A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zebrania z rodzicami - IX.2020

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

 

  • 21.09.2020r. (poniedziałek) godz. 16.00

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1

1 LJ/LW

Monika Mela

1

2

1 TG/TLg

Agnieszka Jasińska-Dinsber

11

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

24

4

1 TL

Grażyna Sawicka

22

5

1 TR

Mariusz Korecki

13

6

1 A

Kamila Widzisz

18

7

1 B

Izabella Gawron

4

8

2 TIg

Ewa Żuławska

28

9

4 TI

Joanna Zdanowicz

16

 

  • 22.09.2020r. (wtorek) godz. 16.00

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1

2 LJp/LWp

Eliza Sławińska

28

2

2 TGg/THg

Anna Matoga

4

3

2 TIp

Mirosław Nir

15

4

2 TLp

Anna Bednarska

24

5

2 TLg

Monika Połetek

25

6

2 TRp

Edyta Orzechowska

11

7

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

22

8

2Ag BS

Magdalena Masłowska

14

9

2Bg BS

Katarzyna Jaskółowska

2

10

2Cp BS

Kamila Małek

13

11

3 TL

Iwona Szwarczyńska

18

  • 23.09.2020r. (środa) godz. 16.00

 

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1

3 TG/TH

Marta Szymańska

11

2

3 TI

Magdalena Sibilska

24

3

3 TR

Monika Ozga

26

4

3a BS

Grażyna Redźko

14

5

3b BS

Konrad Rutkiewicz

16

6

4 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

4

7

4 TL

Marta Kabata

28

8

4 TH

Anna Prejbisz

22

Drukuj

81. rocznica napaści Sowietów na Polskę – Dzień Sybiraka

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Sybiraka Dzień Sybiraka
     W czwartek 17 września 2020r. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z klas Liceum Ogólnokształcącego proobronnego upamiętnili  Dzień Sybiraka i przy Symbolicznej Mogile  na cmentarzu komunalnym w Lubaniu został odczytany apel poległych oraz symbolicznie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W tym trudnym okresie społeczność szkolna pamięta.

Drukuj

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Opublikowano w Aktualności

                 Wrocław 2020-09-14

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

Drukuj

Ważne informacje!

Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

 

             Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i procedur zgodnych z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

             Z procedurami zostali zapoznani wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a 1 września 2020r. wychowawcy klas przeszkolą uczniów w zakresie zasad bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem epidemii i postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem. Z procedurami zostanie zapoznana również Rada Rodziców. Każdy rodzic może zasięgnąć informacji dot. treści procedur u wychowawcy telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

           Od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (według grafiku zamieszczonego na stronie internetowej szkoły) obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- obowiązkowe noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeni wspólnej (oprócz sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych),

- obowiązkowe dezynfekowanie rąk,

- zakaz opuszczania terenu szkoły podczas pobytu ucznia w szkole,

- posiadanie własnego jedzenia i picia przez ucznia,

- zakaz wchodzenia na teren szkoły osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych,

- bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły.

             Nasza decyzja o nauczaniu stacjonarnym wynika z obecnego stanu prawnego, przy czym może ulec zmianie po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i decyzji organu prowadzącego.

       Życzymy zdrowia i powodzenia w roku szkolnym 2020/2021 oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności wynikających z zagrożenia życia i zdrowia.

                                                                                             

                         Z poważaniem

                         dyrektor szkoły

                         Lidia Błażków

                                                                                  

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi materiałami dla rodziców dot. bezpiecznego powrotu do szkoły, otrzymanymi od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu:

Drukuj

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Opublikowano w Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020r (WTOREK)

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH

KLASY I (wszystkich typów szkół) – GODZ. 9.00, BOISKO SZKOLNE

Po rozpoczęciu roku (lub w przypadku braku pogody o godz. 9.00) uczniowie spotykają się z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1

1 LJ/LW

Monika Mela

1

2

1 TG/TL

Agnieszka Jasińska-Dinsber

4

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

24

4

1 TL

Grażyna Sawicka

22

5

1 TR

Mariusz Korecki

26

6

1 A

Kamila Widzisz

17

7

1 B

Izabella Gawron

18

UCZNIOWIE KLAS STARSZYCH

KLASY II, III, i IV – uczniowie przychodzą zgodnie z poniższym harmonogramem na spotkanie organizacyjne z wychowawcą:

ü Wejście nr 1 od ul. Kopernika, wejście główne do szkoły.

ü Wejście nr 2 od ul. Kopernika, wejście od strony sklepiku szkolnego.

 

Lp

Klasa        

Wychowawca                       

Godzina

Sala

Nr      wejścia 

1

2 LJ/LW

Eliza Sławińska

10.00

28

1

2

2 TGg/THg

Anna Matoga

10.00

4a

1

3

2 TIp

Mirosław Nir

10.00

15

1

4

2 TIg

Ewa Żuławska

10.00

i1

1

5

2 TLp

Anna Bednarska

10.00

4

1

6

2 TLg

Monika Połetek

10.00

25

1

7

2 TRp

Edyta Orzechowska

10.00

12

2

8

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

10.00

22

2

9

2 A

Magdalena Masłowska

10.00

14

2

10

2 B

Katarzyna Jaskółowska

10.00

2

2

11

2 C

Kamila Małek

10.00

13

2

12

3 TG/TH

Marta Szymańska

11.00

24

1

13

3 TI

Magdalena Sibilska

11.00

16

1

14

3 TL

Iwona Szwarczyńska

11.00

18

1

15

3 TR

Monika Ozga

11.00

26

1

16

3 A

Grażyna Redźko

11.00

5

1

17

3 B

Konrad Rutkiewicz

11.00

6

2

18

4 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

11.00

2a

2

19

4 TL

Marta Kabata

11.00

17

2

20

4 TH

Anna Prejbisz

11.00

23

2

21

4 TI

Joanna Zdanowicz

11.00

11

2