A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
NPRC NPRC
    W lipcu 2020 roku otrzymaliśmy dotację na zakup książek w wysokości 15 000 złotych. To kwota uzyskana dzięki udziałowi szkoły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, który jest realizowany w latach 2016 - 2020. To także znakomita kwota, aby nadal wzbogacać szkolny księgozbiór. Akcje i konkursy prowadzone przez naszą bibliotekę (m. in.: Plebiscyt na najpopularniejszą książkę ostatnich 10 lat, Mistrz Pięknego Czytania, Napisz Recenzję Książki, Książki warte przeczytania, Randka w ciemno z Książką) przyczyniają się w znacznym stopniu do popularyzowania czytania. Odpowiadając na potrzeby czytelnicze, w czasie edycji 2020 NPRCz zakupiliśmy m.in.: Opowieść podręcznej, Listę Schindlera, Lot nad kukułczym gniazdem, Dziewczynę z pociągu, Zjawę, Planetę Singli cz. 1, 2, 3, Forresta Gumpa, Wojnę światów, Paragraf 22, Czekoladę, Misję, 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy i wiele innych… oraz lektury, o które prosili uczniowie.
    

    To jednak nie koniec zakupów :) Bez wątpienia są wspaniałą sprawą, a jeszcze wspanialszą jest czytanie tego, co się kupiło :)) O tym mówiła już noblistka Wisława Szymborska: „czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Drukuj

Ważna informacja z dnia 2.11.2020r.

Opublikowano w Aktualności

    Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 

OD DNIA 03.11.2020r. DO DNIA 04.12.2020r. WPROWADZA SIĘ OGRANICZENIE W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW
W ZSZiO im. KZL W LUBANIU

 

Interesanci składają wnioski i podanie:

 • w formie elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sprawy wymagające osobistej obecności petenta w szkole, będą obsługiwane po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przybycia.

Telefon do kancelarii szkoły 75 722 25 30, 75 722 22 77

 

                                                                                                          Lidia Błażków

                                                                                                          dyrektor szkoły

Drukuj

List DKO do Dyrektorów i Nauczycieli z dnia 2.11.2020 r.

Opublikowano w Aktualności

                                                         Wrocław 2020-11-02

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy. Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne. Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.

Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza, że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.

W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie, ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują. Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.

Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!

Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.

„Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.

                                                                                                   Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                                                                        Roman Kowalczyk

                                                                                                               Dolnośląski Kurator Oświaty

Drukuj

UWAGA! Ważne informacje dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych.

Opublikowano w Aktualności

UWAGA!

Ważne informacje dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych.

 

Przekazujemy Państwu ważne informacje Dyrektora ZSZiO im. KZL w Lubaniu, dotyczące aktualizacji i weryfikacji zasad zdalnego nauczania zgodnie z bieżącym stanem prawnym i potrzebami.

W załączeniu przesyłam dokument, który zawiera:

1.Kontakt ze szkołą.

2.Bezpieczeństwo uczniów oraz najważniejsze telefony ogólnopolskie i lubańskiego systemu wsparcia.

3.Kontakt w sprawach wychowawczych (pomoc psychologiczno–pedagogiczna).

4.Pomoc techniczna.

5.Konsultacje z nauczycielami.

6.Organizacja praktyk zawodowych w technikum.

7.Organizacja kształcenia zawodowego w branżowej szkole I – go stopnia.

8.Organizacja pracy biblioteki.

 

                 Pozdrawiam

               Lidia Błażków

               dyrektor szkoły

 

 

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26.10.2020r.

NAUCZANIE ZDALNE

 

W związku z zawieszeniem zajęć w ZSZiO im. KZL w Lubaniu z powodu pandemii, podajemy ważne numery telefonów i mailowe adresy kontaktowe:

1. Kontakt ze szkołą:

Sekretariat szkoły tel. 75/722 25 30

Adres e-mail szkoły –   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Bezpieczeństwo uczniów oraz najważniejsze telefony ogólnopolskie i lubańskiego systemu wsparcia:

 

Za bezpieczeństwo ucznia i udział w zajęciach podczas zdalnego nauczania odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni (art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe). W obecnym czasie, priorytetem jest zdrowie uczniów, co wiąże się z przestrzeganiem zasad i zaleceń zdrowotnych zawartych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Realizacja obowiązku nauki wymaga codziennego uczestnictwa uczniów w zajęciach. Frekwencja jest odnotowywana w e-dzienniku. Nieobecności są usprawiedliwiane na dotychczasowych zasadach.

 

INSTYTUCJE POMOCOWE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

                                                                                             NAZWA INSTYTUCJI

                                                             NUMER TELEFONU

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lubaniu

Numer alarmowy 696 476 475   wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu zagrożenia zdrowia publicznego

Infolinia Funduszu Zdrowia

800 190 590 dotyczący postepowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu

75 646 51 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

75 64 61 170

75 64 61 171

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

75 646 46 36

75 722 21 50

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

75 722 90 00

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży

571 334 879

756 494 706

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

+48 571 306 307

Fundacja " Dajemy dzieciom siłę"

dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. 

dla rodziców i nauczycieli:

116 111

www.116111.pl

800 100 100

www.800100100.pl

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 484 88 01

czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00

800 70 2222

numer całodobowy

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116 123

 

3.Kontakt w sprawach wychowawczych (pomoc psychologiczno – pedagogiczna)

         Wszyscy uczniowie szkoły mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej - wychowawcy, psychologa, pedagoga i specjalistów (logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze) wg obowiązującego planu pracy szkołyi harmonogramów.

Kontakt za pomocą Classroom, dziennika elektronicznego lub e-mailowo.

Sylwia Kowalska

pedagog szkolny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Monika Kruk – Bagińska

psycholog / pedagog szkolny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Aleksandra Kliś

doradca zawodowy / nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kamila Małek

logopeda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Wergieluk

nauczyciel terapii indywidualnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kamila Widzisz

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

.

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Prowadząca: Sylwia Kowalska

L.p.

Grupy

Klasa

Godzina realizacji

1.

Grupa 1

2 A BS +2 LW

1 lekcja poniedziałek

2.

Grupa 2

2 TIp+2 B BS + 2 TGg

9 lekcja środa

3.

Grupa 3

2 C BS+ 2 TRg + 3 TR

9 lekcja czwartek

 

 

 

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA - indywidualna

Prowadząca: Katarzyna Wergieluk

L.p.

Terapia indywidualna 

Klasa

Godzina realizacji

1

Terapia indywidualna 

2  C BS

2 lekcja poniedziałek

2

Terapia indywidualna 

2 A BS

8 lekcja poniedziałek

3

Terapia indywidualna 

1 B BS

8 lekcja środa

4.

Terapia indywidualna 

1 A BS

1 lekcja piątek

 

 

 

 

 

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - indywidualna

Prowadząca: Kamila Małek

L.p.

Terapia indywidualna 

Klasa

Godzina realizacji

1

Terapia indywidualna 

2  C BS

2 lekcja poniedziałek

2

Terapia indywidualna 

2 C BS

3 lekcja poniedziałek

3

Terapia indywidualna 

2 A BS

5 lekcja poniedziałek

 

 

 

 

  

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadząca: Aleksandra Kliś

L.p.

Zajęcia rewalidacyjne 

Klasa

Godzina realizacji

1

Zajęcia rewalidacyjne 

2  C BS

9 lekcja poniedziałek

2

Zajęcia rewalidacyjne 

1 A BS

7 lekcja wtorek

3

Zajęcia rewalidacyjne 

2 TI p

9 lekcja czwartek

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadząca: Kamila Widzisz

L.p.

Zajęcia rewalidacyjne 

Klasa

Godzina realizacji

1

Zajęcia rewalidacyjne 

2  C BS

1 lekcja poniedziałek

4 lekcja piątek

  

 

 

4. Pomoc techniczna:

Numery telefonów i harmonogram konsultacji z informatykami:

Imię i nazwisko nauczyciela/telefon

Poniedziałek

Wtorek

    Środa

Czwartek

Piątek

Mirosław Nir

tel. 601 480 994

 

8.00-8.45

11.50-12.35

 

12.45-13.30

Magdalena Sibilska

tel. 792 810 328

13.30 – 14.15

 

 

10.35 – 11.15

 

Ewa Żuławska

tel. 604 759 137

 

10.55 – 11.40

 

8.00 – 8.45

 

 

5. Konsultacje z nauczycielami:

Konsultacje zdalne poprzez dziennik elektroniczny z nauczycielami dla uczniów i rodziców:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

Anna Bednarska

 

lekcja 7

 

 

 

 1.  

Anna Borczyk

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Izabela Byk

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Michał Cybulski

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Grażyna Danilecka

 

 

 

 

 

 1.  

Izabella Gawron

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Małgorzata
Gut-Twardowska

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Anna Grzegrzółka

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Urszula Hetnar

 

 

lekcja 8

 

 

 1.  

Aneta Ignaciuk

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Aleksandra Jabłońska

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Agnieszka Jasińska- Dinsber

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Katarzyna Jaskółowska

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Marta Kabata

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Jan Jaworski

 

 

 

 

lekcja 7

 1.  

Aleksandra Kalinowska

 

 

 

 

 

 1.  

Beata Kwiecińska

 

 

 

lekcja 7

 

 1.  

Piotr Kozaczuk

 

 

 

lekcja 7

 

 1.  

Mariusz Korecki

lekcja 7

 

 

 

 

 1.  

Arkadiusz Kosim

lekcja 1

 

 

 

 

 1.  

Paweł Łupicki

lekcja 1

 

 

 

 

 1.  

Kamila Małek

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Magdalena Masłowska

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Anna Matoga

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Monika Mela

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Mirosław Nir

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Edyta Orzechowska

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Monika Ozga

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Monika Połetek

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Anna Prejbisz

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Aneta Rowińska

 

 

 

 

 

 1.  

Grażyna Redźko

lekcja 7

 

 

 

 

 1.  

Agnieszka Rutkiewicz

 

 

lekcja 7

 

 

 1.  

Konrad Rutkiewicz

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Radosław Ryżewski

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Tomasz Sadowski

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Grażyna Sawicka

 

 

 

lekcja 7

 

 1.  

Magdalena Sibilska

 

lekcja 7

 

 

 

 1.  

Monika Siedlecka

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Grzegorz Sikorski

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Eliza Sławińska

 

 

 

lekcja 1

 

 1.  

Iwona Szwarczyńska

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Marta Szymańska

lekcja 7

 

 

 

 

 1.  

Katarzyna Wergieluk

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Agnieszka Węgłowska

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Mariusz Wierzchosławski

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Kamila Widzisz

 

 

 

 

lekcja 8

 1.  

Zuzanna Witwicka

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Barbara Zaton

 

 

lekcja 8

 

 

 1.  

Dorota Zawieja

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Joanna Zdanowicz

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Ewa Żuławska

 

 

 

lekcja 8

 

 

6. Organizacja praktyk zawodowych w technikum.

a)Od 26.10.2020r. wprowadzone zostają zmiany w organizacji i  harmonogramie praktyk zawodowych.

b) W przypadku, gdynie będzie możliwe odbycie praktyk zawodowych w rzeczywistych, stacjonarnych warunkach pracy i zgodnie ze zmienionym harmonogramem,  praktyki zawodowe będą realizowane zdalnie - w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitych ograniczeń związanych z COVID-19są przesunięte na okres, w którym będzie możliwe odbycie praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych, stacjonarnych warunkach pracy, i powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2020/2021. W związku z tym uczniowie klasy 2TLG mający rozpocząć praktykę zawodową od 16.11.2020 r. uczestniczą w zajęciach zdalnych wg obowiązującego planu zajęć dydaktycznych.

Wprowadzone zostają zmiany w terminarzu praktyk zawodowych . W przypadku realizacji praktyk zawodowych w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki ulega skróceniu. W przypadku znacznego przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i braku możliwości realizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy praktyki te będą realizowane zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

Nowy terminarz praktyk zawodowychw roku szkolnym 2020/21 - zmiana od 26.10.2020 r.

lp.

klasa

zawód

podstawa programowa /zakres kwalifikacji

wymiar godzin

 nowy planowany termin

1.

2TIg

technik informatyk

2019/INF.02

140

01.02-26.02.2021

 

2.

2TRg

technik reklamy

2019/PGF.07

140

01.03-26.03.2021

 

3.

3TI

technik informatyk

 

2017/EE.09

160

04.05-31.05.2021

4.

3TL

technik logistyk

 

2017/AU.22 i AU.32

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

   5.

3TR

technik organizacji reklamy

2017/AU. 29  i AU.30

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

6.

3TH

technik hotelarstwa

 

2017/TG.13

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

7.

3TG

technik żywienia i usług gastronomicznych

2017/TG.07 i TG.16

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

8.

2TLg

technik logistyk

2019/ SPL.01

140

28.06-24.07.2021

 

 *Terminy realizacji praktyk zawodowych mogą  ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych, bądź wytycznych MEN.

 

7. Organizacja kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia.

Kształcenie zawodowe uczniów branżowej szkoły 1 stopnia od 24.10.2020r. do odwołania

a)Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

b)Zajęcia z zakresu teoretycznego dokształcania zawodowego są  prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8. Organizacja pracy biblioteki

1)   Nauczyciele bibliotekarze pracują zgodnie z bieżącym harmonogramem pracy:

 

PONIEDZIAŁEK

7.50 – 15.30

WTOREK

8.00 – 15.00

ŚRODA

7.50– 15.30

CZWARTEK

7.55 – 15.35

PIĄTEK

7.50 – 14.30

 

2)   Nauczyciele bibliotekarze udostępniają za pomocą e-dziennika i na stronie internetowej szkoły z zakładce ZDALNA NAUKA (BIBLIOTEKA) listy narzędzi i technologii informacyjno – komunikacyjnych wspierających edukację uczniów i pracę nauczycieli

 

3)   Uczniowie i nauczyciele mogą kontaktować się w  ww. sprawach z nauczycielami bbliotekarzami[Aleksandra Grochala – Hawrylewicz, Anna Prejbisz, Edyta Juncewicz – Trela, Urszula Hetnar] za pomocą e-dziennika.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zdalnego nauczania zostały skierowane
do rodziców/opiekunów oraz uczniów za pomocą dziennika elektronicznego
w dniu 23.10.2020r.

 

Pozdrawiam

Lidia Błażków

dyrektor szkoły

Drukuj

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26.10.2020r.

Opublikowano w Aktualności

   Przekazujemy Państwu list Pana Romana Kowalczyka Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

                                                                                                                                                                 

   Wrocław 2020-10-26

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

 

Na świecie i w Europie podnosi się druga fala pandemii koronawirusa. To zjawisko dotyka również Polski, liczba dziennych zachorowań w naszym kraju sięgnęła ponad 13 tysięcy. Rząd Rzeczypospolitej całe państwo ogłosił czerwoną strefą i wprowadził szereg obostrzeń. Ich celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli, spłaszczenie wzbierającej fali zachorowań, utrzymanie funkcjonalności systemu opieki zdrowotnej. Od poniedziałku 26 października br. przez okres 2 tygodni zdalne nauczanie będzie odbywać się w klasach 4-8 w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.

W ubiegłym roku szkolnym od marca do wakacji szkoły, przedszkola i placówki pracowały zdalnie. Kadrze pedagogicznej przybyło wiedzy i umiejętności (praktyka czyni mistrza!), zwiększyła się też liczba komputerów. Działają różne platformy edukacyjne, w tym rekomendowana przez MEN e-podręczniki.pl. Zdalne nauczanie wszakże ciągle pozostaje wyzwaniem. Jestem świadomy ograniczeń w poszczególnych jednostkach oświaty i słabości nauczania na odległość, nie oczekuję cudów od Koleżanek i Kolegów. Gorąco dziękując za dotychczasowy wysiłek i ofiarną pracę proszę o zaangażowanie, systematyczny i serdeczny kontakt z uczniami (zwłaszcza niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych) i rodzicami, optymalne wykorzystywanie posiadanych technicznych możliwości, dawanie przykładu zawodowych kompetencji, obywatelskiej postawy – w tym szczególnie respektowania zasad sanitarnych. Proszę o empatię i życzliwość, cierpliwość i wytrwałość, spokój i opanowanie. Mówiąc najkrócej chodzi o to, aby każdy dawał z siebie wszystko robiąc to, co do niego należy.

Ze strony Kuratorium Oświaty możecie Państwo liczyć na wsparcie: aktualne, rzetelne i wiarygodne informacje (w szczególności zapraszam na strony www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.wroclaw.pl), dobre rady, praktyczne podpowiedzi, wyjaśnianie formalno-prawnych dylematów, interwencje w różnych instytucjach w wyjątkowo ważnych i pilnych sprawach (np. w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych). Ponadto na ograniczenie liczby ewaluacji i kontroli, a także sprawozdawczości.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych została zaordynowana na 2 tygodnie. Jeśli wprowadzone restrykcje przyniosą pozytywne efekty i sytuacja epidemiczna zacznie się poprawiać to będziemy stopniowo wracać do nauczania hybrydowego i stacjonarnego. Jeżeli jednak zła sytuacja epidemiczna będzie się utrzymywała to nauczanie na odległość stanie się codziennością na dłużej. Tym gorliwiej więc warto doskonalić umiejętności kształcenia zdalnego, sięgać po dobre praktyki, samemu dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem. Warto także w pełni wykorzystywać sprzęt posiadany przez szkołę - dyrektor szkoły może zdecydować o jego wypożyczeniu, może też zobligować kadrę pedagogiczną do prowadzenia zdalnego nauczania ze szkolnych gabinetów (szczególnie, gdy z różnych powodów nauczyciele nie mogą prowadzić nauczania na odległość z własnych domów).

Koleżanki i Koledzy!

Pan Zagłoba w zakończeniu „Potopu” Henryka Sienkiewicza apelował do przyszłych pokoleń: „Niech, gdy ciężkie czasy nadejdą, wspomną na nas i nie desperują nigdy, bacząc na to, że nie masz takowych terminów, z których by się viribus unitis [wspólnymi siłami] przy boskich auxiliach [z bożą pomocą] podnieść nie można”.

My współcześni mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Koronawirus jest wspólnym wrogiem i tylko razem możemy go pokonać. Pamiętając o misji wyjątkowego zawodu nauczyciela bądźmy zjednoczeni, solidarni, pomocni. Jestem święcie przekonany, że i tym razem damy radę!

                                                                                                                 Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

                                                                                                                                    Roman Kowalczyk

                                                                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty