A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Powiatowy Konkurs Recytatorski

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 14.04.2021 r. został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Recytatorski organizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Lubaniu. Mimo że w tym roku konkurs przeprowadzono w formie zdalnej, zgłosili się do niego uczniowie, którzy zaprezentowali ważne dla siebie wiersze. Tego bowiem wymagał temat tegorocznych recytacji, który brzmiał: ,,Poezja moim lustrem”.
    Miło nam poinformować, że miejsce III zajęła Karolina Janczewska, uczennica kl. 2 TR. Karolina zaprezentowała wiersz Tadeusza Różewicza pt. ,,Drzewo”.

     Gratulujemy Karolinie i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwłaszcza za przygotowanie prezentacji w formie video i za świetny kontakt z nauczycielami.