A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Powiatowe konkursy językowe

Opublikowano w Aktualności

     W marcu odbyły się powiatowe konkursy językowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych "Z idiomami za pan brat". Organizatorem konkursów było Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

    Najlepszą znajomością idiomów w języku angielskim wykazał się w powiecie Paweł Wyszyński z kl. 4TI, który zajął I miejsce. III miejsce zajęła Paulina Mitura z kl. 3TR.

    Z podobnym konkursie z języka niemieckiego II miejsce zajęła Patrycja Skorek z kl. 2 TLp.

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom.