A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Światowy Dzień Zdrowia

Opublikowano w Aktualności

      7 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia, upamiętniający rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia WHO w 1948 roku. Wydarzenie to rozpoczyna Miesiąc Zdrowia oraz rok działań pod przewodnim tematem. Hasło tegorocznego światowego dnia zdrowia- "Budujemy bardziej sprawiedliwy i zdrowszy świat" - ma zawrócić uwagę na nierówności w dostępie ludności z różnych rejonów świata do bezpiecznego środowiska życia, czystej wody i powietrza , usług zdrowotnych i bezpieczeństwa żywnościowego.

     W ramach Dnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy " O chorobach zakaźnych człowieka". Zainteresowani uczniowie zmierzyli się z 31 pytaniami dotyczącymi częstych chorób zakaźnych człowieka. Pandemia Covid -19 była dodatkowym powodem dla zorganizowania konkursu wiedzy o takiej tematyce. Wyniki konkursu wkrótce.