A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Informacja od Pani Jolanty Tołłoczko Przewodniczącej Rady Rodziców oraz Komitetu Studniówkowego

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie klas maturalnych,


          mając na uwadze fakt zakończenia Waszej edukacji, już na początku roku szkolnego rozpoczęliśmy energiczne przygotowania do organizacji wspaniałej zabawy, która byłaby zarazem pożegnaniem z gronem pedagogicznym, przyjaciółmi z klasy jak również kolejnym miłym wspomnieniem z lat szkolnych.
          Niestety wraz z wprowadzeniem w 2020r. stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń przez Radę Ministrów w tym zakazu organizacji imprez i lockdownem, nie możemy zrealizować zaplanowanych działań.
           Z ogromną przykrością i żalem informujemy Was, że żadna studniówka ani bal maturalny nie może się odbyć. Ubolewamy, że nie możemy podtrzymać tradycji szkoły a zarazem mamy świadomość zapisania się na kartach historii w tej niezwykłej i trudnej obecnie sytuacji.

          Życzymy Wam „połamania pióra” na egzaminach i spełnienia wszystkich Waszych planów na dalsze dorosłe życie.

             

                                                                                                                               Z pozdrowieniami w imieniu Komitetu Studniówkowego
                                                                                                                               Jolanta Tołłoczko
                                                                                                                               Przewodnicząca Rady Rodziców