A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Powiatowy konkurs wiedzy ochrony środowiska pt."Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU"

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 31 marca 2021 roku odbył się powiatowy konkurs wiedzy ochrony środowiska pt."Współczesna misja to mniejsza niska emisja. NIE dla SMOGU", organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Naszą szkołę reprezentowała Marcelina Szczepaniak z klasy III TR i Jakub Muszka z klasy II TIp. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu.