A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zebranie z rodzicami on-line

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

 Zebrania odbywają się w formie on-line w dniach od 09.04.2021r. do 16.04.2021r.

Lp

Klasa

Wychowawca

Data

Godzina

Forma zebrania

1

1 LJ/LW

Monika Mela

14.04.2021r.

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet. 12.04.przesłanie ocen do rodziców.

2

1 TG/TLg

Agnieszka Jasińska-Dinsber

15.04.2021r.

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

13.04.2021r.

wtorek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

4

1 TL

Grażyna Sawicka

14.04.2021r.

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

5

1 TR

Mariusz Korecki

15.04.2021r.

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

6

1 A

Kamila Widzisz

13.04.2021r.

wtorek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

7

1 B

Izabella Gawron

14.04.2021r.

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

8

2 LJp/LWp

Eliza Sławińska

13.04.2021r.

wtorek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

9

2 TGg/THg

Anna Matoga

12.04.2021r.

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

10

2 TIp

Mirosław Nir

12.04.2021r.

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

11

2 TIg

Ewa Żuławska

14,04.2021r.

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

12

2 TLp

Anna Bednarska

14.04.2021r.

środa

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

13

2 TLg

Monika Połetek

09.04.2021r.

piątek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

14

2 TRp

Edyta Orzechowska

15.04.2021r.

czwartek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

15

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

15.04.2021r.

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

16

2Ag BS

Magdalena Masłowska

14.04.2021r.

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

17

2Bg BS

Katarzyna Jaskółowska

16.04.2021r.

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

18

2Cp BS

Kamila Małek

15.04.2021r.

czwartek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

19

3 TG/TH

Marta Szymańska

12.04.2021r.

poniedziałek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

20

3 TI

Magdalena Sibilska

15.04.2021r.

czwartek

16.20

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

21

3 TL

Iwona Szwarczyńska

14.04.2021r.

środa

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

22

3 TR

Monika Ozga

14.04.2021r.

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet.

23

3a BS

Grażyna Redźko

12.04.2021r.

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

24

3b BS

Konrad Rutkiewicz

13.04.2021r.

wtorek

16.00

Poniedziałek – rozesłanie ocen

Wtorek – zebranie w postaci konsultacji telefonicznej w godz. 16.00 – 17.00

25

4 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

09.04.2021r.

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet, konsultacje tel.17.30-18.00

26

4 TI

Joanna Zdanowicz

09.04.2021r.

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

27

4 TL

Marta Kabata

09.04.2021r.

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

28

4 TH

Anna Prejbisz

09.04.2021r.

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet