Generator wniosku o dostęp do sieci Wi-Fi

Kroki

  1. Wypełnij formularz
  2. Kliknij "Generuj wniosek"
  3. Wydrukuj i podpisz
  4. Dostarcz do jednej z sal i1, i2, i3 lub i4

Jak sprawdzić MAC urządzenia? Wpisz w Google: "Android adres MAC"

Formularz