A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Konferencja ratowników

Opublikowano w Aktualności

W czwartek 07 października 2014, uczniowie klasy 2 LR wzięli udział w konferencji zorganizowanej z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Lubaniu, Komedy Powiatowej Policji w Lubaniu, oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Konferencja została poświęcona bezpieczeństwu w powiecie lubańskim.

Drukuj

Ottobre in Bologna

Opublikowano w Aktualności

„Boun giorno! ”, „Ciao!” tak witają się przez cały październik uczniowie drugieji trzeciej klasy technikum organizacji reklamy. Ich praktyki bowiem odbywają się w niezwykłym miejscu, a mianowicie w Bolonii we Włoszech. W mieście o najstarszych w Europie tradycjach uniwersyteckich, wśród zabytków pamiętających starożytność, wśród ulic, po których przechadzali się Kopernik , Mickiewicz i wielu innych znanych Polaków uczniowie naszej szkoły uczą się reklamy.

Drukuj

SPEKTAKULARNE ZWYCIĘSTWO UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W KRAJOWYCH ZAWODACH KLAS MUNDUROWYCH „ŻAGAŃ 2014”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Centralny Zlot - Żagań 2014 Centralny Zlot - Żagań 2014
30 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, wytypowanych przez Komisję Okręgową we Wrocławiu jako najlepsza klasa proobronna na Dolnym Śląsku, reprezentowało nasz region podczas odbywającego się w Żaganiu Centralnego Zlotu Klas Mundurowych, organizowanego przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca.

Drukuj

„Wszystko, co mnie otacza, zależy ode mnie i za wszystko odpowiadam”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Młodzieżowy Sejmik Dolnośląski Młodzieżowy Sejmik Dolnośląski
Wszyscy bez względu na wiek uczymy się i stale nabieramy doświadczenia, jak żyć w zgodzie z zasadami wolności i demokracji oraz jak budować społeczeństwo obywatelskie. Aby to ostatnie spełniało nasze oczekiwania i odpowiadało naszym potrzebom, musimy w pełni zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy tylko biernymi świadkami zdarzeń, które dzieją się wokół nas, ale możemy wywierać na nie realny wpływ. Jednakże nie nauczymy się tego podczas jednej czy nawet kilku lekcji. Nabywanie umiejętności pracy z ludźmi na rzecz innych ludzi wymaga czasu i ciągłych praktyk. Temu właśnie służy samorządność. Im szybciej człowiek zaczyna pojmować rządzące nią reguły, tym większa szansa, że w przyszłości będzie potrafił zarówno budować, jak i świadomie ponosić odpowiedzialność za własne czyny.