A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nasza szkoła uzyskała w sierpniu 2014r. certyfikat „WF z klasą”!

Opublikowano w Aktualności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu po całorocznej wytężonej pracy uczniów, nauczycieli wychowania fizycznego, przy wsparciu innych pedagogów i dyrekcji zdobył tytuł szkoły prowadzącej WF z Klasą. Dla przypomnienia jest  to program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Jego celem jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży większej aktywności ruchowej.

Drukuj

Rajd rowerowy

Opublikowano w Aktualności

W dniu 20 września Nauczyciele ZSP wraz z rodzinami oraz osobami towarzyszącymi obchodzili Światowy Dzień bez Samochodu (przypada w poniedziałek 22 września) wyruszając na super rajd rowerowy na trasie Lubań – Lwówek – Lubań. 10 uczestników to : pomysłodawca Konrad Rutkiewicz, nieodzowna pomoc Tomasz Sadowski oraz nauczyciele wf Grażyna Redzko i Agnieszka Jasińska Dingsber, w podróży uczestniczyły Teresa Kliber, Teresa Siergiejewicz, Iwona Szwarczyńska oraz Joanna Zdanowicz ze swoim dzielnym synem Mikołajem (trzecioklasistą!). Gościnnie wspomogła nas Agnieszka Dwornik.

Drukuj

Wieści z Bolonii ciąg dalszy

Opublikowano w Aktualności

W poniedziałek minął półmetek pobytu uczniów klasy III TH na praktykach w Bolonii. Jakie umiejętności zawodowe zdobyli? Jak spędzali czas wolny? Co zwiedzili? Oto kilka najważniejszych informacji.

Drukuj

Jak wybrali gimnazjaliści?

Opublikowano w Aktualności

Starosta lubański Walery Czarnecki podsumował wyniki naboru do powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Wiemy już jakie szkoły wybrali gimnazjaliści z naszego powiatu.

Faktem jest, że liczba uczniów z roku na rok maleje, co z kolei przekłada się  na wolne miejsca w szkołach. Jest to jednak tendencja ogólnopolska, której mimo starań powiatu oraz środowiska związanego z oświatą nie udało się zapobiec.

Drukuj

Cordiali saluti da Bologna

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Praktyki zawodowe w Bolonii Praktyki zawodowe w Bolonii
Dnia 1-go września 2014 r. jedenastoosobowa grupa uczniów z klasy III technikum w zawodzie technik hotelarstwa wyjechała na praktyki zawodowe do Bolonii. Wyjazd został zorganizowany w ramach Programu Erasmus +, do którego nasza szkoła przystąpiła w ubiegłym roku szkolnym.

 Program Erasmus+ wspiera instytucje edukacyjne, w tym szkoły ponadgimnazjalne kształcące zawodowo, w zakresie przygotowania zawodowego, sprzyja wymianie doświadczeń, innowacji i dobrych praktyk. Jego celem jest poprawa jakości działań edukacyjnych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Szczególny nacisk położony jest na wspieranie współpracy międzysektorowej, tj. sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia dorosłych.