A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

„Wszystko, co mnie otacza, zależy ode mnie i za wszystko odpowiadam”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Młodzieżowy Sejmik Dolnośląski Młodzieżowy Sejmik Dolnośląski
Wszyscy bez względu na wiek uczymy się i stale nabieramy doświadczenia, jak żyć w zgodzie z zasadami wolności i demokracji oraz jak budować społeczeństwo obywatelskie. Aby to ostatnie spełniało nasze oczekiwania i odpowiadało naszym potrzebom, musimy w pełni zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy tylko biernymi świadkami zdarzeń, które dzieją się wokół nas, ale możemy wywierać na nie realny wpływ. Jednakże nie nauczymy się tego podczas jednej czy nawet kilku lekcji. Nabywanie umiejętności pracy z ludźmi na rzecz innych ludzi wymaga czasu i ciągłych praktyk. Temu właśnie służy samorządność. Im szybciej człowiek zaczyna pojmować rządzące nią reguły, tym większa szansa, że w przyszłości będzie potrafił zarówno budować, jak i świadomie ponosić odpowiedzialność za własne czyny.
Drukuj

Wieści z Irlandii

Opublikowano w Aktualności

Od połowy września uczniowie klasy II Technikum Hotelarskiego, pod opieką pani Katarzyny Jaskółowskiej, odbywają praktykę zawodową w miejscowości Derry w Irlandii Północnej. Powrót naszych „emigrantów” planowany jest w połowie października. Swój dotychczasowy pobyt na wyspie relacjonują tak…

Drukuj

STYPENDIA STAROSTY POWIATU LUBAŃSKIEGO

Opublikowano w Aktualności

Na wrześniową sesję rady powiatu lubańskiego zaproszeni  zostali przedstawiciele naszej szkoły. Sesję zdominował temat oświaty - radnym została przedstawiona informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego, wyróżniono  nauczycieli, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego, uczniom, za osiągnięcia w nauce, przyznano stypendia Starosty Powiatu Lubańskiego.

Drukuj

DZIEŃ SYBIRAKA

Opublikowano w Aktualności

W dniu 18.09.2014 młodzież z klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej brała udział w uroczystości z okazji 75. rocznicy zdradzieckiej napaści Sowietów na Polskę i Dnia Sybiraka w Lubaniu w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.