A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

II etap IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

Opublikowano w Aktualności

    Z przyjemnością i wielką radością informujemy, że Kamila Braszko, uczennica klasy 3 TL, zakwalifikowała się do II etapu IV Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno- Logistycznej. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, etap II odbędzie się na początku marca. Test obejmował zagadnienia z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) i znacznie wykraczał poza podstawę programową. Mimo to, Kamila poradziła sobie doskonale z większością pytań. Życzymy powodzenia w kolejnych etapach i mocno trzymamy kciuki!

Drukuj

UCZYMY RATOWAĆ

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
UCZYMY RATOWAĆ UCZYMY RATOWAĆ
     Dnia 29 listopada 2019 na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu odbyły się kolejne warsztaty z pierwszej pomocy dla 50 uczniów klas VII i VIII prowadzone przez uczniów klasy III ratownictwa medycznego i promocji zdrowia z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu pod czujnym okiem instruktora.
Tematem warsztatów było:
- pozycja bezpieczna;
- pierwsza pomoc przy omdleniu ;
- resuscytacja krążeniowo – oddechowa u niemowląt, dzieci i dorosłych ;
- ACT FAST - fantom do ćwiczeń pierwszej pomocy w przypadku zadławień.

Drukuj

Stypendia dla uczniów najzdolniejszych zawodowo

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Eins, due, tres – nowy projekt w KZLu Eins, due, tres – nowy projekt w KZLu
     W dniu 19 listopada 2019 r. 39 najzdolniejszych zawodowo uczniów technikum trzech szkół ponadpodstawowych powiatu lubańskiego odebrało z rąk Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego decyzje o przyznaniu stypendium naukowego.
    Stypendium w wysokości 11.000 zł, płatne w 11 ratach miesięcznych po 1.000 zł współfinansowane jest ze środków projektu „Zawodowo i praktycznie” realizowanego w ramach działania 10.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Otrzymali je uczniowie, którzy  osiągnęli najwyższe wyniki, zgodnie z Regulaminem rekrutacji dostępnym w każdej szkole oraz Programem stypendialnym, kształcący się w jednym z 10 zawodów: technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik organizacji reklamy/ technik reklamy, technik hotelarstwa, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik.
Drukuj

"Niemiecki=sukces w zawodzie"

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
    "Niemiecki=sukces w zawodzie" to projekt przygotowany przez Goethe Institut dla uczniów i nauczycieli techników i szkół branżowych. Celem projektu było uświadomienie młodzieży roli języka niemieckiego w planowaniu kariery zawodowej i nawiązaniu współpracy między nauczycielami języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych. Projekt obejmował dwa konkursy: "Zawodowa ściana" i "Mój zawód-moja przyszłość" oraz wyjazd studyjny do Hamburga, gdzie dyrektorzy i nauczyciele szkół, które odniosły sukces w konkursach, zapoznali się z dualnym systemem kształcenia w Niemczech. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili szkołę kształcącą w branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz technikum elektromechaniczne. Praktyczną część nauki zawodu można było obserwować w firmie Still. Zdobyta wiedza w przyszłości może przełożyć się na wspieranie uczniów w nauce języka niemieckiego i kreowanie kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że uczniowie zachęceni sukcesem Szymona wezmą udział w kolejnych konkursach.

Drukuj

MATURA PRÓBNA W KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
MATURA  PRÓBNA  W KZL  MATURA  PRÓBNA  W KZL
     Od 19 do 22 listopada 2019 r. uczniowie klas maturalnych mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas próbnych egzaminów maturalnych realizowanych w ramach Ogólnopolskiej Próbnej Matury z Operonem.
W pierwszym dniu – podczas egzaminu z języka polskiego – uczniowie analizowali teksty Anety Załazińskiej i Olgi Tokarczuk. Następnie w rozprawce argumentacyjnej zastanawiali się, czy powrót do domu uszczęśliwia. Ci, którzy lubią poezję, mogli podjąć się interpretacji wiersza Wisławy Szymborskiej „Akrobata”.
     Na egzaminie z matematyki, po wskazaniu poprawnej odpowiedzi w 25 zadaniach zamkniętych, uczniowie rozwiązywali m. in.: nierówność, obliczali długość promienia okręgu, przekątnej kwadratu, objętość ostrosłupa, wykonywali zadanie z prawdopodobieństwa.
    Trzeciego dnia w trakcie egzaminu z języka angielskiego maturzyści opisywali szczególnie przydatny w życiu gadżet elektroniczny. Natomiast uczniowie zdający język niemiecki pisali e-maila do koleżanki z Niemiec na temat znajomej, która chce po maturze zrobić roczną przerwę od nauki.