A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Sprichst du gut Deutsch?

Opublikowano w Aktualności

19 listopada 2014 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe z zakresu znajomości języka niemieckiego. 21 uczniów przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu ”Deutschfreund” organizowanego w ramach programu łowienia talentów.

Drukuj

PRÓBNA MATURA

Opublikowano w Aktualności

Każdego roku uczniowie klas maturalnych mogą sprawdzić swoją wiedzę podczas próbnych matur. W tym roku nie mogło być inaczej. Uczniowie z Technikum Gastronomicznego, Hotelarskiego, Informatycznego oraz Liceum Proobronnego sprawdzali poziom swojej wiedzy w dniach 25,26 i 27 listopada.  

Drukuj

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Opublikowano w Aktualności

Tradycyjnie w listopadzie uczniowie klas pierwszych ślubują na sztandar szkoły "...rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, zawsze godnie reprezentować szkołę i szanować jej tradycje". Tegoroczna uroczystość miała miejsce 19-ego listopada.

Drukuj

GRATULACJE OD STAROSTY

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Gratulacje Starosty Lubańskiego Gratulacje Starosty Lubańskiego
Dnia 30 października 2014 roku odbyła się LXI Sesja Rady Powiatu Lubańskiego.  W uroczystej części sesji nastąpiło złożenie gratulacji opiekunom oraz uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu za zajęcie I miejsca w generalnej punktacji w Centralnym Zlocie Klas Mundurowych „Żagań 2014”.

Drukuj

OSTATNIE POSIEDZENIE RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO W GOŚCINNYCH PROGACH KZL-u

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Sesja Rady Powiatu w KZL Sesja Rady Powiatu w KZL
Dnia 13.11.2014 r. w gościnnych murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatu Lubańskiego. Były kwiaty, podziękowania, życzenia, gratulacje oraz koncert. Osobiście radnym, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek organizacyjnych, służb i inspekcji oraz naczelnikom starostwa powiatowego w Lubaniu podziękował starosta Walery Czarnecki.