A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Gala Finałowa nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Konkurs Orzeł Dolnośląski Konkurs Orzeł Dolnośląski
Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Orzeł Dolnośląski jest wyróżnieniem dla wszechstronnego, wyróżniającego się ucznia szkoły ponadgimnazjalnej naszego województwa.

Spełniając wymagania regulaminu konkursowego, rada pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej dokonała spośród uczniów naszej szkoły wyboru kandydata do tej nagrody w osobie Zyty Fischer, uczennicy klasy czwartej technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego. Kandydaturę tę poparł organ prowadzący, przesyłając nasze zgłoszenie do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Drukuj

Z wizytą w Dowództwie Garnizonu Warszawa, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i Pałacu Prezydenckim

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wizyta w BBN Wizyta w BBN
Na zaproszenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisława Kozieja 9 listopada br. podległą mu instytucję odwiedzili uczniowie z klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej z Lubania Śląskiego. Nasza szkołą zwyciężyła w tegorocznym Centralnym Zlocie Klas Mundurowych „Żagań 2014”. Z uczniami , Dyrekcją i wychowawcami przybyli również członkowie Stowarzyszenia 62 KS „Commando” z Bolesławca, którzy objęli szkołę swoim patronatem honorowym, a tym razem udzielili nam również wsparcia finansowego.

Drukuj

Kurs wizażu

Opublikowano w Aktualności

W terminie od 15-go października do 19- go listopada 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbywał się profesjonalny kurs wizażu. Brało w nim udział 15 uczennic z klas III TH, III TR oraz IV TG.

Drukuj

Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie

Opublikowano w Aktualności

W dniach 20-21 listopada 2014 roku w Wałbrzychu odbyła się siódma edycja konkursu Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie. W konkursie brało udział 17 szkół z całego Dolnego Śląska kształcących w zawodzie technik hotelarstwa.

Drukuj

Sprichst du gut Deutsch?

Opublikowano w Aktualności

19 listopada 2014 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe z zakresu znajomości języka niemieckiego. 21 uczniów przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu ”Deutschfreund” organizowanego w ramach programu łowienia talentów.