A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

OBÓZ SZKOLENIOWY RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Opublikowano w Aktualności

       W dniach 04-08 maja 2015 uczniowie klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia uczestniczyli w obozie szkoleniowym na terenie Jednostki Ratowniczo-Poszukiwawczej „Baryt” w Stanisławowie pod Złotoryją.
Program szkolenia był niezwykle bogaty i obejmował m.in.:

1.    Techniki ratownictwa wysokościowego
2.    Ochronę przed środkami masowego rażenia
3.    Obsługę radiotelefonów w służbach ratowniczych
4.    Podstawy prawne Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego
5.    Terenoznawstwo i prowadzenie naziemnych akcji poszukiwawczo-ratowniczych

Drukuj

SPOTKANIE PO LATACH

Opublikowano w Aktualności

        

G A L E R I A
Spotkanie po latach Spotkanie po latach
Spotkaniu po latach towarzyszą ogromne emocje. Radość, wzruszenie i  łzy towarzyszyły absolwentom naszej szkoły, zdającym maturę w 1985 roku, podczas ich spotkania mającego miejsce 8 maja. W dniu tym, z odległych zakątków kraju i świata, na godzinę 16.00 wyznaczyli sobie spotkanie absolwenci Technikum Włókienniczego i Technikum Mechanicznego. Po długotrwałych powitaniach, które zaczęły się już na parkingu przed szkołą, absolwenci rocznika 1985 razem ze swoimi nauczycielami: p. Zofią Czerwieńczak, p. Stanisławem Królikowskim oraz p. Czesławem Piwonim, udali się do świetlicy szkolnej, gdzie zostali serdecznie powitani przez Lidię Błażków -Dyrektora Szkoły oraz młodzież

Drukuj

Zakończenie klas maturalnych

Opublikowano w Aktualności

          

G A L E R I A
Pożegnanie klas maturalnych Pożegnanie klas maturalnych
      24 kwietnia 2015r. w ZSP im. KZL odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły absolwentom liceum i technikum.  Był to dzień wyjątkowy zarówno dla absolwentów, jak i ich wychowawców, nauczycieli,rodziców, zaproszonych gości  – czas refleksji, podsumowań.
       Uroczystość składała się z dwóch części. Podczas pierwszego spotkania świadectwa, dyplomy i nagrody odebrali absolwenci LO o profilu proobronnym.  Uroczysty apel był podsumowaniem 15-lecia innowacji pedagogicznej w naszej szkole. W części drugiej świadectwa ukończenia  szkoły oraz wyróżnienia odebrali  uczniowie klas: Technikum Gastronomicznego, Technikum Hotelarskiego i Technikum Informatycznego.

Drukuj

Kurs kelnerski

Opublikowano w Aktualności

       W sobotę 18 kwietnia uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarskiego naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu kelnerskim, które prowadził Pan Grzegorz Górnik, właściciel i założyciel jedynej w Polsce prywatnej szkoły kelnerskiej akredytowanej przez Kuratorium Oświaty.
Warsztaty kelnerskie obejmowały zagadnienia:

Drukuj

AKCJA ŻONKIL

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Akcja Żonkil Akcja Żonkil
     W kwietniu minęła 72 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Corocznie wydarzenie to upamiętniają żółte żonkile jako symbol pamięci i hołdu wszystkim Tym  ,którzy walczyli o godność i wolność. W naszej szkole Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję ,,Żonkile” rozdając papierowe żonkile. W akcji uczestniczyły wszystkie klasy. Samo przygotowanie papierowych żonkili według wzoru jaki został udostępniony przez Muzeum Historii Żydów Polskich   trwała prawie dwa tygodnie. W sumie uczniowie naszej szkoły  przygotowali prawie 500 żonkili ,które rozdano upamiętniając wydarzenia w Getcie Warszawskim. Ponadto w głównym holu szkoły wystawiona została tablica z informacjami dotyczącymi historii Powstania w Getcie Warszawskim, ale także upamiętniająca Pana Marka Edelmana ,który na każdą rocznicę powstania otrzymywał bukiet świeżych żonkili od nieznajomego człowieka. Takie bukiety świeżych i pięknych żonkili ozdobiły także naszą szkołę.

Całość dopełniła uroczysta kurenda odczytana w każdej klasie.
Pamiętajmy dla pokoleń......