A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Sportowo w KZL-u!

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Sportowo w KZL-u Sportowo w KZL-u
     Sportowy rok szkolny tradycyjnie rozpoczyna się biegami przełajowymi w Olszynie. I tak 22 września 2015 roku reprezentanci naszej szkoły uczestniczyli w Indywidualnych Biegach Przełajowych pod opieką p. Marty Szymańskiej  (chłopcy) i p. Agnieszki Jasińskiej – Dinsber (dziewczęta). Uczniowie rywalizowali na trudnej trasie biegowej i osiągnęli wspaniałe wyniki. Najlepiej  w kategorii chłopców wypadli: Łukasz Klatka (I miejsce), Kamil Werner (II miejsce), Bartłomiej Farganus (IV miejsce), Łukasz Dziędzioła (V miejsce). W kategorii dziewcząt najszybciej pobiegła Justyna Drąg (IV miejsce ). Drużynowo chłopcy zajęli I miejsce, a dziewczęta II miejsce.

Drukuj

Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy…

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Zaduszki Zaduszki
     „ Listopad to miesiąc, w którym (…) w szczególny sposób zamyślamy się nad sensem życia i sensem umierania” – tymi słowami w piątek, 30 października rozpoczął się apel okolicznościowy z okazji Wszystkich Świętych. Uroczystość, bezpośrednio związana z pamięcią o tych, którzy odeszli, skłoniła nas do refleksji i spowodowała, że w tym zagonionym życiu na chwilę zatrzymaliśmy się, by wysłuchać słów poetów. Przed publicznością wystąpili zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Panie: Marta Hnatejko, Monika Łyp, Anna Prejbisz oraz panowie: Piotr Kozaczuk i Konrad Rutkiewicz recytowali wiersze znanych autorów m. in. ks. Jana Twardowskiego „Żal”, Marka Grechuty „Skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy…”,
Drukuj

Konkursy wiedzy „W krainie łużyckich skarbów” i „Łużycka przyroda i historia”

Opublikowano w Aktualności

bioregion2       Dnia 9 października 2015 roku odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie „W krainie łużyckich skarbów”. Organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Drużyna w składzie: Honorata Kożuszyn i Gabriela Milewska z klasy III LO oraz Aleksandra Oberda z klasy I LR zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i tym samym zakwalifikowała się do etapu regionalnego organizowanego przez Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu.

Drukuj

„Kultura bezpieczeństwa” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej

Opublikowano w Aktualności

kultura bez[pieczenstwa2       W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej bardzo ważnym aspektem jest dbałość o edukację młodzieży w zakresie prawa pracy. Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów zawodowych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, kładą duży nacisk na podstawowe przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy.
      Ponadto w bieżącym roku szkolnym ZSP im. KZL przystąpił do programu edukacyjnegoKultura bezpieczeństwa” realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Szkoła otrzymała materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć, m.in. książki Kultura bezpieczeństwa czy W pierwszej pracy oraz filmy edukacyjne. Dodatkowo ZSP im. KZL może liczyć na wsparcie merytoryczne inspektora pracy w postaci udzielenia fachowych porad, pomocy w przygotowaniu lekcji czy przeprowadzenia lekcji lub specjalnego wykładu dla uczniów.

Drukuj

I Sympozjum edukacyjno - dydaktyczne pod hasłem: "MOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH"

Opublikowano w Aktualności

     

G A L E R I A
Sympozju Sympozju
W dniu 27.10.2015 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyło się I Sympozjum edukacyjno - dydaktyczne pod hasłem: "MOJE ZDROWIE W TWOICH RĘKACH". Miało ono na celu prezentację zagadnień dotyczących aspektów prawnych związanych z poborem krwi i honorowym krwiodawstwem, dawstwem szpiku kostnego czy narządów do przeszczepów oraz przedstawienie aspektów zdrowotnych, związanych z funkcjonowaniem i fizjologią organizmu człowieka poddawanego zabiegom poboru krwi czy szpiku.

     Ważnym zadaniem spotkania było kształtowanie wśród młodego pokolenia mieszkańców powiatu lubańskiego pożądanych postaw społecznych oraz rozpowszechnianie zdrowego stylu życia. Ponadto zaproszenie uczniów i nauczycieli z innych szkół powiatu miało na celu integrację młodzieży oraz pedagogów związanych z edukacją zdrowotną wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego. Sympozjum było także okazją do promocji dokonań klas Liceum Ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia oraz Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy.