A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Wiarygodny kierunek edukacji

Opublikowano w Aktualności

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu jest posiadaczem kolejnego, zaszczytnego dla szkoły tytułu, potwierdzającego właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniów.

  Certyfikat „Wiarygodna szkoła” w kategorii Technikum, który otrzymał w tym roku KZL, to gwarancja właściwych standardów funkcjonowania szkoły. Zanim szkoła otrzymała certyfikat, musiała przejść trzystopniowy proces weryfikacji oparty na trzech kryteriach: edukacyjnym, bazy lub dostępu do niej oraz kryterium bezpieczeństwa.

Drukuj

Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”

Opublikowano w Aktualności

        Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór i prezentację najlepszych prac uczniów. Zadaniem uczestników jest wykazanie się umiejętnościami, kreatywnością i takim sposobem prezentacji tematu, który zachęci młodych ludzi do świadomego planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. W konkursie wzięli udział uczniowie technikum w zawodzie technik hotelarstwa, przygotowując eseje i opowiadania, w których motywują swój wybór i piszą o mocnych stronach szkoły.
      Etap szkolny przeprowadzony został w dwóch kategoriach- ocena jury (nauczyciele przedmiotów hotelarskich pod przewodnictwem Kierownika Szkolenia Praktycznego Pani Edyty Juncewicz-Treli) oraz nagroda czytelników- użytkowników portalu społecznościowego Facebook.

Drukuj

XI Gala Wręczenia Nagród Starosty Za Promowanie Powiatu Lubańskiego w Roku Szkolnym 2014/2015

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Gala promocji powiatu lubańskiego Gala promocji powiatu lubańskiego
      22 czerwca w auli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu, odbyło się wręczenie nagród Starosty Powiatu Lubańskiego uczniom, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu co najmniej regionalnym. Wśród nagrodzonych znalazła się duża ilość uczniów z naszej szkoły.

      Przedstawiamy listę uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu, mających osiągnięcia na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Drukuj

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2014/2015

Opublikowano w Aktualności

12 czerwca 2015r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubaniu nasi uczniowie Kamil Młynarski (2TI) oraz Klaudia Zawojek (2LO) wraz z Dyrektorem p. Marianem Fudala i nauczycielem wychowania fizycznego Konradem Rutkiewiczem byli na podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół powiatu lubańskiego za rok szkolny 2014/2015.

Klaudia i Kamil jako sportowcy szkoły za rok szkolny 2014/2015 odebrali dyplomy i puchary za współzawodnictwo sportowe.

Dziewczęta z ZSP im. KZL zajęły II miejsce, chłopcy ponownie byli najlepsi w powiecie i zajęli I miejsce.

Dla przypomnienia nasze największe sukcesy sportowe w tym roku :

Drukuj

V Zawody o Puchar Komendanta OSS SG w Biegu Patrolowym

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Bieg Patrolowy - Zapusta 2015 Bieg Patrolowy - Zapusta 2015
        11 czerwca 2015 r. w Ośrodku Wypoczynkowym "Rajsko" w Zapuście odbyły się   V Zawody  o Puchar Komendanta OSS SG w Biegu Patrolowym pod patronatem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Na stracie zameldowały się  drużyny z klas o profilu proobronnym, graniczno-obronnym, granicznym, policyjnym  z Gościna k Kołobrzegu, Lubomierza,  Żukowa k. Gdańska i Lubania.
        Drużyny musiały się zmierzyć z 15  kilometrową trasą biegnąca dookoła  Jeziora Leśniańskiego pokonując jednocześnie 11 punktów kontrolnych.  Podczas zawodów ogromna rolę odegrała klasa 2 Liceum Ogólnokształcącego ratownictwa medycznego, która miała możliwość w praktyce wykorzystać zdobytą podczas roku szkolenia wiedzę medyczną.