A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

„Dzień Dżentelmena” w KZLu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Chłopaka Dzień Chłopaka
    30 września po raz kolejny nasza szkoła świętowała „Dzień Dżentelmena”, czyli Dzień Chłopaka w nieco innej odsłonie. Tego dnia Samorząd Uczniowski wraz z pierwszą klasą Technikum w zawodzie technik logistyk przygotował kilka propozycji dla naszych panów.
   Swoje siły mogli sprawdzić w dwóch typowo męskich konkurencjach : jedzenie pączków na czas czy też quiz, w którym sprawdzali swoją wszechstronną wiedzę z zakresu znajomości sportu jak i też kosmetyków.
Nasi zwycięzcy to uczniowie pierwszej klasy Technikum w zawodzie technik informatyk – I miejsce: Wiktor Jochym wraz ze swoimi kolegami z klasy: Gabrielem Kukiełko – II miejsce i Jakubem Maliszewskim - III miejsce, w konkurencji jedzenia pączków na czas.
    Mistrzem quizu został Wojtek Adamski, uczeń trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk.
Wybraliśmy także naszego Super Dżentelmena. Pan, który zebrał największą ilość muszek od swoich koleżanek, a jest nim Mateusz Piotrowski, uczeń pierwszej klasy Technikum w zwodzie technik informatyk.
Wszystkim, którzy dobrze się bawili serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Drukuj

Powiatowy konkurs wiedzy ochrony środowiska

Opublikowano w Aktualności

    Dnia 26 października 2019 roku odbył się powiatowy konkurs wiedzy ochrony środowiska pt. „Drugie życie odpadów, czyli co to jest recykling”, organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie – Marcelina Szczepaniak z klasy II Technikum Organizacji Reklamy, Paula Tabacharska z klasy III Technikum Logistyk i Szymon Chrząszcz z klasy III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego.

Drukuj

Gala laureatów w Warszawie

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Gala laureatów w Warszawie Gala laureatów w Warszawie
     Podczas uroczystej gali w Warszawie w dniu 23.10.2019 zostali nagrodzeni uczniowie biorący udział w ogólnopolskim projekcie "Niemiecki=sukces w zawodzie" pod patronatem Instytutu Goethego. Uczeń klasy 3 technikum w zawodzie technik informatyk Szymon Łebek zdobył 2 miejsce w konkursie "Mój zawód, moja przyszłość" i w nagrodę pojedzie do Austrii, do Graz na EuroSkills 2020 (międzynarodowy konkurs kompetencji zawodowych). Szymon przygotował na konkurs film, w którym po niemiecku opowiedział o swoim zawodzie.

Serdecznie gratulujemy!!!

Drukuj

„Eins, due, tres…” – ruszył kolejny projekt praktyk zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Projekt „Eins, due, tres…” Projekt „Eins, due, tres…”
    Po sukcesie projektu „Viva Espania – praktyki zawodowe dla ambitnych uczniów” w 2018 roku, w którym wzięło udział 61 uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik logistyk i technik informatyk, pani Lidia Błażków – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej zwróciła się do Zarządu Powiatu Lubańskiego z wnioskiem o udzielenie jej pełnomocnictwa na realizację kolejnego przedsięwzięcia zawodowego skierowanego do uczniów. Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego złożono do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ opracowany przez szkolny zespół projektowy wniosek konkursowy w ramach akcji: Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Otrzymano dofinansowanie, które pozwoli na realizację projektu pn.: „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu” .

Drukuj

Projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”.

Opublikowano w Aktualności

 

G A L E R I A
Firemki w KZL-u Firemki w KZL-u
     W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w okresie od 01.08.2018 r. do 31.07.2020 r. jest realizowany projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”. Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla polskiego i czeskiego rynku pracy. Jednym z najistotniejszych działań projektu jest prowadzenie szkolnych mini przedsiębiorstw – Firemek. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczniowie nauczą się procesów zarządzania usługami i produktami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach. Nawiążą również współpracę z innymi przedsiębiorstwami po obu stronach granicy.