A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Zimowy obóz szkoleniowy klas LW w Szklarskiej Porębie

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zimowy obóz szkoleniowy klas LW w Szklarskiej Porębie Zimowy obóz szkoleniowy klas LW w Szklarskiej Porębie
     Od 21 do 25 stycznia 2019 roku czternastu uczniów klasy II i jeden uczeń z klasy III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego przebywało na zimowym obozie szkoleniowym w Szklarskiej Porębie. Każdy dzień obozu rozpoczynał się poranną zaprawą prowadzoną przez panią Agnieszkę Jasińską-Dinsber. Zajęcia teoretyczne lub praktyczne trwały od rana do późnych godzin wieczornych. Uczniowie w trakcie obozu poznali m.in.:
• zasady bezpiecznego poruszania się po górach,
• tajniki służbowego sprzętu łączności,
• zasady nawiązywania łączności radiowej,
• budowę i działanie sprzętu obserwacyjnego SG,
• taktyki działania w warunkach ograniczonej widoczności,
• techniki interwencji.

Drukuj

Kompetencje menedżera łańcucha dostaw”- logistycy z ZSP im. KZL na obozie naukowym

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TL Obóz naukowy TL
      Pierwszy tydzień ferii zimowych był bardzo pracowity dla grupy uczniów z technikum w zawodzie technik logistyk, którzy zakwalifikowali się do udziału w obozie naukowym realizowanym w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim". Zajęcia metodyczne pt.: „Kompetencje menedżera łańcucha dostaw” odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pracowników naukowych UE  oraz panią Monikę Połetek nauczyciela ZSP im.KZL.

Drukuj

Narzędzia informatyczne w biznesie - obóz naukowy uczniów technikum informatycznego

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TI Obóz naukowy TI
     W ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”, uczniowie klas technikum informatycznego ZSP im. KZL w Lubaniu brali udział w pierwszym tygodniu ferii w zajęciach pozaszkolnych w formie obozu naukowego.
    Zajęcia odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pana dr Marcina Pełkę pracownika naukowego UE oraz  panią Ewą Żuławską nauczyciela ZSP im.KZL. W ramach obozu uczniowie poznali:

Drukuj

"Biznes w branży gastronomicznej" obóz naukowy uczniów ZSP im. KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TG Obóz naukowy TG
     W dniach 28.01-01.02.2019r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w obozie naukowym zorganizowanym ze środków projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”
     Zajęcia metodyczne pt. "Biznes w branży gastronomicznej" odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez panią dr Maję Jokiel  pracownika naukowego UE oraz panią Monikę Ozgę nauczyciela ZSP im.KZL.