A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

KINOL 2017

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Kinol Kinol
       W tym roku, wzorem lat ubiegłych, przywitaliśmy wiosnę w naszej szkole w sposób wesoły i uroczysty – 21 marca 2017r. odbył się 14. Festiwal Piosenki Obcojęzycznej KINOL. Jest to rezultat wspólnych starań uczniów i nauczycieli języków obcych – impreza, w czasie której młodzież świetnie się bawi, dając jednocześnie świadectwo, że zna języki obce i umie się nimi posługiwać.
       W czasie festiwalu uczniowie wykonywali piosenki w językach, których uczą się w naszej szkole tj. angielskim, niemieckim i rosyjskim.Występowali indywidualnie lub grupowo i oceniani byli za wrażenia artystyczne oraz poprawność językową. W tym roku tematem przewodnim były BAJKI. Uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania się w trzech kategoriach: Plakat, Piosenka, Przebranie.
     Gdy festiwalowe jury decydowało o zwycięzcach konkursów, przed publicznością, która wypełniała salę po brzegi, wystąpili szkolni koledzy: Łukasz Frąckiewicz z kl. 3 TI wykonał taniec C – walk, a Piotr Kaleta z kl. 2 TG rapował swój utwór.

Drukuj

Kurs barmana

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Kurs barmana Kurs barmana
W dniach 21-22 marca 2017 r. grupa uczniów klas gastronomicznych wzięła udział w kursie barmańskim prowadzonym przez grupę Alternaive Bar w ramach projektu „ Ja za barem”. Szkolenie obejmowało sporządzanie nowoczesnych dekoracji, pouring-lanie miar z ręki oraz working flair i exhibition flair, czyli efektowny pokaz, w którym wykorzystuje się podrzucanie i żonglowanie butelkami i shakerami. Mimo bolących rąk i wielu siniaków zapału i chęci do zdobywania nowych umiejętności nie brakowało. Wszyscy uczestnicy kursu pomyślnie zdali egzamin i otrzymali certyfikaty.

Życzymy powodzenia w przyszłej pracy barmańskiej.

Drukuj

Maturzyści KZL-u na Jasnej Górze

Opublikowano w Aktualności

We wtorek 21 marca 2017 roku odbyła się pielgrzymka maturzystów Diecezji Legnickiej na Jasną Górę. Do Tronu Jasnogórskiej Pani przybyło 46 maturzystów z naszej szkoły, którym towarzyszyli katecheci: ks. Piotr Wojcieszek, Piotr Kozaczuk i Anna Ostrowska. Pielgrzymka rozpoczęła się w Kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie Mszę Świętą w intencji zdanych egzaminów maturalnych celebrował między innymi ks. Piotr. W Bazylice Jasnogórskiej uczestnicy wzięli udział w konferencji pt.: ,, Poszukiwanie Prawdziwej Miłości”, którą wygłosił ks. Marek Bałwas. W południe młodzież zgromadziła się w Kaplicy Cudownego Obrazu na wspólnej Eucharystii, gdzie powierzyła swoje intencje Matce Najświętszej, Jasnogórskiej Królowej. Maturzyści zwiedzili również skarbiec, arsenał , muzeum. Wspólna modlitwa   na Wałach Jasnogórskich w Drodze Krzyżowej zakończyła nasz pobyt w Sanktuarium Jasnogórskim.

Drukuj

Nowe trendy na rynku turystycznym -jak zarabiać na turystyce?

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Nowe trendy w turystyce Nowe trendy w turystyce
      22 marca 2017r.  uczniowie klas hotelarsko-gastronomicznych wysłuchali  interesującego wykładu   przeprowadzonego przez  dr Piotra Gryszela  - pracownika naukowo-dydaktycznego z Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
     Wykład na temat nowych  trendów na rynku turystycznym,  poparty obrazowymi przykładami,  zawierał  dużo ciekawych i trafnych uwag oraz nowych  spostrzeżeń  wynikających z  obserwowanych  zmian , jakie zachodzą  w sferze potrzeb, preferencji i motywacji wyjazdów wśród aktualnych i przyszłych turystów oraz z coraz większej konkurencji na rynku turystycznym .

Drukuj

Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów ZSZ

Opublikowano w Aktualności

     22.03.2017r. uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kształcący się w zawodach:  fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych  murarz-tynkarz, elektryk oraz  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym  dotyczącym oferty staży w Niemczech realizowanych w ramach projektu pt.: „Moja przyszłość to Europa 2- zagraniczne staże zawodowe”.
     Podczas spotkania z młodzieżą  pani Monika Przeniosło  reprezentująca  Fundację LearnCo   omówiła zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz regulamin pobytu na stażach.