A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Kompetencje menedżera łańcucha dostaw”- logistycy z ZSP im. KZL na obozie naukowym

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TL Obóz naukowy TL
      Pierwszy tydzień ferii zimowych był bardzo pracowity dla grupy uczniów z technikum w zawodzie technik logistyk, którzy zakwalifikowali się do udziału w obozie naukowym realizowanym w ramach projektu "Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim". Zajęcia metodyczne pt.: „Kompetencje menedżera łańcucha dostaw” odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pracowników naukowych UE  oraz panią Monikę Połetek nauczyciela ZSP im.KZL.

Drukuj

Narzędzia informatyczne w biznesie - obóz naukowy uczniów technikum informatycznego

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TI Obóz naukowy TI
     W ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”, uczniowie klas technikum informatycznego ZSP im. KZL w Lubaniu brali udział w pierwszym tygodniu ferii w zajęciach pozaszkolnych w formie obozu naukowego.
    Zajęcia odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez pana dr Marcina Pełkę pracownika naukowego UE oraz  panią Ewą Żuławską nauczyciela ZSP im.KZL. W ramach obozu uczniowie poznali:

Drukuj

"Biznes w branży gastronomicznej" obóz naukowy uczniów ZSP im. KZL

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz naukowy TG Obóz naukowy TG
     W dniach 28.01-01.02.2019r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w obozie naukowym zorganizowanym ze środków projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”
     Zajęcia metodyczne pt. "Biznes w branży gastronomicznej" odbywały się w  pracowni  informatycznej  Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu - Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone były przez panią dr Maję Jokiel  pracownika naukowego UE oraz panią Monikę Ozgę nauczyciela ZSP im.KZL.

Drukuj

Studenci z Chin, Brazylii oraz Indii w KZL-u !

Opublikowano w Aktualności

    W dniach 14 - 18 stycznia 2019 r. po raz kolejny odbyły się w naszej szkole warsztaty językowe i kulturoznawcze prowadzone przez studentów z różnych stron świata w ramach międzynarodowego projektu AIESEC.  
    Gajula Manoj z Indii, Jasmin Bulhoes Bittencourt z Brazylii oraz Wei Peng z Chin przez cały tydzień opowiadali o kulturze, historii, geografii i religii swoich ojczystych krajów. Na czas pobytu zostali ugoszczeni przez uczniów naszej szkoły. Dzięki przygotowanym przez wolontariuszy multimedialnym warsztatom językowym, uczniowie mogli nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również przełamać barierę językową poprzez aktywny udział w zajęciach. Ta cykliczna współpraca ma na celu poszerzanie świadomości wielokulturowej oraz promowanie postaw tolerancji wśród młodzieży.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku studenci również odwiedzą naszą szkołę. Dziękujemy, że byliście z nami!

Drukuj

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole

Opublikowano w Aktualności

    Badania Biblioteki Narodowej w 2016 roku wykazały, że 37% Polaków czyta jedną książkę rocznie. Co dziesiąty Polak czyta 7 i więcej książek rocznie. Aż 63% rodaków nie czyta w ogóle książek. Dlatego w wyniku prac Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zespołu ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa oraz zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury i „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” został opracowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 - 2020. Program obejmuje  promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze.  Biblioteka ma być jedną z podstawowych przestrzeni kontaktu z książką.
    Dlatego biblioteka szkolna w Czteroletnim Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu po złożeniu wniosków została zakwalifikowana do Programu. Na zakup nowości wydawniczych Szkoła otrzymała w latach 2017-2018 wsparcie finansowe  w wysokości 20 000,00 złotych (20 % to środki własne Starostwa Powiatowego w Lubaniu jako organu prowadzącego i 80 % to środki pochodzące z budżetu państwa).