A- A A+

Film promocyjny 2016

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW !!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

70 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IMIENIA KOMBATANTÓW ZIEMI LUBAŃSKIEJ W LUBANIU

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
70-LECIE ZSP im. KZL 70-LECIE ZSP im. KZL
        W tym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu obchodzi 70-lecie istnienia. Z tej okazji 15 października odbyła się uroczysta jubileuszowa gala, na którą zaproszono wielu wyśmienitych gości związanych  ze szkołą: przedstawicieli organów prowadzących szkołę, jednostek z nią współpracujących, pracodawców, byłych dyrektorów szkoły i nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów.
         Część oficjalna uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury Osadnik. Rozpoczęła ją swoim wystąpieniem Pani Dyrektor Lidia Błażków ciepło witając wszystkich zgromadzonych, a później kolejno głos zabrali: Pan Walery Czarnecki - Starosta Powiatu Lubańskiego, Pan Wacław Lesiak – były Dyrektor Szkoły, Pan płk EdwardJakubowski -członek Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz prezes Zarządu Okręgowego w Jeleniej Górze, PanRomulad Karczewski – Prezes Zarządu Lubańskiego Koła Sybiraków, Pan Jan Hofbauer – Przewodniczący Rady Miasta Lubań. Każde wystąpienie podkreślało wagę i znaczenie naszej szkoły w lokalnej społeczności i wpływu, jaki wywarła ona na jej kształt, nie brakowało również akcentów osobistych. Po przemówieniach odbyła się projekcja prezentacji poświęconej historii szkoły, a następnie bardzo wzruszająca część artystyczna, w trakcie której absolwenci szkoły i jej obecni uczniowie zaprezentowali swoje wokalne talenty.

Drukuj

DZIEŃ NAUCZYCIELA

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Edukacji Narodowej Dzień Edukacji Narodowej
         14 października obchodzimy  we wszystkich instytucjach związanych z oświatą, a zwłaszcza w szkołach, Święto Edukacji Narodowej. Tak było i w KZL-u.
         Tego dnia zajęcia dydaktyczne nie odbyły się, a nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  szkoły spotkali się z Dyrektorem Szkoły – Panią Lidią Błażków, która z okazji tego wyjątkowego dnia złożyła wszystkim zebranym życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, podziękowała za dotychczasowe osiągnięcia i  wręczyła okolicznościowe nagrody wyróżniającym się pracownikom.W imieniu samorządu uczniowskiego za codzienną troskę, życzliwość i przekazywaną wiedzę uhonorowały nauczycieli bukietem kwiatów złożonym na ręce Pani Dyrektor Karina Lewandowska z klasy III Technikum Gastronomicznego i Patrycja Koniecko z klasy II Technikum Logistycznego.

Drukuj

Uczyć można się wszędzie!

Opublikowano w Aktualności

       W dniu 29.09.2016 r. grupa 25 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej  wraz z opiekunami uczestniczyła w wykładach przyrodniczych w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zgorzelcu. Uczniowie mogli wysłuchać wykładów prezentowanych przez naukowców  Państwowej Akademii Nauk.
    Wystąpienia dotyczyły aktualnych w biologii i medycynie tematów m.in. o żywności genetycznie modyfikowanej (GMO), o groźnych dla człowieka chorobach wirusowych oraz o kleszczach, które stanowią zagrożenie w naszych lasach.
    Młodzież zgodnie przyznała, że wiele się nauczyli pomimo iż nie siedzieli w szkolnych ławkach.
Czekamy na XX jubileuszowy DFN za rok!

Drukuj

RAJD EDUKACYJNY

Opublikowano w Aktualności

Wakacje 2016 057         W dniu 26 września 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej uczestniczyli w rajdzie edukacyjno- przyrodniczym po terenie Wielkiego Lasu Lubańskiego. Rajd zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze , Oddział "Pogórze Izerskie" z Lubania. Pomysłodawcą imprezy był Pan Piotr Zioła, członek Komisji Przyrody przy PTTK. Trasa Rajdu wiodła wzdłuż czerwonego i zielonego szlaku w Wielkim Lesie Lubańskim. Na szczycie Góry Liściastej (386m n.p.m) na uczestników czekały niespodzianki. Swoją obecnością zaszczycili nas Panowie Leśnicy, którzy opowiadali o gospodarce leśnej  i łowieckiej na obszarze Wielkiego Lasu Lubańskiego. Pan myśliwy z Koła Łowieckiego "Głuszec" odgrywał na myśliwskiej trąbce dźwięki nawoływania do polowania.  Było także ognisko z kiełbaskami. Wielu uczniów nie wiedziało nawet o istnieniu tak urokliwego miejsca w naszej najbliższej okolicy.
       Szczególne podziękowania należą się głównemu organizatorowi, Panu Piotrowi Zioła, który wspiera szkołę i chętnie współpracuje z nauczycielami i uczniami.

Drukuj

Niezwykła historia z pozoru zwykłej szkoły

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Niezwykła historia z pozoru zwykłej szkoły Niezwykła historia z pozoru zwykłej szkoły
Na pewno wielu czytelników ,,Ziemi Lubańskiej” doskonale kojarzy skrót ,,KZL”. ,,Chodzę do KZL – u”, ,,Ukończyłem KZL”, ,,Idę do klasy proobronnej w KZL-u” – tak mówi młodzież, tak mówią dorośli. W rozmowach prywatnych, w autobusie, na ulicy, a czasem i w sytuacjach zgoła oficjalnych. Są jeszcze ,,kazetelki” , ale to termin dla bardziej wtajemniczonych. Skrót ,,KZL”, miejmy nadzieję, na dobre zadomowił się nie tylko w języku, ale przede wszystkim w świadomości mieszkańców Lubania i miejscowości ościennych. Jest częścią zarówno historii miasta, jak i dziejów prywatnych. Tym jednak, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, wyjaśniamy – KZL, czyli Kombatantów Ziemi Lubańskiej. To zaszczytne imię nosi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, mieszczący się przy ulicy Kopernika. Z pozoru zwykła szkoła, borykająca się z trudnościami, które są codziennością wielu innych szkół, z typowo nastoletnią, aczkolwiek bardzo ,,kolorową”, młodzieżą. Jednakże w jej murach zawiera się niezwykła historia, której początki pamiętają tylko najstarsi mieszkańcy Lubania. Historia ta bowiem sięga czasów tuż powojennych, a mianowicie roku 1946.

15 października 2016r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu obchodzić będzie jubileusz 70 – lecia Szkoły