A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Humanistycznej

Opublikowano w Aktualności

       03 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy Humanistycznej. Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego. Arkusz konkursowy zawierał 30 pytań, a na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut. Zadania obejmowały zagadnienia z zakresu wiedzy literackiej, językowej i historii sztuki. Spośród uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie, najlepiej wypadła uczennica klasy 3 Technikum Hotelarskiego - Kamila Bojczuk, zajmując III miejsce.

Gratulujemy sukcesu!

Drukuj

Spotkanie uczniów z klas proobronnych

Opublikowano w Aktualności

       

G A L E R I A
Spotkanie klasy LW Spotkanie klasy LW
       W dniach 08 i 10 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu odbyły się dwa spotkania uczniów z klas proobronnych z panem Stanisławem Marczyńskim, uczestnikiem wielu misji pokojowych, żołnierzem – patriotą, pełniącym obecnie funkcję przewodniczącego rady miejskiej w Leśnej. Tematem spotkań były misje pokojowe w Iraku. Zaproszony gość w ciekawy sposób opowiedział o tym, jak było naprawdę na tzw. misjach pokojowych. Przedstawił prezentację multimedialną, która ukazywała sceny prawdziwych walk. Temat wzbudził ogromnie zainteresowanie młodzieży.

Opiekun : Eliza Sławińska

Drukuj

Świetlana (światłowodowa) przyszłość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

ZSPimKZL       A właściwie teraźniejszość. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu od września tego roku jest podłączony światłowód, który pozwala  na korzystanie z szybkiego łącza internetowego o stałej prędkości 50 Mb/s download i 10 Mb/s upload. Usługodawcą łącza internetowego szkoły jest firma LubaNET z Lubania.

    Dzięki doprowadzeniu łącza światłowodowego można sprawniej i szybciej korzystać z internetowej platformy edukacyjnej „Fronter”, na której pracują nauczyciele i uczniowie tej szkoły, oraz dziennika elektronicznego, który trzy lata temu zastąpił w szkole tradycyjny dziennik papierowy. Dla uczniów jednak na pewno najistotniejsze jest usprawnienie szkolnej sieci WiFi (sieć pokrywa 100% terenu szkoły), z której wszyscy korzystają.
    
    Popularny KZL w naszym powiecie jest nadal liderem wprowadzania najnowszych innowacyjnych technologii w oświacie.

Drukuj

Andrzejki

Opublikowano w Aktualności

      

G A L E R I A
Andrzejki Andrzejki
 

 Kiedyś wróżono w wigilię Św. Andrzeja, czyli 29 listopada i wróżby były typowo matrymonialne. Dzisiaj traktujemy ten dzień jako okazję do zabawy. W tym roku uczennice klasy trzeciej technikum organizacji reklamy przebrane we wróżbitki doskonale przepowiadały przyszłość, wykorzystując stosowne atrybuty. Najważniejsze we wróżbach są marzenia, z których nie należy rezygnować, bo one nadają sens naszemu życiu.

Drukuj

Egzamin końcowy dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego proobronnego

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Egzamin z PW Egzamin z PW
       30 listopada 2015r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej odbył się egzamin końcowy dla uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego proobronnego z przedmiotu przysposobienie wojskowe. Egzamin składał się z III części:
- egzamin teoretyczny ze szkolenia granicznego,
- egzamin z praktycznej znajomości budowy broni,
- egzamin praktyczny ze strzelania z broni pneumatycznej.