A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Wykłady na Politechnice Wrocławskiej

Opublikowano w Aktualności

     27 marca uczniowie technikum w zawodzie technik logistyk wyjechali na Politechnikę Wrocławską w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Grupa uczestniczyła w zajęciach, których tematem były „Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych”. Młodzi logistycy łączyli wiedzę teoretyczną z praktyczną np. grając w grę, w której musieli dokonywać odpowiedniej ilości  zamówień, zachowując opłacalność dla swojej firmy.

Drukuj

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KZL-u

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KZL-u TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KZL-u
     W dniach 19 – 23.03.2018 r. w naszej szkole odbyła się kolejna edycja „Tygodnia Przedsiębiorczości”. W tych dniach gościliśmy w szkole doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP: panią Anetę Palkę oraz panią Lilianę Czerwińską, doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy, panią Annę Bidną, rzecznika praw konsumenta ze Starostwa Powiatowego, panią Agnieszkę Cichoń oraz pracowników Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych: panią Damianę Fedczak, Zastępcę Kierownika Centrum Utylizacji Odpadów i pana Artura Sawicza, Administratora Systemów Teleinformatycznych.
     W ramach Tygodnia Przedsiębiorczości podjęto wiele zróżnicowanych działań tj. szkolenia, wykłady, warsztaty, prezentacje. Pani Liliana Czerwińska zapoznała młodzież z podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości i cechami osobowościowymi człowieka przedsiębiorczego. Innymi słowy uczniowie poznali przedsiębiorczość w ujęciu przedmiotowym, jako aktywne działanie w sferze gospodarczej, i w ujęciu podmiotowym, od strony cech osobowości, czyli zdolności do kreowania i zaspakajania swoich i cudzych potrzeb.

Drukuj

KINOL 2018

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Kinol 2018 Kinol 2018
     W pierwszym dniu wiosny, tradycyjnie już, w naszej szkole został zorganizowany Festiwal Piosenki Obcojęzycznej KINOL. Już po raz 16. młodzież udowodniła, że potrafi świetnie się bawić, przebrać z fantazją, malować i oczywiście śpiewać w różnych językach: po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. Festiwal 2018 prowadzili Krzysztof Nowak – przewodniczący samorządu uczniowskiego i jego zastępca - Jakub Płomiński.
  Tematem przewodnim tegorocznego konkursu była muzyka filmowa. Uczniowie występowali grupowo lub indywidualnie. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się m. in. „El Mariachi”, „I see fire”, „Heathens” i „Go Johny go”. Wszyscy uczestnicy spisali się na medal. Pokazali swoje umiejętności wokalne i aktorskie w kategorii występ oraz niezwykłą kreatywność w kategorii przebranie. Wszystkie występy były nagrodzone gromkimi brawami. Jury w składzie: Patrycja Semeniuk, Szymon Chrząszcz, Pani Agnieszka Rutkiewicz i Pan Piotr Sadowski miało bardzo trudne zadanie.
Drukuj

Zabezpieczenie medyczne zawodów pływackich

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zabezpieczenie medyczne zawodów pływackich Zabezpieczenie medyczne zawodów pływackich
     W dniach 16–17 marca 2018 r. uczniowie z klasy drugiej Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia doskonalili swoje umiejętności podczas rozgrywanych zawodów pływackich.
    W zawodach wzięło udział ponad 500 zawodników. Dzięki profesjonalnej opiece medycznej młodych ratowników pod okiem instruktorów z firmy SymulMed Jarosław Kalenik nikomu nic się nie stało, a nasi uczniowie są bogatsi o kolejne ratownicze doświadczenia.