A- A A+

Film promocyjny 2017

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Wielki sukces logistyków z ZSP im. KZL w Lubaniu!

Opublikowano w Aktualności

  

G A L E R I A
Mistrzowie logistyki Mistrzowie logistyki
    W dniu 12 czerwca 2017 roku odbył się finał piątej edycji konkursu “Mistrzowie Logistyki” organizowanego przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.  Współorganizatorem konkursu była Fundacja Kuehne ze Szwajcarii, która zasponsorowała nagrody dla zwycięzców. Z Fundacją  Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki współpracuje od ponad czterech lat w ramach wspólnie organizowanych we Wrocławiu studiów podyplomowych „Logistyka i Zarządzania Łańcuchem Dostaw”. Koordynatorami Konkursu były dr inż. Maja Kiba-Janiak i dr Agnieszka Jagoda. W skład komisji konkursowej wchodzili ponadto pozostali pracownicy KZSiL.  

Drukuj

SZPIKOLADA

Opublikowano w Aktualności

      Dnia 08 czerwca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 16:00 uczniowie z klas liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia brali udział w akcji pt : „Szpikolada”, która miała miejsce  na terenie szkoły, Banku Zachodniego oraz miasta Lubań. Już 3. rok bierzemy udział w tym przedsięwzięciu, dzięki któremu wielu ludzi dało się przekonać do pozytywnej idei i podjęło świadomą decyzję o możliwości uratowania czyjegoś życia. Uczniowie wolontariusze promują właściwe postawy życiowe, a cała akcja kształtuje wrażliwość, empatię i chęć pomocy innym.
    Grono potencjalnych dawców szpiku rozrasta się z roku na rok. Można śmiało powiedzieć o rodzinie połączonej małymi czerwonymi puzzlami. Pobieranie szpiku to bardzo bezpieczny proces i nie zagraża zdrowiu dawcy. Pobrany szpik regeneruje się w ciągu 3-4 tygodni. Tak niewiele poświęcając, można dać szansę na zdrowie i życie innemu człowiekowi. Pamiętajmy, każdy z nas może uratować czyjeś życie.

Drukuj

Konkurs pod hasłem „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 08 czerwca 2017 roku miało miejsce uroczyste wręczenie nagród w konkursie wiedzy przyrodniczej „Niebezpieczne rośliny w domu i ogrodzie”, organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  II miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły, w składzie: Aleksandra Jochna, Aleksandra Oberda i Oliwia Wojciechowska. Są to uczennice II klasy liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. Nagrodami w konkursie były książki o tematyce przyrodniczej.
Gratulujemy!

Drukuj

Gala wręczenia podziękowań za promowanie Powiatu lubańskiego

Opublikowano w Aktualności

      Dnia 07 czerwca 2017 r. w auli Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w Lubaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród Starosty Lubańskiego za promowanie Powiatu Lubańskiego w roku szkolnym 2016/2017.
     Uroczystość przebiegała w podniosłej i przyjaznej atmosferze. Pan Walery Czarnecki, Starosta Lubański gratulował laureatom konkursów i ich opiekunom oraz Dyrektorom Szkół, podziękował za efektywną współpracę i wspieranie działań promocji Powiatu Lubańskiego. Niewątpliwą atrakcją tego popołudnia był także koncert uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu.
     Na uroczystości wręczenia nagród, wśród licznie zgromadzonych laureatów, obecni byli przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Podziękowania odebrała Pani Dyrektor Lidia Błażków, nauczyciele: Pani Eliza Sławińska, Pani Monika Połetek, Pani Monika Mela, Pani Iwona Szwarczyńska oraz 23 uczniów ZSP im. KZL będących laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. To właśnie nasza szkoła była reprezentowana przez najliczniejszą grupę uczniów odnoszących sukcesy.
 Laureatom składamy serdeczne gratulacje, życząc wszystkim dalszych sukcesów i wielu powodów do wspólnej radości.

Drukuj

„W zielonym krajobrazie”

Opublikowano w Aktualności

      Dnia 26 maja 2017 roku uczennice z klas I TG, I TR, I TH, III TH, III TR i III TG pod opieką pani Agnieszki Jasińskiej – Dinsber i pani Grażyny Redźko wzięły udział w akcji porządkowania tras turystycznych i miejsc cennych przyrodniczo pod hasłem „W zielonym krajobrazie”. Uczennice porządkowały użytek ekologiczny "Dolina Gozdnicy".
    Uczniowie naszej szkoły biorą udział w tej akcji już od kilku lat. Jest ona organizowana w ramach Lubańskiej Wiosny Ekologicznej przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych.