A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Letni poligonowy obóz szkoleniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Letni obóz LW Letni obóz LW
     W dniach 18 – 21 czerwca 2018 roku uczniowie klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego proobronnego brali udział w letnim poligonowym obozie szkoleniowym. Obóz odbywał się na terenie Bazy Lotniczej "Baryt" w Stanisławowie, był to drugi pobyt naszych uczniów w gościnnych progach tej jednostki.
    Zajęcia z uczniami prowadzili instruktorzy Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej. Program obejmował: szkolenie logistyczne, przepisy i regulaminy wojskowe, wyszkolenie ogniowe (w tym wykonywanie strzelań w warunkach nocnych do celów czasowo podświetlanych), wyszkolenie przeciwchemiczne, atletykę terenową, podstawy taktyki (m.in. maskowanie i marsz ubezpieczony), ratownictwo pola walki, szkolenie techniczne (budowa, obsługa i nauka prowadzenia kołowego transportera opancerzonego).
Zajęcia na obozie były bardzo ekscytujące dla przyszłych wojaków. Wszyscy już czekają na kolejny obóz, który odbędzie się w Szklarskiej Porębie.

Drukuj

Realizacja innowacji

Opublikowano w Aktualności

Dla chętnych uczniów Technikum

 

we wszystkich proponowanych zawodach

 

oferujemy dodatkowo

 

realizację innowacji

 

„Przysposobienie wojskowe”

 

w formie 2 godzin dodatkowych zajęć

(1 raz w tygodniu).

Drukuj

Wojskowy obóz szkoleniowy

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Wojskowy obóz szkoleniowy Wojskowy obóz szkoleniowy
      18 czerwca 2018 r. podczas wojskowego obozu szkoleniowego, odbywającego się na terenie JW 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu, uczniowie klasy drugiej, którzy realizują program pilotażowy MON "Edukacja wojskowa", odbyli egzamin kończący 1. rok nauki. Najpierw uczniowie przystąpili do rozwiązania testu, a potem wykazali się następującymi umiejętnościami praktycznymi:
- pokonywanie terenu różnymi sposobami,
- sygnały dowodzenia i łączności,                                                                                            
- elementy musztry indywidualnej,                                                                                              
- ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,                                                                      
- łączne czynności do strzelania nr 1 i 2,                                                                                        
 - składanie i rozkładanie broni,                                                                                                      
 - ćwiczenia przygotowawcze z broni strzeleckiej - norma nr 3.

Wszystkim uczniom gratulujemy wysokich wyników, a żołnierzom - instruktorom z 23 ŚPA z Bolesławca za profesjonalne szkolenie młodzieży bardzo dziękujemy.

Drukuj

Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie Laureatki konkursu „Finansoaktywni” w Warszawie
     4 edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Finansoaktywni” zorganizowanego przez Ministerstwo Finansów zakończyła się sukcesem zespołu z klasy III Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy w składzie: Amanda Kubś, Agata Łukasik i Małgorzata Suśniak.
   Konkurs kierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łącznie wpłynęło 180 projektów konkursowych. Projekt uczennic z 3TR znalazł się wśród pięciu zwycięskich w kategorii: Szkoły Ponadgimnazjalne.. Dziewczyny zaproponowały budowę parku do StreetWorkout i rozbudowanie Skateparku oraz budowę małego rolkowiska.
    W nagrodę uczennice wraz z opiekunem, panią Moniką Ozgą spędziły dwa dni w Warszawie. Zaproszenie na wycieczkę do Warszawy i uroczystą galę zostało wręczone przez panią Barbarę Czarnecką, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu. 14-go czerwca wszyscy laureaci odebrali nagrody rzeczowe w Ministerstwie Finansów i zwiedzili Centrum Pieniądza NBP. Nagrody wręczane były przez pana Pawła Cybulskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i panią Annę Maksym, zastępcę dyrektora Departamentu Budżetu Państwa.
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!