A- A A+

Film promocyjny 2016

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW !!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane

Opublikowano w Aktualności

rm2     W dniu 30 listopada 2016 r. w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016. Stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało przyznane uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazali szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W roku szkolnym 2015/2016 Dolnośląski Kurator Oświaty rekomendował 248 uczniów do tego stypendium.

Z naszej szkoły stypendium otrzymały:

Drukuj

Już po raz trzeci jesteśmy w finale konkursu „Orzeł Dolnośląski” !

Opublikowano w Aktualności

 Orzel DAN 1    Dolnośląski Kurator Oświaty Pan Roman Kowalczyk, ogłaszając kolejną, IV już edycję konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Orzeł Dolnośląski” miał na celu promowanie uczniów, którzy wyróżniają się osobowością, wyjątkowymi cechami charakteru, właściwymi postawami naukowymi i społecznymi. Mają niezwykłe pasje, zainteresowania, są zaangażowani w życie szkoły i społeczności lokalnej.
     Z nadesłanych do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty wniosków Kapituła ds. Nagrody „Orzeł Dolnośląski” nominowała pięcioro uczniów, między innymi uczennicę naszej szkoły Danielę Sterioską. Daniela uczęszcza do 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. Wyróżnia się wysoką średnią, zaangażowaniem w życie klasy i szkoły, a poza szkołą realizuje swoje pasje, którymi są kajak polo i taniec nowoczesny.

Drukuj

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY w ZSP im. KZL

Opublikowano w Aktualności

kurs pp (2)      Dnia 09.12.2016r. na terenie naszej szkoły odbył się specjalistyczny kurs pierwszej pomocy dla 44 uczniów klasy ratownictwa medycznego i promocji zdrowia organizowany przez Firmę SymulMed z Koszalina.
       Tematem szkolenia było zapewnienie drożności dróg oddechowych . Młodzież uczestniczyła w wykładzie, a następnie w ćwiczeniach praktycznych, podczas których miała możliwość pracować na specjalistycznym sprzęcie przy użyciu urządzeń tj.: rurka ustno – gardłowa, rurka nosowo – krtaniowa, maska krtaniowa czy intubacja dotchawiczna.
      Szkolenie prowadzone było przez wykwalifikowaną kadrę ratowników. Na zakończenie młodzież otrzymała certyfikat ukończenia szkolenia.

Drukuj

ANDRZEJKI 2016 w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

      Wielu, zwłaszcza młodych, ludzi bardzo chętnie świętuje Walentynki, coraz mniej z nas pamięta o typowo polskiej tradycji zakochanych ludzi, tradycji andrzejkowej.
     Uczennice z klasy IV TR zadbały o jej przypomnienie. W wigilię imienin Andrzeja, dnia 29 listopada, na korytarzach szkolnych podczas przerw pojawiły się wróżki, u których można było „zasięgnąć informacji” na temat swojej dalszej drogi życiowej, bądź wybranki/ wybrańca swojego serca, a nawet przyszłego męża lub żony. Pamiętajmy o tej miłej tradycji!

Drukuj

Sukcesy naszych uczniów w zawodach sportowych

Opublikowano w Aktualności

1uhgkhkW pierwszych miesiącach roku szkolnego 2016/2017 nasi uczniowie z sukcesami ? reprezentowali szkołę na różnego rodzaju zawodach sportowych. Zgodnie z założonym kalendarzem zawodów opracowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Lubaniu oraz Szkolny Związek Sportowy we Wrocławiu uczniowie startowali w następujących zawodach :

  1. 1)DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE, które odbyły się 20 września w Olszynie.

 

W zawodach wzięło udział 10 uczniów.

 Wyniki: