A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

81. rocznica napaści Sowietów na Polskę – Dzień Sybiraka

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Dzień Sybiraka Dzień Sybiraka
     W czwartek 17 września 2020r. uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu z klas Liceum Ogólnokształcącego proobronnego upamiętnili  Dzień Sybiraka i przy Symbolicznej Mogile  na cmentarzu komunalnym w Lubaniu został odczytany apel poległych oraz symbolicznie złożono kwiaty i zapalono znicze.

W tym trudnym okresie społeczność szkolna pamięta.

Drukuj

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Opublikowano w Aktualności

                 Wrocław 2020-09-14

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo!

1 września rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Rok wyjątkowo trudny, stojący bowiem pod znakiem bezprecedensowego wyzwania jakim są zmagania z pandemią koronawirusa. Wróciliśmy do nauczania stacjonarnego, które jest bardziej efektywne, służy uspołecznieniu dzieci i młodzieży, zabezpiecza przed negatywnymi skutkami długotrwałej izolacji. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, o czym bezspornie zaświadczają sondaże opinii publicznej. Postępujemy jak wiele innych krajów na świecie i ogół państw Unii Europejskiej.

Po dwóch tygodniach nauki można pokusić się o pierwsze podsumowania i wnioski:

Drukuj

Ważne informacje!

Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

 

             Uprzejmie informujemy, że na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 rozpoczynamy naukę w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i procedur zgodnych z wytycznymi MEN, GIS, MZ.

             Z procedurami zostali zapoznani wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły, a 1 września 2020r. wychowawcy klas przeszkolą uczniów w zakresie zasad bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem epidemii i postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem. Z procedurami zostanie zapoznana również Rada Rodziców. Każdy rodzic może zasięgnąć informacji dot. treści procedur u wychowawcy telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

           Od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 (według grafiku zamieszczonego na stronie internetowej szkoły) obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

- obowiązkowe noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeni wspólnej (oprócz sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych),

- obowiązkowe dezynfekowanie rąk,

- zakaz opuszczania terenu szkoły podczas pobytu ucznia w szkole,

- posiadanie własnego jedzenia i picia przez ucznia,

- zakaz wchodzenia na teren szkoły osób z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych,

- bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły.

             Nasza decyzja o nauczaniu stacjonarnym wynika z obecnego stanu prawnego, przy czym może ulec zmianie po otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i decyzji organu prowadzącego.

       Życzymy zdrowia i powodzenia w roku szkolnym 2020/2021 oraz wytrwałości w pokonywaniu trudności wynikających z zagrożenia życia i zdrowia.

                                                                                             

                         Z poważaniem

                         dyrektor szkoły

                         Lidia Błażków

                                                                                  

Prosimy o zapoznanie się z dołączonymi materiałami dla rodziców dot. bezpiecznego powrotu do szkoły, otrzymanymi od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubaniu:

Drukuj

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

Opublikowano w Aktualności

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020r (WTOREK)

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH

KLASY I (wszystkich typów szkół) – GODZ. 9.00, BOISKO SZKOLNE

Po rozpoczęciu roku (lub w przypadku braku pogody o godz. 9.00) uczniowie spotykają się z wychowawcami zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp

Klasa

Wychowawca

Sala

1

1 LJ/LW

Monika Mela

1

2

1 TG/TL

Agnieszka Jasińska-Dinsber

4

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

24

4

1 TL

Grażyna Sawicka

22

5

1 TR

Mariusz Korecki

26

6

1 A

Kamila Widzisz

17

7

1 B

Izabella Gawron

18

UCZNIOWIE KLAS STARSZYCH

KLASY II, III, i IV – uczniowie przychodzą zgodnie z poniższym harmonogramem na spotkanie organizacyjne z wychowawcą:

ü Wejście nr 1 od ul. Kopernika, wejście główne do szkoły.

ü Wejście nr 2 od ul. Kopernika, wejście od strony sklepiku szkolnego.

 

Lp

Klasa        

Wychowawca                       

Godzina

Sala

Nr      wejścia 

1

2 LJ/LW

Eliza Sławińska

10.00

28

1

2

2 TGg/THg

Anna Matoga

10.00

4a

1

3

2 TIp

Mirosław Nir

10.00

15

1

4

2 TIg

Ewa Żuławska

10.00

i1

1

5

2 TLp

Anna Bednarska

10.00

4

1

6

2 TLg

Monika Połetek

10.00

25

1

7

2 TRp

Edyta Orzechowska

10.00

12

2

8

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

10.00

22

2

9

2 A

Magdalena Masłowska

10.00

14

2

10

2 B

Katarzyna Jaskółowska

10.00

2

2

11

2 C

Kamila Małek

10.00

13

2

12

3 TG/TH

Marta Szymańska

11.00

24

1

13

3 TI

Magdalena Sibilska

11.00

16

1

14

3 TL

Iwona Szwarczyńska

11.00

18

1

15

3 TR

Monika Ozga

11.00

26

1

16

3 A

Grażyna Redźko

11.00

5

1

17

3 B

Konrad Rutkiewicz

11.00

6

2

18

4 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

11.00

2a

2

19

4 TL

Marta Kabata

11.00

17

2

20

4 TH

Anna Prejbisz

11.00

23

2

21

4 TI

Joanna Zdanowicz

11.00

11

2

 

Drukuj

Zakończenie Roku Szkolnego w KZL

Opublikowano w Aktualności

Drodzy Uczniowie

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Dla wszystkich był to trudny rok, ale mimo tego wielu z Was osiągnęło wspaniałe wyniki w nauce, konkursach i zawodach. Tym, którzy osiągnęli sukcesy szczególnie gratuluję. Gratuluję stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Starosty Lubańskiego. Cieszę się z każdego Waszego sukcesu, choćby był najskromniejszy.

         Wszystkim dziękuję za współpracę i zmierzenie się z nowymi, trudnymi wyzwaniami jakie przyniosło zdalne nauczanie.

         Dziękuję Nauczycielom i Waszym Rodzicom za wspieranie Was. Z ogromną nadzieją oczekuję na przywrócenie tradycyjnych metod pracy i Waszego powrotu do szkoły. Z uwagą śledzę wszystkie komunikaty dotyczące sytuacji epidemicznej, ale oczywiste jest to, że nikt jednoznacznie nie może nam odpowiedzieć, co przyniesie przyszłość. Na wszelki wypadek przygotowujemy szkołę na wariant zdalnej nauki wykorzystując wszystkie doświadczenia zdobyte podczas ostatnich kilku miesięcy. O ważnych decyzjach w tej sprawie powiadomimy Was za pomocą dziennika elektronicznego.

         Ale od dzisiaj macie wakacje. Cieszcie się każdą wolną chwilą, odpoczywajcie i dbajcie o siebie. Nie narażajcie zdrowia swojego i bliskich. Życzę Wam dużo szczęścia i cierpliwości

      

   Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w szkole w nowym roku szkolnym

dyrektor szkoły

Lidia Błażków