A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolenie wojskowe w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

  

G A L E R I A
Szkolenie wojskowe w KZL-u Szkolenie wojskowe w KZL-u
    22 marca 2018 r. na terenie JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii, a 19 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej uczniowie z klas proobronnych realizujących przedmiot edukacja wojskowa uczestniczyli w kolejnych szkoleniach prowadzonych przez żołnierzy – instruktorów z Jednostki Wojskowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.
Realizowane w formie praktycznej zagadnienia to:
- taktyka – działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe,
- OPBMR - posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami chroniącymi przed  skażeniami,
- wychowanie fizyczne – elementy walki w bliskim kontakcie,
- musztra – musztra indywidualna.

Bardzo dziękujemy za tak profesjonalne zajęcia.

Drukuj

Szkolenie w Straży Granicznej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie z symulacji wypadku Szkolenie z symulacji wypadku
      5 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy drugiej Liceum ogólnokształcącego proobronnego uczestniczyli w kursie doskonalącym „Samochodowy symulator ratowniczy – ewakuacja z pojazdu”, który prowadzony był przez instruktorów ratownictwa medycznego SG na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Głównym celem kursu było przeprowadzenie samoewakuacji z przewróconego lub przechylonego pojazdu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w sposób minimalizujący ryzyko powstania dodatkowych urazów. Nie obeszło się również bez przypomnienia zasad resuscytacji krążeniowo – oddechowej oraz ćwiczenia tej umiejętności na najnowszych fantomach.

Drukuj

Szkolenie z pierwszej pomocy - LR

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolenie z pierwszej pomocy klasy LR Szkolenie z pierwszej pomocy klasy LR
      13 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy drugiej Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia przeprowadzili pokaz dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubaniu na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej przy użyciu automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz pierwszej pomocy w przypadku zadławień przy użyciu fantomu ACU FAST. Dodatkowo uczniowie pod okiem przyszłych ratowników mogli nauczyć się opatrywać rany w urazach kostno – stawowych. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli.

Drukuj

Lekcja multimedialna „ 1920 DUCH ŻOŁNIERZA POLSKIEGO”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Lekcja multimedialna LW Lekcja multimedialna LW
     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej od września 2017r. realizowany jest „Pilotażowy program wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe”, który zakłada m.in. przeprowadzenie zajęć o tematyce historyczno-wojskowej obejmujących zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne.
     Atrakcyjną dla uczniów propozycją ukazywania historii są lekcje multimedialne przeprowadzone z  wykorzystaniem materiałów dydaktycznych z otrzymanego z MON pakietu edukacyjnego.
     Uczniowie uczęszczający do klasy 2 Liceum ogólnokształcącego proobronnego uczestniczyli w lekcji multimedialnej pt.„1920  DUCH  ŻOŁNIERZA  POLSKIEGO” przeprowadzonej przez panią Urszulę Hetnar. Celem lekcji było zwrócenie uwagi na kluczowe cechy żołnierza i oficera Wojska Polskiego, które są warunkiem zwycięstwa na polu walki, tj. odwaga, roztropność, wiedza i kompetencje, ukazane na przykładzie wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Uczniowie po zapoznaniu się z materiałami przygotowali w grupach krótkie wystąpienia na zadany temat, a następnie liderzy  zaprezentowali je na forum klasy. Lekcję zakończył test sprawdzający wiedzę uczniów na temat wojny polsko-bolszewickiej 1920.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.