A- A A+

Film promocyjny 2018

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Nasi logistycy z wizytą w Amazonie

Opublikowano w Aktualności

     09 maja 2018 r. uczniowie klas I i II Technikum w zawodzie technik logistyk uczestniczyli w wycieczce zwodoznawczej do Centrum Logistycznego Amazon we Wrocławiu. Amazon to amerykańska spółka, która zajmuje się handlem elektronicznym i prowadzi największy na świecie sklep internetowy. W Polsce posiada już kilka centrów logistycznych. Uczniowie mogli zobaczyć pracę osób zatrudnionych w charakterze pracowników magazynowych oraz sposób realizacji podstawowych procesów magazynowych takich jak przyjęcie towaru, rozkładanie towarów, pakowanie i etykietowanie. Po wybranych sektorach magazynowych uczniów oprowadziła pani  Małgorzata Baszak - Trzcielińska  , która udzieliła szczegółowych informacji o charakterze pracy w tych sektorach oraz odpowiadała na pytania zadawane przez uczniów. Po wizycie w Amazonie przyszli logistycy udali się do wrocławskiej IKEI, by zobaczyć hale magazynowe tego sklepu i dowiedzieć się np. o sposobach składowania towaru. Wycieczka była okazją do poszerzenia wiedzy z branży logistycznej, co na pewno przyda się wszystkim jej uczestnikom , a w szczególności uczniom klasy 2 TL, którzy już w czerwcu przystąpią do egzaminu z kwalifikacji A30.

Drukuj

OBÓZ SZKOLENIOWY Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz szkoleniowy RM Obóz szkoleniowy RM
     W dniach 04 – 08 maja 2018r. uczniowie liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne, pod kierunkiem instruktorów z Sekcji Ratownictwa Medycznego Jednostki Poszukiwawczo – Ratowniczej „ Baryt” ze Stanisławowa oraz instruktorów z Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu pogłębiali wiedzę i umiejętności z zakresu działań ratownictwa medycznego.
Szkolenie obejmowało:
- zapoznanie ze sprzętem ratunkowym znajdującym się w karetce pogotowia oraz wykorzystanie go w praktycznym działaniu,
- transport poszkodowanych,
- praktyczne aspekty prowadzenia akcji ratowniczych w strefach zagrożenia,
- samoewakuację z odwróconego pojazdu,
- podjęcie poszkodowanych z odwróconego pojazdu oraz przystąpienie do RKO.
    W trakcie szkolenia uczniowie spotkali się z dietetykiem klinicznym, panią Anetą Szmajdzińską, która przedstawiła im zasady zdrowego odżywiania oraz dokonała pomiarów.
Zajęcia cieszyły się wśród młodych ratowników bardzo dużym zainteresowaniem.

Drukuj

Pożegnanie absolwentów 2018r.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Pożegnanie absolwentów 2018r. Pożegnanie absolwentów 2018r.
      W piątek 27 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych: III Liceum ogólnokształcącego ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, III Liceum ogólnokształcącego proobronnego, IV Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, IV Technikum w zawodzie technik informatyk oraz IV Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy. Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości,  wśród nich: pan Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, pani Teresa Dudkiewicz – Kozań – Przewodnicząca Powiatu Lubańskiego, pan Walery Czarnecki – Starosta Lubański, pan płk SG Roman Łubiński – Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, pan ppłk SG Marek Koch – Zastępca Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, pan mjr Robert Lisiak z 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu, pan Czesław Kusk – Komendant Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej ,,BARYT” w Stanisławowie, pan Andrzej Kobzda – Wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej ,,COMMANDO” w Bolesławcu, pan Józef Wieczorek – Przewodniczący Rady Rodziców i pani Anna Lewandowska – przedstawiciel Rady Rodziców. W czasie uroczystości głos zabrali pani Lidia Błażków, dyrektor szkoły,
Drukuj

Lekcja w klasie mundurowej ,,Zbrodnia w Ponarach białą plamą?”

Opublikowano w Aktualności

     Dnia 26.04.2018 r. uczniowie 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego proobronnego uczestniczyli w lekcji języka polskiego realizującej jedno z zadań „Pilotażowego programu wspierania przez Ministerstwo Obrony Narodowej Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe”. Uczniowie pod kierunkiem pani Aleksandry Grochali - Hawrylewicz zgłębili temat tzw. zbrodni ponarskiej przede wszystkim w oparciu o reportaż Józefa Mackiewicza pt. ,,Ponary – Baza”, który znalazł się na liście tekstów kultury zaproponowanych przez MON do omówienia w ramach realizacji w.w.  programu. Lekcja rozpoczęła się zaprezentowaniem przez dwóch uczniów wyników ankiety, której celem było rozpoznanie, na ile zbrodnia w Ponarach jest znana młodzieży naszej szkoły  oraz wybranej grupie dorosłych mieszkańców Lubania. Wyniki ankiety w pewnym stopniu pozwoliły udzielić odpowiedzi na pytanie, które było mottem przewodnim lekcji: ,,Zbrodnia w Ponarach białą plamą?”. Okazało się, że zdecydowana większość ankietowanych nigdy o niej nie słyszała, mimo że mówi się o niej jako o największej kaźni Polaków na północno-wschodnim terytorium II Rzeczypospolitej. Przeważającą część ofiar stanowili Żydzi narodowości polskiej. Wśród zamordowanych było ok. 20 tys. Polaków, głównie elity intelektualnej Wileńszczyzny (wśród nich – Bronisław Komorowski, stryj byłego prezydenta, który otrzymał imię po tragicznie zmarłym krewnym).

Drukuj

Szkolenie wojskowe w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

  

G A L E R I A
Szkolenie wojskowe w KZL-u Szkolenie wojskowe w KZL-u
    22 marca 2018 r. na terenie JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii, a 19 kwietnia 2018 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej uczniowie z klas proobronnych realizujących przedmiot edukacja wojskowa uczestniczyli w kolejnych szkoleniach prowadzonych przez żołnierzy – instruktorów z Jednostki Wojskowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca.
Realizowane w formie praktycznej zagadnienia to:
- taktyka – działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe,
- OPBMR - posługiwanie się sprzętem i indywidualnymi środkami chroniącymi przed  skażeniami,
- wychowanie fizyczne – elementy walki w bliskim kontakcie,
- musztra – musztra indywidualna.

Bardzo dziękujemy za tak profesjonalne zajęcia.