A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

SZKOLNE ELIMINACJE REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY O POLSKIM PAŃSTWIE PODZIEMNYM, ARMII KRAJOWEJ I SZARYCH SZEREGACH

Opublikowano w Aktualności

    22 stycznia 2019 r. odbyły się szkolne eliminacje Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach organizowanego przez PCE w Lubaniu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W konkursie udział wzięli chętni uczniowie ze wszystkich typów szkół.Najlepszy wynik osiągnął Szymon Chrząszcz z klasy 2 LW (I miejsce). Kolejne miejsca zajęły Aleksandra Malamis z klasy 3 TL (II miejsce) i Wiktoria Majczak z klasy 1 TR (III miejsce).
   Uczniowie będą reprezentowali szkołę w eliminacjach regionalnych, które odbędą się w marcu. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Drukuj

Obóz językowy ”Język angielski zawodowy w branży informatycznej”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz językowy Obóz językowy
     W dniach od 4 do 10 lutego 2019 r. dziesięcioosobowa grupa uczniów z 4-letniego technikum informatycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wzięła udział w obozie językowym pt.: ”Język angielski zawodowy w branży informatycznej”.
     70-godzinny program obozu realizowany był w malowniczo położonym hotelu w Zagórzu Śląskim nad Jeziorem Lubachowskim w przygotowanych do tego celu salach konferencyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny usprawniający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących, nowoczesnych metod nauczania. Zajęcia z języka branżowego prowadzone były w formie intensywnych konwersacji. Uczniowie mieli także możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych podczas zajęć rekreacyjnych (np. na kręgielni, w czasie wycieczek).
     Metody pracy z uczniami wykorzystane podczas obozu językowego sprawiły, że program, choć bardzo intensywny, był dla uczniów niezwykle interesujący. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik informatyk poznali m.in. angielskie słownictwo branżowe z zakresu systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, układali dialogi, przeprowadzali w języku angielskim rozmowy z klientami, odgrywali scenki sytuacyjne np. pomagali klientowi stworzyć konto e-mail i przede wszystkim intensywnie ćwiczyli umiejętność komunikowania się.

Drukuj

Obóz językowy pt.: „Język niemiecki zawodowy w branży gastronomicznej”.

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz językowy Obóz językowy
     W ramach projektu „ Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści” –PPP uczniowie  technikum  żywienia  i usług gastronomicznych  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej doskonalili swoje umiejętności z języka niemieckiego branżowego. Uczniowie brali udział w warsztatach językowych,  lektoracie  i animacjach językowych.  Niekonwencjonalne metody nauczania jak i przepiękne okolice Zagórza Śląskiego sprawiły, że młodzież chętnie pogłębiała wiedzę z zakresu języka niemieckiego.  Udział w obozie był świetną okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie języka branżowego wykorzystywanego w gastronomii.

Drukuj

Obóz językowy pt. : ”Język angielski zawodowy w branży logistycznej”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Obóz językowy Obóz językowy
    Obóz językowy w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści”-PPP, który odbył się podczas ferii zimowych, został przygotowany z myślą zwiększenia szans młodych uczniów technikum, poprzez intensywne 70 godzin zajęć z  języka obcego branżowego.
     Grupa uczniów 4-letniego technikum logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu , uczestnicząc w zajęciach, nie tylko miała okazję pogłębić swoją wiedzę w odniesieniu do ich przedmiotów zawodowych, ale również poprawić płynność w mówieniu po angielsku, także rozwinąć pozostałe sprawności językowe, takie jak czytanie, słuchanie, znajomość środków i funkcji językowych. Czas spędzony w przepięknie położonym miejscu w Zagórzu Śląskim koło Wałbrzycha sprawił, że nauka stała się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Podczas obozu uczniowie uczestniczyli także w zajęciach  rekreacyjno-językowych, grach zespołowych i  inspirujących rozmowach.
    Zajęcia języka angielskiego zawodowego w branży logistycznej obejmowały szereg tematów dotyczących np. systemu zarządzania magazynem, przyjmowania zamówień, sporządzania faktur, czy też sposobu załadunku kontenerów, podczas których, uczestnicy świetnie bawili się  wcielając się w  rolę menadżera, spedytora, specjalisty do spraw obsługi klienta itp.

Drukuj

Spotkanie ze studentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Spotkanie ze studentem AMW Spotkanie ze studentem AMW
      W dniu 15.02.2019r. gościliśmy w naszej szkole st. mat pchor. Marcina Sławińskiego – studenta III roku na wydziale Mechaniczno – Elektrycznym na kierunku mechatronika w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podchorąży omówił możliwości studiowania absolwentów naszej szkoły na studiach cywilnych oraz wojskowych, przedstawiając przy tym szczegóły dotyczące rekrutacji.
    Spotkanie to cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczniowie zadawali wiele pytań, na które zaproszony gość odpowiadał w wyczerpujący sposób, zachęcając przy tym do podjęcia studiów w jego uczelni.
    Było to spotkanie - jedno z wielu, jakie organizujemy w szkole, którego celem jest wskazanie obecnym i przyszłym absolwentom możliwości realizacji swoich planów zawodowych i wyboru właściwej ścieżki kariery.