A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Opublikowano w Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Informujemy, że PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla kandydatów

do klasy I oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się 10.06.2021r. (czwartek).

Zbiórka kandydatów w łączniku szkoły o godz. 9.00. (prosimy o przygotowania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego do weryfikacji tożsamości kandydata)

Do egzaminu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli, najpóźniej w dniu egzaminu, orzeczenie lekarza podstawowej opieki medycznej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.

Kandydat obowiązany jest stawić się na egzamin w stroju sportowym (spodnie/spodenki gimnastyczne, koszulka sportowa, buty sportowe). Wszystkie ćwiczenia objęte egzaminem zalicza się w stroju sportowym.

Prosimy o zachowanie dystansu i reżimu sanitarnego na terenie szkoły.

Drukuj

Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Kocham zwierzęta, bo ..."

Opublikowano w Aktualności

      Piętnaścioro uczniów (Paulina Grzywo-Dąbrowska i Anna Kliś z klasy IV TH, Kamila Pietrykowska i Julia Miżdal z klasy III TL, Nikola Bździuch, Weronika Starzec, Nikola Kaszuba i Aleksandra Zarębska z klasy III TR, Oliwia Dasiak, Zuzanna Michalska i Julia Kowalczyk z klasy I LW, Karolina Krawczyk z klasy II TRp, Oliwia Świca z klasy II TLp, Patryk Osiecki z klasy II THg, Martyna Grubizna z klasy II LW) wzięło udział Ogólnopolskim konkursie fotograficznym "Kocham zwierzęta, bo ...". Konkurs zorganizował Dom Kultury w Rybniku - Niewiadomiu. Oprócz zwierząt domowych - psów i kotów uczniowie wykonali fotografie zwierząt gospodarskich - krów czy kur :) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 czerwca.

 

Drukuj

Ważna informacja dla uczniów

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

Przypominamy, że od 31 maja 2021r rozpoczynają się w szkole zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas wg aktualnego planu lekcji.

W trakcie nauki na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, tj. zachowanie dystansu minimum 1,5 m., noszenie maseczek, w częściach wspólnych mycie i dezynfekcja rąk. Szczegółowe zasady określają wytyczne GIS, MEiN oraz obowiązujące w szkole procedury bezpieczeństwa. Osoby przebywające na kwarantannie, w izolacji, chore lub z objawami choroby zakaźnej nie mogą przebywać na terenie szkoły i brać udziału w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych.