A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zielony Rower 2019

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Zielony Rower 2019 Zielony Rower 2019
     W dniach 10-13 września 2019 roku do XIII – wiecznego Zamku Czocha, położonego nad Kwisą, w centralnej części Nadleśnictwa Świeradów, już po raz 9, zjechali się najlepsi edukatorzy leśni z nadleśnictw z całej Polski. Przyjechali, aby uczestniczyć w IX edycji szkolenia „Zielony Rower.
Program edukacyjno - warsztatowy "Zielony Rower" to akcja organizowana przez Leśny Kompleks Promocyjny "Sudety Zachodnie" i Nadleśnictwo Świeradów. Program ten to wydarzenie nagłaśniające w społeczeństwie funkcję lasów i prezentujące wizerunek leśnika i jego codzienną pracę. Ta atrakcyjna impreza edukacyjna pozwala na poznanie ciekawych metod pracy leśników. Bycie jednocześnie nauczycielem i uczniem umożliwia edukatorom leśnym zrozumienie swojego odbiorcy, sposobu myślenia i postrzegania lasu oczami uczniów, którzy mają okazję poznać leśników – edukatorów leśnych na zajęciach lekcyjnych.

Drukuj

Wakacyjne spotkanie młodzieży w Krzyżowej

Opublikowano w Aktualności

      Podczas tegorocznych wakacji dwie uczennice klasy trzeciej liceum ogólnokształcącego o profilu ratownictwo medyczne wzięły udział w polsko – niemieckim spotkaniu młodzieży w Krzyżowej .
     W ramach projektu „Poznaj kraj sąsiada - Endecke dein Nachbarland” Żaneta Andruchów i Julia Kalińska uczestniczyły w animacjach językowych, a także w warsztatach na temat uprzedzeń i stereotypów dotyczących sąsiedniego kraju. Podczas spotkania nie zabrakło również gier integracyjnych, warsztatów fotograficznych, językowych oraz teatralnych. Uczestnicy spotkania wzięli udział w licznych wycieczkach, a spływ pontonem w Bardzie okazał się punktem programu, który  dostarczył młodzieży wiele emocji.
     Podczas tego pobytu reprezentantki naszej szkoły miały okazję przełamać barierę językową, doskonalić swoją znajomość języka niemieckiego oraz lepiej poznać mentalność młodych ludzi mieszkających w sąsiednim kraju.

Drukuj

Firemki w KZL-u

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Firemki w KZL-u Firemki w KZL-u
    W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r. jest realizowany projekt polsko – czeski „Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach”. Projekt jest ukierunkowany na przedsiębiorczość jako kompetencję kluczową dla polskiego i czeskiego rynku pracy. Jednym z najistotniejszych działań projektu jest prowadzenie szkolnych mini przedsiębiorstw – Firemek. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych uczniowie nauczą się procesów zarządzania usługami i produktami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach. Nawiążą również współpracę z innymi przedsiębiorstwami po obu stronach granicy.

 

    W roku szkolnym 2018/2019 w ZSZiO im. KZL prowadzone były dwie firemki: „Agencja Reklamy Wizualnej KZL” oraz firma cateringowa „Najlepsze przyjęcie”. Kierownikami mini przedsiębiorstw były panie Monika Ozga i Marta Szymańska. Uczniowie podczas zajęć realizowali tematy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i omawiali m.in. następujące zagadnienia: produkt, rynek, przedsiębiorca, klient, biznesplan, cena, konkurencja,  ubezpieczenia, podatki, finanse, współpraca zagraniczna. Przedstawiciele firemek uczestniczyli również w dwóch dniach mentorskich. W Libercu uczniowie przedstawiali swoją firmę natomiast w Lubaniu brali udział w targach firemek i prezentowali swoją ofertę. Na obu spotkaniach oceniani byli przez zespół ekspertów a podczas targów dodatkowo przez wszystkich uczestników. Obie firemki z ZSZiO im. KZL zostały wyróżnione przez odwiedzających targi. W projekcie przewidziano również możliwość dokształcania i współpracy nauczycieli polskich i czeskich, którzy wzięli udział łącznie w pięciu seminariach kształcących.

     Firmę cateringową „Najlepsze przyjęcie“ prowadziło 15 uczniów z klasy pierwszej i drugiej technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz pani Marta Szymańska. Firma cateringowa oferowała następujące usługi: przygotowanie cateringu, obsługa gości podczas imprez masowych, rodzinnych i firmowych, sporządzanie tradycyjnych potraw polskich i innych, układanie zdrowej i zbilansowanej diety. Młodzież w trakcie zajęć przygotowywała m. in. catering na jasełka, dni mentorskie, dni otwarte szkoły – „Przystanek KZL”.

Drukuj

„Nauki nastał czas” - rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Opublikowano w Aktualności

     W dniu 2 września w Zespole Szkół rozpoczął się rok szkolny 2019/2020. O godzinie 9:00 uczniowie klas drugich i wyższych spotkali się z wychowawcami w klasach. Natomiast o godzinie 10:00 Pani Lidia Błażków, Dyrektor Zespołu, uroczyście powitała w progach naszej szkoły uczniów 11 klas pierwszych liceum, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Pani Dyrektor życzyła uczniom powodzenia, spełnienia planów, przyjaźni, satysfakcji oraz dobrego samopoczucia w murach naszej szkoły. Młodzież przywitał także Pan Józef Wieczorek, Przewodniczący Rady Rodziców. Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie klas pierwszych udali się na spotkania z wychowawcami.

 

Drukuj

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019\2020

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 02.09.2019r.

Klasy II, III, IV wszystkich typów szkół – godz. 9.00

Klasy I wszystkich typów szkół – godz. 10.00