A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolne Forum Zawodowe z udziałem Marzeny Machałek, Wiceminister edukacji

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Szkolne Forum Zawodowe Szkolne Forum Zawodowe
     Dnia 16 września 2019 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych odwiedziła Marzena Machałek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W związku z wizytą pani Minister zorganizowano w tym dniu w szkole Forum Zawodowe „Współczesna szkoła zawodowa odpowiedzią na wyzwania rynku pracy” z udziałem uczniów technikum, nauczycieli kształcenia zawodowego, przedstawicieli pracodawców. W forum uczestniczyli również goście: Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty, Walery Czarnecki, Starosta Powiatu Lubańskiego, Konrad Rowiński, Wicestarosta Powiatu Lubańskiego, Halina Białoń, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, Anna Adamska, Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, Katarzyna Hudyma, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu, płk Straży Granicznej Jacek Wysokiński, Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Andrzej Juncewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Lubaniu oraz Małgorzata Wieczorek- właścicielka Firmy ABC MAX i Katarzyna Cimosz z Firmy AGROMETAL s.c w Lubaniu.

Drukuj

Dzień Sybiraka 2019

Opublikowano w Aktualności

     W środę 18 września w kościele pw. Świętej Jadwigi w Lubaniu odbyły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka. W tej patriotycznej uroczystości od lat bierze udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej. Po mszy odczytany został apel poległych przy udziale uczniów z klasy I i III Liceum Ogólnokształcącego proobronnego. Po apelu złożono kwiaty pod Wotum Dziękczynnym, a następnie wysłuchano wzruszającego programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły w składzie: Dominika Gacek, Aneta Moczydlak, Wiktoria Chlibowska, Kamila Pietrykowska, Zuzanna Benke i Oskar Rymer.

Drukuj

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Opublikowano w Aktualności

                                                                                                                                                                Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Drukuj

VI Cross Commando

Opublikowano w Aktualności

     7 września 2019 r. o godz. 10:00 na terenie Jednostki Wojskowej JW. 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu po raz szósty odbył się bieg o statuetkę brunatnego niedźwiedzia „Wojtka” – VI Cross Commando. Naszą szkołę reprezentował Jakub Bieliński który wywalczył IV  miejsce wśród uczniów klas mundurowych.
    Dwie godziny później przed pomnikiem poległych żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Kompanii „Commando” i zmarłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej zebrali się byli żołnierze, przyjaciele, sympatycy oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, by uczcić pamięć poległych z okazji 52 - lecia powstania jednostki „Commando”.