A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

DARY, DARY, DARY … dla naszej biblioteki

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
DARY, DARY, DARY … dla naszej biblioteki DARY, DARY, DARY … dla naszej biblioteki
Jednocześnie z udziałem szkoły w ogólnopolskim projekcie pn. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa nasza biblioteka od lat realizuje akcję „Podaruj książkę bibliotece”. Kilka tygodni temu zbiory biblioteczne powiększyły się o kolejnych 212 książek. Stało się to za sprawą jednej czytelniczki – pani Kamili z naszego sekretariatu uczniowskiego. Wśród tak obfitego podarunku znalazły się: kryminały, komedie, romanse, horrory, powieści fantasy. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja utworów Joanny Chmielewskiej.

Pani Kamilo – DZIĘKUJEMY J.

W galerii zdjęć zobaczcie wybrane książki.

Drukuj

ZAKUPY BIBLIOTECZNE (cz. 2)

Opublikowano w Aktualności

     W dalszym ciągu wydajemy pieniądze uzyskane w ramach dotacji poprzez udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Tym razem wśród nowych książek znalazły się m.in.: „Atlas minerałów”, „Czułe słówka” (książka, w której znajdziemy czasem intymne określenia ukochanej osoby), fascynującą „Polszczyznę polityczną po 1989 roku”, „Skarby kartografii” (książkę przedstawiającą najpiękniejsze mapy jakie stworzył człowiek), „150 lat malarstwa polskiego”, „Art déco” (to pozycje ukazujące piękno sztuki). Znajdą dla siebie także książkę wielbiciele: hip – hopu, twórczości Brunona Schulza a nawet kosmosu.
    Taki zakup odpowiada szerokim zainteresowaniom naszych szkolnych czytelników. Wszystkie nowe książki są skrupulatnie opracowywane i z niecierpliwością oczekują na wertujących ich strony czytelników.

Drukuj

Ważna informacja - KONSULTACJE DLA MATURZYSTÓW

Opublikowano w Aktualności

 

UWAGA

KONSULTACJE  DLA MATURZYSTÓW

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020r zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.

TERMINARZ KONSULTACJI

 

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

Wtorek    

Środa   

Czwartek

Piątek    

1

Anna Bednarska

 

 

 

 

lekcja 7

2

Izabela Byk

 

lekcja 8

 

 

 

3

Izabella Gawron

 

lekcja 9

 

 

 

4

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

 

 

lekcja 9

 

 

5

Anna Grzegrzółka

lekcja 9

 

 

 

 

6

Urszula Hetnar

lekcja 9

 

 

 

 

7

Katarzyna Jaskółowska

lekcja 8

 

 

 

 

8

Marta Kabata

lekcja 9

 

 

 

 

9

Jan Jaworski

 lekcja 9

 

lekcja 9

 

 

10

Aleksandra Kalinowska

18.00 – 18.45

 

 

 

 

11

Magdalena Masłowska

 

lekcja 9

 

 

 

12

Anna Prejbisz

 

 

 

lekcja 3

 

13

Agnieszka Rutkiewicz

 

 

 

lekcja 8

 

14

Agnieszka Węgłowska

 

 

 

lekcja 9

 

15

Barbara Zaton

 

 

lekcja 8

 

 

16

Joanna Zdanowicz

 

 

 

lekcja 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura nr 18

Procedura przeprowadzania konsultacji z uczniami klas maturalnych

 Stanowiąca załącznik do:

 Procedury zapewniania bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem pandemii

 1. Od 09 listopada 2020 r. umożliwiamy uczniom klas maturalnych uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (do 5 osób) i zdalnie (pozostali chętni) lub zdalnie (dla większej liczby osób).
 2. Konsultacje dotyczą uczniów klas maturalnych oraz zajęć edukacyjnych z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.
 3. Konsultacje odbywają się wg ustalonego harmonogramu wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli przez ucznia nauczycielowi prowadzącemu konsultacje, który informuje sekretariat szkoły o dniu i godzinie konsultacji w celu przygotowania sali. Brak takiego zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z konsultacji.
 4. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.
 5. Wchodzącym do budynku szkoły mierzona jest ciepłota ciała (na podstawie zgód pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich) uzyskanych na początku roku szkolnego).
 6. Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do sali, w której mają odbywać się konsultacje i przebywa tam pod opieką nauczyciela. Po zakończeniu zajęć, nauczyciel prowadzący konsultacje, kontroluje bezpieczne przemieszczanie się uczniów do wyjścia ze szkoły.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest przybyć na konsultacje min. 10 min przed ich rozpoczęciem. Nauczyciel oczekuje na uczniów w sali, w której mają odbywać się konsultacje.
 8. Pozostałe sprawy organizacyjne reguluje Procedura nr 1 „Procedura organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19”.

 

UWAGA

 

KONSULTACJE  DLA MATURZYSTÓW

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 listopada 2020r zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.

 

 

TERMINARZ KONSULTACJI

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

Anna Bednarska

 

 

 

 

 

lekcja 7

 1.  

Izabela Byk

 

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Izabella Gawron

 

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Anna Grzegrzółka

 

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Urszula Hetnar

 

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Katarzyna Jaskółowska

 

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Marta Kabata

 

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Jan Jaworski

 

 

 

 

 

 

 1.  

Aleksandra Kalinowska

 

18.00 – 18.45

 

 

 

 

 1.  

Magdalena Masłowska

 

 

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Anna Prejbisz

 

 

 

 

lekcja 3

 

 1.  

Agnieszka Rutkiewicz

 

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Agnieszka Węgłowska

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Barbara Zaton

 

 

 

lekcja 8

 

 

 1.  

Joanna Zdanowicz

 

 

 

 

lekcja 9

 

 

 

 

Procedura nr 18

Procedura przeprowadzania konsultacji z uczniami klas maturalnych

Stanowiąca załącznik do:

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem pandemii

 

1.      Od 09 listopada 2020 r. umożliwiamy uczniom klas maturalnych uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (do 5 osób) i zdalnie (pozostali chętni) lub zdalnie (dla większej liczby osób).

2.      Konsultacje dotyczą uczniów klas maturalnych oraz zajęć edukacyjnych z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.

3.      Konsultacje odbywają się wg ustalonego harmonogramu wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli przez ucznia nauczycielowi prowadzącemu konsultacje, który informuje sekretariat szkoły o dniu i godzinie konsultacji w celu przygotowania sali. Brak takiego zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z konsultacji.

4.      Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.

5.      Wchodzącym do budynku szkoły mierzona jest ciepłota ciała (na podstawie zgód pełnoletnich uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich) uzyskanych na początku roku szkolnego).

6.      Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do sali, w której mają odbywać się konsultacje i przebywa tam pod opieką nauczyciela. Po zakończeniu zajęć, nauczyciel prowadzący konsultacje, kontroluje bezpieczne przemieszczanie się uczniów do wyjścia ze szkoły.

7.      Nauczyciel zobowiązany jest przybyć na konsultacje min. 10 min przed ich rozpoczęciem. Nauczyciel oczekuje na uczniów w sali, w której mają odbywać się konsultacje.

8.      Pozostałe sprawy organizacyjne reguluje Procedura nr 1 „Procedura organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19”.

Drukuj

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI ON-LINE

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

 

Zebrania odbywają się w formie on-line

Lp

Klasa

Wychowawca

Data

Godzina

Forma zebrania

1

1 LJ/LW

Monika Mela

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

2

1 TG/TLg

Agnieszka Jasińska-Dinsber

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

26.11.2020

czwartek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

4

1 TL

Grażyna Sawicka

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

5

1 TR

Mariusz Korecki

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

6

1 A

Kamila Widzisz

24.11.2020

wtorek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

7

1 B

Izabella Gawron

25.11.2020

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

8

2 LJp/LWp

Eliza Sławińska

26.11.2020

czwartek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

9

2 TGg/THg

Anna Matoga

23.11.2020

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

10

2 TIp

Mirosław Nir

23.11.2020

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

11

2 TIg

Ewa Żuławska

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

12

2 TLp

Anna Bednarska

25.11.2020

środa

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

13

2 TLg

Monika Połetek

25.11.2020

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

14

2 TRp

Edyta Orzechowska

26.11.2020

czwartek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

15

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

16

2Ag BS

Magdalena Masłowska

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

17

2Bg BS

Katarzyna Jaskółowska

27.11.2020

piątek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

18

2Cp BS

Kamila Małek

26.11.2020

czwartek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

19

3 TG/TH

Marta Szymańska

23.11.2020

poniedziałek

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

20

3 TI

Magdalena Sibilska

26.11.2020

czwartek

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

21

3 TL

Iwona Szwarczyńska

25.11.2020

środa

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

22

3 TR

Monika Ozga

24.11.2020

wtorek

17.00

Platforma Korbank

23

3a BS

Grażyna Redźko

23.11.2020

poniedziałek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

24

3b BS

Konrad Rutkiewicz

24.11.2020

wtorek

16.00

Poniedziałek – rozesłanie ocen

Wtorek – zebranie w postaci konsultacji telefonicznych w godz. 16.00 – 17.00

25

4 TG/TLG

Agnieszka Rutkiewicz

24.11.2020

wtorek

17.00

Poniedziałek – rozesłanie ocen

Wtorek – zebranie (komunikator internetowy, aplikacja Meet) konsultacje telefoniczne w godz. 17.30 – 18.00

26

4 TI

Joanna Zdanowicz

24.11.2020

wtorek

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

27

4 TL

Marta Kabata

25.11.2020

środa

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

28

4 TH

Anna Prejbisz

25.11.2020

środa

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

Drukuj

MATURZYSTKO !!! MATURZYSTO !!!

Opublikowano w Aktualności