A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Praktyki zawodowe i kursy

Opublikowano w Ważne informacje

DOKUMENTY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Regulaminy:

* Regulamin praktyk zawodowych dla uczniów klas technikum w ZSZiO im. KZL w Lubaniu (.pdf)

Regulamin praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły 1 Stopnia w  ZSZiO im. KZL w Lubaniu  (.pdf)

 

Terminarze:

Tygodniowy rozkład zajęć Branżowej Szkoły 1 Stopnia (.pdf) 

* Terminy praktyk zawodowych (.pdf) 

* Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla Branżowej Szkoły 1 Stopnia (.pdf)

* Terminarz kursów dokształcania zawodowego 2 i 3 stopnia w roku szkolnym 2019/2020   (.pdf)

* Wynagrodzenia uczniów Branżowej Szkoły 1 Stopnia (.pdf)

 

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz - kursy Świdnica (.pdf)

Oświadczenie rodziców - kursy Legnica (.pdf)

Oświadczenie dla rodziców - kursy Zielona Góra (.pdf)

Wniosek kursy Legnica (.pdf)

Karta informacyjna (.pdf)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (.pdf)

* Informacje o obowiązujących  na kursach opłatach

 

Kursy:


            *Karta informacyjna (.pdf)

            *ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (.pdf)