A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

Akcja protestacyjna

Opublikowano w Inne

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW: 1. Uprzejmie informujemy, że zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w klasach maturalnych odbędzie się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019, tj. 26.04.2019r o godz. 13.00 w sali gimnastycznej.

 

 2. Informujemy, że dnia 26.04.2019r nadal trwa akcja strajkowa nauczycieli. W tym dniu prowadzone są konsultacje dla uczniów:

1)konsultacje z j.polskiego: 8.00 - 12.30,

2) konsultacje z chemii: 11.00 - 12.30

3)konsultacje z przedmiotów zawodowych logistycznych: 8.00 - 12.30

4)konsultacje z przedmiotów zawodowych gastronomicznych:8.00-13.00

5) konsultacje z przedmiotów zawodowych hotelarskich: 9.00 - 13.00

 

   Z wyrazami szacunku Dyrekcja ZSP im. KZL w Lubaniu

 

Drukuj

1% podatku

Opublikowano w Inne

dla uczniów

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu zwraca się z prośbą do Państwa o przekazanie 1% podatku na działające Stwowarzyszenie Przyjaciół ZSP im. KZL w Lubaniu Nr KRS 0000332437 przy szkole.

Dzięki wpłatom nauczycieli i niektórych rodziców oraz pomocy Starostwa Powiatowego w Lubaniu zrealizowaliśmy projekty skierowane do uczniów naszej szkoły: warsztaty ceramiczne, festyny z okazji Dnia Dziecka, festyn wielkanocny, sympozjum naukowe, wernisaże prac młodych twórców. Doposażyliśmy również szkołę, m. in. zakupiliśmy wygodne sofy, z których korzystają uczniowie na przerwach oraz sprzęt sportowy.

W tym roku chcielibyśmy zebrać jak największą sumę pieniędzy, którą chcemy przeznaczyć również na nagrody dla uczniów naszej szkoły. Doceniamy każde zaangażowanie naszych podopiecznych wykraczające poza planowany rozkład zajęć, wspieramy w ten sposób ich uzdolnienia.

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, aby wspierać działalność szkoły.                

Co miesiąc nauczyciele ZSP im. KZL przekazują część wynagrodzenia, wspierając tym samym finansowo Stowarzyszenie.