Drukuj

Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia

ZSP im. KZL ma przyjemność zaprezentować program kształcenia w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, uczniowie maja rozszerzone treści programowe o następujące przedmioty:

- ratownictwo medyczne i promocja zdrowia, które rozszerza zagadnienia z pierwszej pomocy; zwiększona liczba godzin dydaktycznych, w tym jeden dzień w tygodniu przeznaczono na realizację zagadnień z tego przedmiotu mające na celu współdziałanie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i promocji zdrowia wśród młodzieży;

- biologia o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych wzbogacony o słownictwo i terminologię medyczna;

- chemia o zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych z zakresu przygotowania młodzieży ma studia medyczne.

 Podstawowym celem kształcenia w liceum ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia jest zapewnienie absolwentom dobrego przygotowania ogólnokształcącego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych. Oprócz nauki zagadnień z zakresu ratownictwa medycznego i promocji zdrowia zapewnia się pełną realizację podstaw programowych z przedmiotów ogólnokształcących.

Szkoła umożliwia ponadto:

- przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wyższych na kierunkach medycznych;

- zdobywanie dodatkowych uprawnień i certyfikatów:

     * ratownika WOPR,

     * instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacyjnej.

- ukończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej i otrzymanie tytułu ratownika.

Młodzież przez trzyletni okres nauki szkolić się będzie pod bacznym okiem instruktorów z sekcji ratownictwa medycznego, która stacjonuje na terenie Bazy Lotniczej "Baryt" w Stanisławowie i realizuje zadania operacyjne w zakresie ratownictwa medycznego. Jest również organizatorem szkoleń, ćwiczeń i treningów specjalistycznych dla współpracujących grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Ratownictwo medycznego to zawód z przyszłością. Nauka w tej klasie obejmować będzie:

- pierwszą pomoc w nagłych wypadkach,

- zarys medycyny ratunkowej i katastrof,

- zabiegi ratownicze w stanach zagrożenia życia,

- etyka zawodowa, prawo i przepisy dotyczące udzielania pierwszej pomocy,

- promocja zdrowia

- sposoby alarmowania.

               Nauka w Liceum Ogólnokształcącym ratownictwo medyczne i promocja zdrowia daje możliwość dalszego studiowania i samorealizacji na różnych kierunkach. Absolwenci klasy o profilu ratownictwo-medyczne otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych na kierunkach medycznych w szczególności: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo i inne równie atrakcyjne.

Zadaniem klasy jest ukształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw obywatelskich, moralnych oraz odpowiedzialności za ludzkie życie i zdrowie.