A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

4-letnie technikum w zawodzie technik hotelarstwa

ZSP im. KZL ma przyjemność zaprezentować program kształcenia w czteroletnim technikum w zawodzie technik hotelarstwa. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, obejmuje on następujące zagadnienia:

 

1. ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Celem realizacji tego przedmiotu jest opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technika hotelarstwa. W trakcie nauki omawiane są następujące zagadnienia:

 • organizowanie pracy obiektu hotelarskiego,
 • promowanie i sprzedaż usług hotelarskich,
 • kompleksowa obsługa gości,
 • współpraca obiektów hotelarskich z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży.

 

2. EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

Program nauczania przedmiotu obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Uczeń w wyniku kształcenia nabywa następujące umiejętności:

 • wyjaśnianie podstawowych pojęć ekonomicznych,
 • znajomość zasad rachunkowości w hotelarstwie,
 • charakterystyka i klasyfikacja majątku przedsiębiorstwa hotelarskiego,
 • księgowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym.

 

3. OBSŁUGA KONSUMENTA

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia: rodzaje usług świadczonych przez gastronomię hotelową, wpływ kultury osobistej i etyki na jakość świadczonych usług, technika oraz zasady serwowania i podawania różnych potraw i napojów, technika obsługi przyjęć okolicznościowych. W programie zawarto również treści dotyczące rodzajów kart menu, sposobów rozliczeń kelnerskich, podstawowych zasad BHP i przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz najnowszych trendów dotyczących obsługi konsumenta.

 

4. OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE

Korzystając z nowoczesnych pracowni komputerowych, uczniowie poznają programy stosowane w obsłudze gościa hotelowego. Dokonują symulacji rezerwacji, uczą się korzystać z najnowszych rozwiązań stosowanych w usprawnieniu pracy recepcji.

 

5. MARKETING USŁUG HOTELARSKICH

W ramach tego przedmiotu uczniowie poznają zagadnienia z zakresu marketingu, uwzględniające specyfikę sektora usług hotelarskich, a w tym:

 • podstawy teoretyczne i terminologię,
 • funkcjonowanie marketingu usług hotelarskich z uwzględnieniem zachowań konsumenckich,
 • działalność marketingową na docelowym rynku,
 • badania marketingowe w hotelarstwie,
 • analizę wybranych strategii marketingowych w hotelarstwie.

 

6. JĘZYK OBCY ZAWODOWY

W ramach tego przedmiotu uczniowie poznają specjalistyczne słownictwo, uczą się pojęć i zwrotów niezbędnych w obsłudze klientów biur turystycznych i gości hotelowych.

 

7. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Ciekawy program praktyk szkolnych umożliwia uczniom konfrontację poznanych zagadnień teoretycznych z problemami pojawiającymi się w życiu zawodowym.

Branża hotelarska jest jedną z najprężniej rozwijających się w naszym kraju. Biorąc pod uwagę nasz region, a zwłaszcza tereny górskie- Świeradów Zdrój, Szklarska Poręba, Karpacz, można śmiało powiedzieć, że podaż miejsc pracy w hotelarstwie stale rośnie. Zdaniem ekspertów, organizujących targi INVEST- HOTEL w Poznaniu, hotelarstwo to „bardzo lukratywny rynek, wymagający jednak doskonałej, profesjonalnej oferty”. Stworzenie tej oferty wymaga świetnie przygotowanej, wykształconej kadry. Takie właśnie wykształcenie chcemy zagwarantować naszym absolwentom.