Drukuj

4-letnie technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Opublikowano w Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL ma przyjemność zaprezentować kierunek – technik żywienia i usług gastronomicznych. W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie uczestniczą w zajęciach ogólnokształcących i zawodowych podzielonych według nowej podstawy programowej na:


1. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym :

 • Technologia gastronomiczna
 • Podstawy żywienia i higieny
 • Obsługa konsumenta
 • Wyposażenie zakładów gastronomicznych
 • Język obcy zawodowy
 • Przedsiębiorstwo gastronomiczne

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym :

 • Zajęcia praktyczne
 • Pracownia technologii gastronomicznej
 • Pracownia podstaw żywienia i higieny
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Wykorzystanie sprzętów zakładu gastronomicznego

 

Wiedza zdobyta na zajęciach teoretycznych i doświadczenie na zajęciach praktycznych pozwala na uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz dyplomu technika organizacji usług gastronomicznych. Dla technika żywienia i usług gastronomicznych wyodrębniono dwie kwalifikacje właściwe dla zawodu :

 • T.6 Sporządzanie potraw i napojów
 • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

W cyklu kształcenia uczniowie na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych nabywają umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza, ponadto wykonują zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.

Absolwent naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu oraz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.