A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Mocne strony szkoły

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

 • Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom, oraz Certyfikat Super Szkoła 

Uczniowie naszej szkoły i ich rodzice zawsze mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa oraz nauczycieli, którzy zawsze służą uczniom pomocą w pokonywaniu trudności w nauce w ramach cotygodniowych konsultacji i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.

 • Certyfikat Bezpiecznej Szkoły 

Szkoła jest bezpieczna dla uczniów i wolna od zagrożeń. Realizujemy liczne programy profilaktyczne i wspierające, dodatkowo szkoła jest objęta całodobowym monitoringiem.

 • Certyfikat Szkoły z Przedsiębiorczością

Uczymy przedsiębiorczości uczestnicząc w licznych projektach ,dzięki którym pozyskujemy najwyższej jakości sprzęt multimedialny ,środki i pomoce dydaktyczne oraz doposażamy pracownie przedmiotowe.

 • Certyfikat Szkoły z klasą 

Nauczyciele zawsze podchodzą do uczniów podmiotowo dostosowując metody pracy do ich potrzeb i możliwości starając się wyeliminować wszelkie problemy dydaktyczne oraz wspierając uzdolnienia.

 • Certyfikat „WF z klasą”

Szkoła uczestniczy w realizacji programu powstałego we współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Jego celem jest rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży większej aktywności ruchowej. Zwracamy uwagę, aby lekcje wychowania fizycznego były prowadzone w mądry i nowoczesny sposób. Naszym celem jest poprawienie poziomu aktywności fizycznej, oraz pokazanie naszej młodzieży jak wiele przyjemności można czerpać z uprawiania sportu.

 • Innowacja pedagogiczna klas:

* Liceum Ogólnokształcącego – ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Uczniowie realizujący program ratownictwo medyczne biorą udział w różnych szkoleniach podnoszących kwalifikacje, podczas których nabywają praktycznych umiejętności w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy; uczestniczą w obozach szkoleniowych, odnoszą sukcesy w zawodach pomocy przedmedycznej, oraz sprawdzają swoją wiedzę praktyczną pomagając profesjonalnym ratownikom medycznym podczas zawodów sportowych.

* Liceum Ogólnokształcącego –proobronnego

Młodzież tych klas uczestniczy w obozach szkoleniowych z ciekawym programem, w zawodach sportowo-obronnych, w których odnosi liczne sukcesy zajmując premiowane miejsca na szczeblu ogólnopolskim i nie tylko, oraz w kursach spadochronowych.

 • Patroni klas Liceum Ogólnokształcącego-proobronnego

* Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

*23 Śląska Brygada Artylerii w Bolesławcu

*62 KS Comando w Bolesławcu

*Jednostka Poszukiwawczo-ratownicza BARYT w Stanisławowie.

 • Egzaminy zawodowe

Zapewniamy wysoką zdawalność zewnętrznych egzaminów zawodowych dzięki temu, że młodzież oprócz specjalistycznej wiedzy teoretycznej zdobywa także wiedzę i umiejętności w czasie praktyk zawodowych.

 • Praktyki zawodowe 

Idąc z duchem czasu, stale poszerzamy oferty praktyk zawodowych i staramy dopasować się do obecnej sytuacji na rynku pracy. Współpracujemy z renomowanymi hotelami w naszej okolicy dzięki czemu nasi uczniowie realizują praktyki zawodowe w hotelu ,,Gołębiewski” w Karpaczu , hotelu ,,Orbis” we Wrocławiu, hotelu ,,Krakus” w Krakowie, hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie czy hotelu ,,Malachit” w Świeradowie Zdroju. Naszym dodatkowym atutem są praktyki zawodowe dla najlepszych uczniów klas gastronomicznych i hotelarskich realizowanych w atrakcyjnym regionie turystycznym Vorarlberg w Austrii. W ubiegłym roku nasza szkoła przystąpiła do programu ERASMUS + w ramach którego nasi uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych we Włoszech i Północnej Irlandii. Dzięki praktykom zawodowym nasi uczniowie zdobywają niezbędną wiedzę praktyczną, poznają najnowsze innowacje w zawodzie, oraz mają możliwość wymiany doświadczeń z uczniami i pracodawcami z innych krajów.

 • Koła zainteresowań

W naszej szkole funkcjonuje wiele kół zainteresowań m.in. Koło biblijne, Koło języka rosyjskiego, Koło sportowo-rekreacyjne „Fitness”. Każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie wedle swoich zainteresowań i zdolności.

 • Sukcesy uczniów

Nasza młodzież odnosi sukcesy w wielu dziedzinach min.:

* w zawodach sportowo-obronnych, sportowych, pomocy przedmedycznej

* konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim

 • Nasi uczniowie to laureaci:

* Stypendiów Starosty Powiatu Lubańskiego

* Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

 • Kadra pedagogiczna

Nasza kadra nauczycielska stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych projektach i szkoleniach.

 • Baza i wyposażenie szkoły

* gabinety przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne

* biblioteka szkolna wraz z czytelnią multimedialną

* 5 sal komputerowych

* stałe łącze internetowe na terenie całej szkoły wifi

* pracownia gastronomiczna i hotelarska wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt

* sala gimnastyczna, nowoczesna siłownia, boiska do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę koszykową, piłkę siatkową

            * całodobowy monitoring

 • Projekty UE realizowane w ZSP im.KZL

*„Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

*,,Dolnośląska e-szkoła”

*,,Bezpośrednie wsparcie przedszkoli i szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie lubańskim”

*Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach pozyskiwanych środków z UE – współpraca min. z fundacją Europa-Direkt e.V. Drezno

 • Współpraca ze Środowiskiem

*Starostwo Powiatowe w Lubaniu

*Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu (patronat klasy Liceum Ogółnokształcącego-proobronnego)

*23 Śląska Brygada Artylerii w Bolesławcu, 62 KS Comando w Bolesławcu (patronat klasy Liceum Ogółnokształcącego-proobronnego)

*Jednostka Poszukiwawczo-ratowniczą BARYT w Stanisławowie (patronat klasy Liceum Ogółnokształcącego-proobronnego)

*Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu

 

Przy organizacji bankietów okolicznościowych przez uczniów 4-letniego Technikum w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa na imprezach miejskich i powiatowych w ramach zajęć praktycznych,

* Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Lubaniu

* Regionalny Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubaniu

* Lubański Związek Kombatantów w Lubaniu

* Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze

* Lubański Związek Sybiraków

* Młodzieżowy Dom Kultury

* Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu

* Muzeum, biblioteka

* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Lubaniu

* Gminnym Centrum Informacji Zawodowej

* Komendą Powiatowej Policji

* Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

* Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Jeleniej Górze

* Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta, Bankiem Zachodnim

* Centrum Informacji Zawodowej w Wałbrzychu.

Drukuj

Kierownik szkolenia praktycznego

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

Zadania kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu:

 

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych uczniów 4-letnich techników w zawodach nauczanych w Zespole Szkół zgodnie z terminarzem praktyk zawodowych i Regulaminem praktyk zawodowych
 • prowadzenie zadań związanych z realizacją przez uczniów zajęć praktycznych w zakładach pracy - Regulamin praktycznej nauki zawodu
 • prowadzenie kontroli zajęć praktycznych w zakładach pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć ZSZ
 • współpraca z zakładami pracy, rzemieślnikami i osobami prywatnymi zatrudniającymi młodocianych pracowników, załatwianie spraw konfliktowych między uczniem a zakładem pracy
 • organizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  na terenie Zespołu Szkół - terminy egzaminu zawodowego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją kursów specjalistycznych dla uczniów klas wielozawodowych ZSZ – informacje dotyczące wyjazdów na kursy

Godziny pracy kierownika szkolenia praktycznego

poniedziałek   10.00 - 15.00

wtorek  10.00 - 15.00

czwartek   8.00 - 15.00

                  15.00 - 16.00 - konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego

piątek    8.00 - 15.00

 

 

KONTAKT z kierownikiem szkolenia praktycznego:

 

tel. 75 722 25 30 wew. 32

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pedagodzy Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu:

Sylwia Kowalska

Monika Kruk - Bagińska

Aleksandra Kliś

 

Drodzy uczniowie !!!

Piszcie jeśli macie jakieś problemy i nie umiecie sobie z nimi poradzić,

nie muszą one być związane ze szkołą...Wspólnie postaramy się je rozwiązać!

Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi!

 

Szanowni rodzice !!!

Jeżeli Wasze dzieci sprawiają Wam kłopoty wychowawcze, którym nie potraficie stawić czoła, czujecie się bezradni i nie znajdujecie wyjścia z jakiejś trudnej sytuacji - piszcie! Postaram się podzielić z Wami moim doświadczeniem i wiedzą. ZAPRASZAM !!!

 

PISZCIE POD ADRES:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

1.Diagnozowanie środowiska rodzinnego i szkolnego uczniów.

2.Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

3.Określanie form i sposobów pomocy psychologiczno- pedagogicznej zarówno uczniom słabym jak i z wybitnymi uzdolnieniami.

4.Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów , rodziców i nauczycieli.

5.Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.

6.Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły.

7.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

8.Planowanie i koordynowanie działań w zakresie wyboru przez uczniów kierunków kształcenia i zawodów.

 

Harmonogram pracy pedagogów szkolnych

Osoby dyżurujące

Poniedziałek

Wtorek

  Środa  

Czwartek

Piątek

Sylwia Kowalska

10.30-15.30 10.00-15.30 8.30-15.30 8.00-14.00 8.00-15.30

Monika Kruk-Bagińska

8.00-13.00

 8.00-13.30 

8.00-12.30

8.00-14.00

8.00-12.00

Aleksandra Kliś

-----------

13.25-14.25

-----------

13.40-15.30

12.45-15.15


"Natura dała nam jeden język i dwoje uszu, żebyśmy słuchali dwa razy tyle ile mówili"

Zenon z Kation

 

 

Lubański system wsparcia. Instytucje pomagające uczniom i ich rodzinom:

 

NAZWA INSTYTUCJI

ADRES

NUMER TELEFONU

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Mickiewicza 6, Lubań

75 646 44 26

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ ŁCM w Lubaniu

ul. Zawidowska 4, Lubań

75 721 39 13

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym

" Subsidium"

ul. Warszawska 37a, Zgorzelec

75 775 87 00

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy

ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka - parter), Lubań

75 646 44 55

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu

ul. Władysława Łokietka 2, Lubań

75 646 51 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

ul. Przemysłowa 4, Lubań

75 64 61 170,

75 64 61 171

Sąd Rejonowy

w Lubaniu –Zespół Kuratorski

ul. Plac 3-go Maja 12, Lubań

75 646 46 36

Prokuratura Rejonowa

w Lubaniu

ul. Armii Krajowej 31, Lubań

75 644 84 60

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

ul. Plac Lompy1, Lubań

75 646 46 36

Komenda Powiatowa Policji

w Lubaniu

ul. Sikorskiego 4, Lubań

75 722 90 00

Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej w Lubaniu

Ul. Podwale 7, Lubań

75 722 20 31

 

 

 

Telefony ogólnopolskie

 

NAZWA INSTYTUCJI

NUMER TELEFONU

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy

022 666 05 59

0800 120 002

Fundacja " Dzieci niczyje"

022 616 02 68

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień " Monar"

71 321 05 52

Monar- Ośrodek Leczenia Uzależnień dla Młodzieży

71 337 24 08

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji Osób Uzależnionych

71 329 14 60 wew.250

Policyjny Telefon Zaufania

0 800 28 31 27

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie " Niebieska Linia"

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

22 824 25 01

 

 

 

NAZWA INSTYTUCJI

ADRES

NUMER TELEFONU

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Mickiewicza 6, Lubań

75 646 44 26

Poradnia Zdrowia Psychicznego NZOZ ŁCM w Lubaniu

ul. Zawidowska 4, Lubań

75 721 39 13

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym

" Subsidium"

ul. Warszawska 37a, Zgorzelec

                            75 775 87 00

Punkt Konsultacyjny dla Osób i Rodzin z Problemem Uzależnienia oraz Przeciwdziałania Przemocy

ul. 7 Dywizji 14 (przybudówka - parter), Lubań

                            75 646 44 55

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu

ul. Władysława Łokietka 2, Lubań

75 646 51 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

ul. Przemysłowa 4, Lubań

75 64 61 170, 75 64 61 171

Sąd Rejonowy

w Lubaniu –Zespół Kuratorski

ul. Plac 3-go Maja 12, Lubań

75 646 46 36

Prokuratura Rejonowa

w Lubaniu

ul. Armii Krajowej 31, Lubań

75 644 84 60

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

ul. Plac Lompy1, Lubań

75 646 46 36

Komenda Powiatowa Policji

w Lubaniu

ul. Sikorskiego 4, Lubań

75 722 90 00

Komenda Powiatowa Państwowej  Straży Pożarnej w Lubaniu

Ul. Podwale 7, Lubań

75 722 20 31

Drukuj

Nauczyciele

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,

w roku szkolnym 2019/2020


 

LP

 

NAZWISKO I IMĘ

1.       

Błażków Lidia

2.       

Bednarska Anna

3.       

Fudala Marian

4.       

Gawron Izabella

5.       

Grochala-Hawrylewicz  Aleksandra

6.       

Gut-Twardowska Małgorzata

7.       

Hetnar Urszula

8.       

Ignaciuk Aneta

9.       

Jasińska-Dinsber Agnieszka.

10.  

Jaskółowska Katarzyna

11.  

Jaworski Jan

12.  

Juncewicz-Trela Edyta

13.  

Kabata Marta

14.  

Korecki Mariusz

15.  

Kowalska Sylwia

16.  

Kozaczuk Piotr

17.  

Kruk – Bagińska Monika

18.  

Lewicka Krystyna

19.  

Łyp Monika

20.  

Małek Kamila

21.  

Masłowska Magdalena

22.  

Matoga Anna

23.  

Mela Monika

24.  

Miszkowska Barbara

25.  

Nir Mirosław

26.  

Ołpińska Dorota

27.  

Orzechowska Edyta

28.  

Ostrowska Anna

29.  

Ozga Monika

30.  

Połetek Monika

31.  

Prejbisz Anna

32.  

Redźko Grażyna

33.  

Rutkiewicz Konrad

34.  

Rutkiewicz Agnieszka

35.  

Sadowski Tomasz

36.  

Sawicka Grażyna

37.  

Sibilska Magdalena

38.  

Siedlecka Monika

39.  

Sławińska Eliza

40.  

Szwarczyńska Iwona

41.  

Szymańska Marta

42.  

Węgłowska Agnieszka

43.  

Wyspiańska Maria

44.  

Zaton Barbara

45.  

Zbaraszewska Ewa

46.  

Zdanowicz Joanna

47.  

Żuławska Ewa

 

 

Niepełny wymiar

1

Adler Marlena

2

Borczyk Anna

3

Brzozowska Magdalena

4

Byk Izabela

5

Cybulski Michał

6

Kalinowska Aleksandra

7

Kliś Aleksandra

8

Rowińska Aneta

9

Siergiejewicz Teresa

10

Wergieluk Katarzyna

11

Wierzchosławski Mariusz

12

Witwicka Zuzanna

13

Widzisz Kamila

14

Zawieja Dorota

 

 

 

 

Lp

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko

1

Adler Marlena

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

2

Antkowiak Gabriela

Pedagog szkolny

3

Antkowiak Marian

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

4

Bigus Anna

Nauczyciel języka angielskiego

5

Błażków Lidia

Dyrektor szkoły

6

Chorosza Agnieszka

Nauczyciel bibliotekarz

7

Dudek Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

8

Elbl Anna

Nauczyciel języka angielskiego

9

Fudala Marian

Nauczyciel chemii

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Wicedyrektor ds. wychowawczych

10

Gajewski Radosław

Nauczyciel rysunku i liternictwa

11

Grochala-Hawrylewicz  Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego

12

Gruszka Tadeusz

Nauczyciel wychowania fizycznego

13

Hetnar Urszula

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

14

Hnatejko Marta

Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

15

Jasińska-Dinsber Agnieszka.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel Wychowania do Życia w Rodzinie

16

Jaskółowska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

17

Juncewicz-Trela Edyta

Nauczyciel bibliotekarz

Kierownik szkolenia praktycznego

18

Kabata Marta

Nauczyciel języka angielskiego

19

Kliber Teresa

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu o kier. gastronomicznym

20

Kowalska Sylwia

Pedagog szkolny

21

Kowalski Tomasz

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

22

Kozaczuk Piotr

Nauczyciel religii

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

23

Lenert Piotr

Pedagog szkolny

24

Łęczyński Tomasz

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

25

Łyp Monika

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

26

Małek Kamila

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

27

Masłowska Magdalena

Nauczyciel biologii

28

Matoga Anna

Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

29

Mela Monika

Nauczyciel geografii,

Nauczyciel przedmiotów o kier. hotelarskim

30

Miszkowska Barbara

Nauczyciel języka niemieckiego

31

Nir Mirosław

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

32

Nowicka Beata

Nauczyciel geografii

33

Och Bartosz

Nauczyciel religii

34

Ołpińska Dorota

Nauczyciel matematyki

35

Orzechowska Edyta

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

36

Ostrowska Anna

Nauczyciel religii

37

Połetek Monika

Nauczyciel przedmiotów o kier. hotelarskim

38

Prejbisz Anna

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

Nauczyciel bibliotekarz

39

Redźko  Grażyna

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel fizyki

40

Rogólska Marta

Nauczyciel geografii

41

Rutkiewicz Konrad

Nauczyciel wychowania fizycznego

42

Sadowski Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel przysposobienia obronnego

43

Sandecka Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

44

Sawicka Grażyna

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

45

Sibilska Magdalena

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

46

Siedlecka Monika

Nauczyciel języka angielskiego

47

Siergiejewicz Teresa

Nauczyciel języka rosyjskiego

48

Sławińska Eliza

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel przysposobienia obronnego

49

Szwarczyńska Iwona

Nauczyciel języka niemieckiego

50

Szymańska Marta

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie

51

Szymków Joanna

Nauczyciel języka niemieckiego

52

Tchórz Anna

Nauczyciel przedmiotów hotelarskich

53

Tekiela Agnieszka

Nauczyciel języka niemieckiego

54

Węgłowska Agnieszka

Nauczyciel języka polskiego

55

Wierzchosławski Mariusz

Nauczyciel fizyki

56

Wójcik Joanna

Nauczyciel geografii

57

Wyspiańska Maria

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

58

Zaton Barbara

Nauczyciel matematyki

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

59

Zdanowicz Joanna

Nauczyciel matematyki

Nauczycie przedmiotów informatycznych

60

Żuławska Ewa

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Więcej artykułów…