A- A A+

Film promocyjny 2019

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nauczyciele

Opublikowano w Kadra pedagogiczna

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu,

w roku szkolnym 2018/2019


        

Błażków Lidia

Artfińska Anna

Bednarska Anna

Borczyk Anna

Brzozowska Magdalena

Dudek Krzysztof

Fudala Marian

Grochala-Hawrylewicz  Aleksandra

Gut-Twardowska Małgorzata

Hetnar Urszula

Ignaciuk Aneta

Jasińska-Dinsber Agnieszka.

Jaskółowska Katarzyna

Juncewicz-Trela Edyta

Kabata Marta

Kalinowska Aleksandra

Kliś Aleksandra

Korecki Mariusz

Kowalska Sylwia

Kozaczuk Piotr

Kruk – Bagińska Monika

Łyp Monika

Małek Kamila

Masłowska Magdalena

Matoga Anna

Mela Monika

Miszkowska Barbara

Nir Mirosław

Ołpińska Dorota

Orzechowska Edyta

Ostrowska Anna

Ozga Monika

Połetek Monika

Prejbisz Anna

Redźko Grażyna

Rożko Izabela

Rutkiewicz Agnieszka

Rutkiewicz Konrad

Sadowski Piotr

Sadowski Tomasz

Sawicka Grażyna

Sibilska Magdalena

Siedlecka Monika

Siergiejewicz Teresa

Sławińska Eliza

Szwarczyńska Iwona

Szymańska Marta

Szymków Joanna

Węgłowska Agnieszka

Wierzchosławski Mariusz

Wyspiańska Maria

Wyszkowska Gabriela

Zaton Barbara

Zbaraszewska Ewa

Zdanowicz Joanna

Żuławska Ewa


 

 

 

 

Lp

 

Nazwisko i imię

 

Stanowisko

1

Adler Marlena

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

2

Antkowiak Gabriela

Pedagog szkolny

3

Antkowiak Marian

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

4

Bigus Anna

Nauczyciel języka angielskiego

5

Błażków Lidia

Dyrektor szkoły

6

Chorosza Agnieszka

Nauczyciel bibliotekarz

7

Dudek Krzysztof

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

8

Elbl Anna

Nauczyciel języka angielskiego

9

Fudala Marian

Nauczyciel chemii

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

Wicedyrektor ds. wychowawczych

10

Gajewski Radosław

Nauczyciel rysunku i liternictwa

11

Grochala-Hawrylewicz  Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego

12

Gruszka Tadeusz

Nauczyciel wychowania fizycznego

13

Hetnar Urszula

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

14

Hnatejko Marta

Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

15

Jasińska-Dinsber Agnieszka.

Nauczyciel wychowania fizycznego

Nauczyciel Wychowania do Życia w Rodzinie

16

Jaskółowska Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

17

Juncewicz-Trela Edyta

Nauczyciel bibliotekarz

Kierownik szkolenia praktycznego

18

Kabata Marta

Nauczyciel języka angielskiego

19

Kliber Teresa

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu o kier. gastronomicznym

20

Kowalska Sylwia

Pedagog szkolny

21

Kowalski Tomasz

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

22

Kozaczuk Piotr

Nauczyciel religii

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

23

Lenert Piotr

Pedagog szkolny

24

Łęczyński Tomasz

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

25

Łyp Monika

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

26

Małek Kamila

Nauczyciel historii

Nauczyciel Wiedzy o Społeczeństwie

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

27

Masłowska Magdalena

Nauczyciel biologii

28

Matoga Anna

Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

29

Mela Monika

Nauczyciel geografii,

Nauczyciel przedmiotów o kier. hotelarskim

30

Miszkowska Barbara

Nauczyciel języka niemieckiego

31

Nir Mirosław

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

32

Nowicka Beata

Nauczyciel geografii

33

Och Bartosz

Nauczyciel religii

34

Ołpińska Dorota

Nauczyciel matematyki

35

Orzechowska Edyta

Nauczyciel matematyki

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

36

Ostrowska Anna

Nauczyciel religii

37

Połetek Monika

Nauczyciel przedmiotów o kier. hotelarskim

38

Prejbisz Anna

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

Nauczyciel bibliotekarz

39

Redźko  Grażyna

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel fizyki

40

Rogólska Marta

Nauczyciel geografii

41

Rutkiewicz Konrad

Nauczyciel wychowania fizycznego

42

Sadowski Tomasz

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel przysposobienia obronnego

43

Sandecka Katarzyna

Nauczyciel języka angielskiego

44

Sawicka Grażyna

Nauczyciel języka polskiego

Nauczyciel Wiedzy o Kulturze

45

Sibilska Magdalena

Nauczyciel przedmiotów informatycznych

46

Siedlecka Monika

Nauczyciel języka angielskiego

47

Siergiejewicz Teresa

Nauczyciel języka rosyjskiego

48

Sławińska Eliza

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel przysposobienia obronnego

49

Szwarczyńska Iwona

Nauczyciel języka niemieckiego

50

Szymańska Marta

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciel Wychowania do życia w rodzinie

51

Szymków Joanna

Nauczyciel języka niemieckiego

52

Tchórz Anna

Nauczyciel przedmiotów hotelarskich

53

Tekiela Agnieszka

Nauczyciel języka niemieckiego

54

Węgłowska Agnieszka

Nauczyciel języka polskiego

55

Wierzchosławski Mariusz

Nauczyciel fizyki

56

Wójcik Joanna

Nauczyciel geografii

57

Wyspiańska Maria

Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

58

Zaton Barbara

Nauczyciel matematyki

Wicedyrektor ds. pedagogicznych

59

Zdanowicz Joanna

Nauczyciel matematyki

Nauczycie przedmiotów informatycznych

60

Żuławska Ewa

Nauczyciel przedmiotów informatycznych