A- A A+

Film promocyjny 2016

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

yBEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Technikum logistyczne
Drukuj

1% podatku

Opublikowano w Inne

dla uczniów

Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu zwraca się z prośbą do Państwa o przekazanie 1% podatku na działające Stwowarzyszenie Przyjaciół ZSP im. KZL w Lubaniu Nr KRS 0000332437 przy szkole.

Dzięki wpłatom nauczycieli i niektórych rodziców oraz pomocy Starostwa Powiatowego w Lubaniu zrealizowaliśmy projekty skierowane do uczniów naszej szkoły: warsztaty ceramiczne, festyny z okazji Dnia Dziecka, festyn wielkanocny, sympozjum naukowe, wernisaże prac młodych twórców. Doposażyliśmy również szkołę, m. in. zakupiliśmy wygodne sofy, z których korzystają uczniowie na przerwach oraz sprzęt sportowy.

W tym roku chcielibyśmy zebrać jak największą sumę pieniędzy, którą chcemy przeznaczyć również na nagrody dla uczniów naszej szkoły. Doceniamy każde zaangażowanie naszych podopiecznych wykraczające poza planowany rozkład zajęć, wspieramy w ten sposób ich uzdolnienia.

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2009 roku, aby wspierać działalność szkoły.                

Co miesiąc nauczyciele ZSP im. KZL przekazują część wynagrodzenia, wspierając tym samym finansowo Stowarzyszenie.

 

 

Drukuj

Erasmus+

Opublikowano w Inne

Od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2015r. w Zespole Szkół Pondgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu realizowany jest projekt „Europejskie doświadczenie kluczem do przyszłości” z programu Erasmus+. W ramach projektu uczniowie klas II i III Czteroletniego Technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz technik organizacji reklamy wyjadą na czterotygodniowe praktyki zawodowe, które będą realizowane zgodnie z obowiązującym szkolnym programem praktyk dla poszczególnych zawodów. W związku z tym organizacja wyjazdów młodzieży przedstawia się następująco:

 

I GRUPA uczniowie klasy III Czteroletniego Technikum w zawodzie technik hotelarstwa

termin wyjazdu i realizacji praktyk: 01.09.2014-28.09.2014

ilość osób: 11

miejsce praktyk: Włochy/Bologna

instytucja partnerska: YouNet, Via dello Scalo,21/3, 40131,Bologna

osoba wspierająca językowo grupę: Monika Połetek – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 

II GRUPA uczniowie klasy II Czteroletniego Technikum w zawodzie technik hotelarstwa

termin wyjazdu i realizacji praktyk: 16.09.2014-14.10.2014

ilość osób: 20

miejsce praktyk: Wielka Brytania/Derry

instytucja partnerska: Foyle International Ltd., 8 Springrowth House, Springtown Industrial Estate, BT48 ONA, Derry City

osoba wspierająca językowo grupę: Katarzyna Jaskółowska – nauczyciel języka angielskiego.

 

III GRUPA uczniowie klasy II i III Czteroletniego Technikum w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik organizacji reklamy.

termin wyjazdu i realizacji praktyk: 29.09.2014-27.10.2014

ilość osób: 20

miejsce praktyk: Wielka Brytania/Derry

instytucja partnerska: Foyle International Ltd., 8 Springrowth House, Springtown Industrial Estate, BT48 ONA, Derry City

osoba wspierająca językowo grupę: Ewa Zbaraszewska – nauczyciel języka angielskiego, Barbara Miszkowska – nauczyciel języka niemieckiego.

 

IV GRUPA uczniowie klasy II i II Czteroletniego Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy.

termin praktyk: 06.10.2014-04.11.2014

ilość osób: 19

miejsce praktyk: Włochy/Bologna

instytucja partnerska: YouNet, Via dello Scalo,21/3, 40131,Bologna

osoba wspierająca językowo grupę: Iwona Szwarczyńska – nauczyciel języka niemieckiego.

 

Z praktyk zawodowych powróciły już dwie grupy uczniów z klas trzeciej (Bolonia) i drugiej (Derry) kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Wszyscy praktykanci pełni pozytywnych wrażeń opowiadają swoim szkolnym kolegom i nauczycielom, jakie umiejętności zawodowe zdobyli, jak spędzali czas wolny i co zwiedzili.

Podczas praktyk we Włoszech i Irlandii Północnej uczniowie wykonywali bardzo zróżnicowane zadania zawodowe, takie jak: obsługa gości przy zameldowaniu i wymeldowaniu, obsługa systemu rezerwacyjnego, wypełnianie dokumentów związanych  z kompleksową obsługą gości, housekeeping  oraz zapoznali się  z technikami kelnerskimi podczas obsługi śniadań, obiadów i konferencyjnej przerwy kawowej.

Pozytywnym efektem odbywanych praktyk, podkreślanym najczęściej przez uczniów, jest przełamanie bariery językowej. Wielu z uczniów nauczyło się rozsądnie gospodarować budżetem. W czasie wolnym od praktyk młodzież zwiedziła min. Florencję, Wenecję, Belfast.

 

Wejdź na stronę programu Erasmus+

Drukuj

Telewizje lokalne

Opublikowano w Inne

Warsztaty w mistrzem

Źródło: Telewizja Łużyce

 

Na tapecie Tobiasz Pacuła, wyjątkowy uczeń

 Źródło: Telewizja Łużyce

 

Konkurs fryzjerski

Źródło: Azart SAT Telewizja Bolesławiec

 

Kultywują tradycje

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemii Lubańskiej włączyli się w działania podczas V Jarmarku Wialkanocnego w Lubaniu i przygotowali szereg atrakcji. Młodzi ludzie zapewniają, że wberew powszechnym opiniom, młodzież wcale nie chce odchodzić od tradycji.

Forum zawodowe