A- A A+

Film promocyjny 2020

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zdalne nauczanie

Opublikowano w Inne

 

* Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (pdf)

 

1. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MATEMATYKI (pdf)

2. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z GEOGRAFII I BIOLOGII (pdf)

3ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO (pdf)

4. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE (pdf)

5. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA (pdf)

6. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z HISTORII (pdf)

7. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (pdf)

8. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (pdf)

9. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z FIZYKI (pdf)

10.ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH (pdf)

11.ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z JĘZYKÓW OBCYCH (pdf)

 

 

 Harmonogram pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

obowiązujący od 1.06.2020r.

 

Dzień

godz. pracy

Imię i nazwisko nauczyciela

poniedziałek

 9.00-12.00

Urszula Hetnar

wtorek

10.00-13.00

Anna Prejbisz

środa

 9.00-12.00

Edyta Juncewicz-Trela

czwartek

 9.00-12.00

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

piątek

 8.00-11.00

Anna Ostrowska


1.     ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA