A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zdalne nauczanie

Opublikowano w Inne

UWAGA!

Ważne informacje dla uczniów, rodziców i opiekunów prawnych.

 

Przekazujemy Państwu ważne informacje Dyrektora ZSZiO im. KZL w Lubaniu, dotyczące aktualizacji i weryfikacji zasad zdalnego nauczania zgodnie z bieżącym stanem prawnym i potrzebami.

W załączeniu przesyłam dokument, który zawiera:

1.Kontakt ze szkołą.

2.Bezpieczeństwo uczniów oraz najważniejsze telefony ogólnopolskie i lubańskiego systemu wsparcia.

3.Kontakt w sprawach wychowawczych (pomoc psychologiczno–pedagogiczna).

4.Pomoc techniczna.

5.Konsultacje z nauczycielami.

6.Organizacja praktyk zawodowych w technikum.

7.Organizacja kształcenia zawodowego w branżowej szkole I – go stopnia.

8.Organizacja pracy biblioteki.

 

                 Pozdrawiam

               Lidia Błażków

               dyrektor szkoły

 

 

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY OD 26.10.2020r.

NAUCZANIE ZDALNE

 

W związku z zawieszeniem zajęć w ZSZiO im. KZL w Lubaniu z powodu pandemii, podajemy ważne numery telefonów i mailowe adresy kontaktowe:

1. Kontakt ze szkołą:

Sekretariat szkoły tel. 75/722 25 30

Adres e-mail szkoły –   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2. Bezpieczeństwo uczniów oraz najważniejsze telefony ogólnopolskie i lubańskiego systemu wsparcia:

 

Za bezpieczeństwo ucznia i udział w zajęciach podczas zdalnego nauczania odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni (art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe). W obecnym czasie, priorytetem jest zdrowie uczniów, co wiąże się z przestrzeganiem zasad i zaleceń zdrowotnych zawartych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Realizacja obowiązku nauki wymaga codziennego uczestnictwa uczniów w zajęciach. Frekwencja jest odnotowywana w e-dzienniku. Nieobecności są usprawiedliwiane na dotychczasowych zasadach.

 

INSTYTUCJE POMOCOWE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

                                                                                             NAZWA INSTYTUCJI

                                                             NUMER TELEFONU

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Lubaniu

Numer alarmowy 696 476 475   wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń o zaistnieniu zagrożenia zdrowia publicznego

Infolinia Funduszu Zdrowia

800 190 590 dotyczący postepowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaniu

75 646 51 10

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu

75 64 61 170

75 64 61 171

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu

75 646 46 36

75 722 21 50

Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu

75 722 90 00

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży

571 334 879

756 494 706

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

+48 571 306 307

Fundacja " Dajemy dzieciom siłę"

dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. 

dla rodziców i nauczycieli:

116 111

www.116111.pl

800 100 100

www.800100100.pl

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 484 88 01

czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00

800 70 2222

numer całodobowy

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116 123

 

3.Kontakt w sprawach wychowawczych (pomoc psychologiczno – pedagogiczna)

         Wszyscy uczniowie szkoły mogą korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zdalnej - wychowawcy, psychologa, pedagoga i specjalistów (logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze) wg obowiązującego planu pracy szkołyi harmonogramów.

Kontakt za pomocą Classroom, dziennika elektronicznego lub e-mailowo.

Sylwia Kowalska

pedagog szkolny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Monika Kruk – Bagińska

psycholog / pedagog szkolny

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Aleksandra Kliś

doradca zawodowy / nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kamila Małek

logopeda

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Katarzyna Wergieluk

nauczyciel terapii indywidualnej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Kamila Widzisz

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Harmonogram pracy:

pedagogów szkolnych

 

   Poniedziałek  

       Wtorek    

       Środa      

      Czwartek     

           Piątek      

Sylwia Kowalska

pedagog szkolny/ nauczyciel terapii pedagogicznej

8.00-13.30

 

8.00-15.30

 

8.00-15.30

 

8.00-12.30

 

9.00-14.00

 

Monika

Kruk-Bagińska

psycholog/pedagog szkolny

8.00-13.00

 

8.00-14.00

 

8.00-14.00

 

8.00-16.00

 

8.00-13.00

 

Aleksandra Kliś

pedagog szkolny/doradca zawodowy/ nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

13.00-15.30

-

-

-

12.30-15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA 

Prowadząca: Sylwia Kowalska

L.p.

Grupy

Klasa

Godzina realizacji

1.

Grupa 1

2 A BS +2 LW

1 lekcja poniedziałek

2.

Grupa 2

2 TIp+2 B BS + 2 TGg

9 lekcja środa

3.

Grupa 3

2 C BS+ 2 TRg + 3 TR

9 lekcja czwartek

 

 

 

 

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA - indywidualna

Prowadząca: Katarzyna Wergieluk

L.p.

Terapia indywidualna 

Klasa

Godzina realizacji

1

Terapia indywidualna 

2  C BS

2 lekcja poniedziałek

2

Terapia indywidualna 

2 A BS

8 lekcja poniedziałek

3

Terapia indywidualna 

1 B BS

8 lekcja środa

4.

Terapia indywidualna 

1 A BS

1 lekcja piątek

 

 

 

 

 

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA - indywidualna

Prowadząca: Kamila Małek

L.p.

Terapia indywidualna 

Klasa

Godzina realizacji

1

Terapia indywidualna 

2  C BS

2 lekcja poniedziałek

2

Terapia indywidualna 

2 C BS

3 lekcja poniedziałek

3

Terapia indywidualna 

2 A BS

5 lekcja poniedziałek

 

 

 

 

  

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadząca: Aleksandra Kliś

L.p.

Zajęcia rewalidacyjne 

Klasa

Godzina realizacji

1

Zajęcia rewalidacyjne 

2  C BS

9 lekcja poniedziałek

2

Zajęcia rewalidacyjne 

1 A BS

7 lekcja wtorek

3

Zajęcia rewalidacyjne 

2 TI p

9 lekcja czwartek

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadząca: Kamila Widzisz

L.p.

Zajęcia rewalidacyjne 

Klasa

Godzina realizacji

1

Zajęcia rewalidacyjne 

2  C BS

1 lekcja poniedziałek

4 lekcja piątek

  

 

 

4. Pomoc techniczna:

Numery telefonów i harmonogram konsultacji z informatykami:

Imię i nazwisko nauczyciela/telefon

Poniedziałek

Wtorek

    Środa

Czwartek

Piątek

Mirosław Nir

tel. 601 480 994

 

8.00-8.45

11.50-12.35

 

12.45-13.30

Magdalena Sibilska

tel. 792 810 328

13.30 – 14.15

 

 

10.35 – 11.15

 

Ewa Żuławska

tel. 604 759 137

 

10.55 – 11.40

 

8.00 – 8.45

 

 

5. Konsultacje z nauczycielami:

Konsultacje zdalne poprzez dziennik elektroniczny z nauczycielami dla uczniów i rodziców:

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 1.  

Anna Bednarska

 

lekcja 7

 

 

 

 1.  

Anna Borczyk

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Izabela Byk

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Michał Cybulski

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Grażyna Danilecka

 

 

 

 

 

 1.  

Izabella Gawron

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Małgorzata 
Gut-Twardowska

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Anna Grzegrzółka

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Urszula Hetnar

 

 

lekcja 8

 

 

 1.  

Aneta Ignaciuk

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Aleksandra Jabłońska

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Agnieszka Jasińska- Dinsber

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Katarzyna Jaskółowska

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Marta Kabata

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Jan Jaworski

 

 

 

 

lekcja 7

 1.  

Aleksandra Kalinowska

 

 

 

 

 

 1.  

Beata Kwiecińska

 

 

 

lekcja 7

 

 1.  

Piotr Kozaczuk

 

 

 

lekcja 7

 

 1.  

Mariusz Korecki

lekcja 7

 

 

 

 

 1.  

Arkadiusz Kosim

lekcja 1

 

 

 

 

 1.  

Paweł Łupicki

lekcja 1

 

 

 

 

 1.  

Kamila Małek

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Magdalena Masłowska

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Anna Matoga

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Monika Mela

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Mirosław Nir

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Edyta Orzechowska

 

 

 

lekcja 9

 

 1.  

Monika Ozga

 

lekcja 8

 

 

 

 1.  

Monika Połetek

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Anna Prejbisz

lekcja 8

 

 

 

 

 1.  

Aneta Rowińska

 

 

 

 

 

 1.  

Grażyna Redźko

lekcja 7

 

 

 

 

 1.  

Agnieszka Rutkiewicz

 

 

lekcja 7

 

 

 1.  

Konrad Rutkiewicz

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Radosław Ryżewski

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Tomasz Sadowski

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Grażyna Sawicka

 

 

 

lekcja 7

 

 1.  

Magdalena Sibilska

 

lekcja 7

 

 

 

 1.  

Monika Siedlecka

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Grzegorz Sikorski

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Eliza Sławińska

 

 

 

lekcja 1

 

 1.  

Iwona Szwarczyńska

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Marta Szymańska

lekcja 7

 

 

 

 

 1.  

Katarzyna Wergieluk

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Agnieszka Węgłowska

 

 

 

lekcja 8

 

 1.  

Mariusz Wierzchosławski

 

 

 

 

lekcja 9

 1.  

Kamila Widzisz

 

 

 

 

lekcja 8

 1.  

Zuzanna Witwicka

lekcja 9

 

 

 

 

 1.  

Barbara Zaton

 

 

lekcja 8

 

 

 1.  

Dorota Zawieja

 

 

lekcja 9

 

 

 1.  

Joanna Zdanowicz

 

lekcja 9

 

 

 

 1.  

Ewa Żuławska

 

 

 

lekcja 8

 

 

6. Organizacja praktyk zawodowych w technikum.

a)Od 26.10.2020r. wprowadzone zostają zmiany w organizacji i  harmonogramie praktyk zawodowych.

b) W przypadku, gdynie będzie możliwe odbycie praktyk zawodowych w rzeczywistych, stacjonarnych warunkach pracy i zgodnie ze zmienionym harmonogramem,  praktyki zawodowe będą realizowane zdalnie - w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitych ograniczeń związanych z COVID-19są przesunięte na okres, w którym będzie możliwe odbycie praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych, stacjonarnych warunkach pracy, i powinny zostać zrealizowane do końca roku szkolnego 2020/2021. W związku z tym uczniowie klasy 2TLG mający rozpocząć praktykę zawodową od 16.11.2020 r. uczestniczą w zajęciach zdalnych wg obowiązującego planu zajęć dydaktycznych.

Wprowadzone zostają zmiany w terminarzu praktyk zawodowych . W przypadku realizacji praktyk zawodowych w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających praktyki ulega skróceniu. W przypadku znacznego przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w szkołach i braku możliwości realizacji praktyk zawodowych w zakładach pracy praktyki te będą realizowane zdalnie w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

 

Nowy terminarz praktyk zawodowychroku szkolnym 2020/21 - zmiana od 26.10.2020 r.

lp.

klasa

zawód

podstawa programowa /zakres kwalifikacji

wymiar godzin

 nowy planowany termin

1.

2TIg

technik informatyk

2019/INF.02

140

01.02-26.02.2021

 

2.

2TRg

technik reklamy

2019/PGF.07

140

01.03-26.03.2021

 

3.

3TI

technik informatyk

 

2017/EE.09

160

04.05-31.05.2021

4.

3TL

technik logistyk

 

2017/AU.22 i AU.32

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

   5.

3TR

technik organizacji reklamy

2017/AU. 29  i AU.30

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

6.

3TH

technik hotelarstwa

 

2017/TG.13

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

7.

3TG

technik żywienia i usług gastronomicznych

2017/TG.07 i TG.16

160

17.05 -12.06.2021

bez 11.06.2021

8.

2TLg

technik logistyk

2019/ SPL.01

140

28.06-24.07.2021

 

 *Terminy realizacji praktyk zawodowych mogą  ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych, bądź wytycznych MEN.

 

7. Organizacja kształcenia zawodowego w branżowej szkole I stopnia.

Kształcenie zawodowe uczniów branżowej szkoły 1 stopnia od 24.10.2020r. do odwołania

a)Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

b)Zajęcia z zakresu teoretycznego dokształcania zawodowego są  prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

8. Organizacja pracy biblioteki

1)   Nauczyciele bibliotekarze pracują zgodnie z bieżącym harmonogramem pracy:

 

PONIEDZIAŁEK

7.50 – 15.30

WTOREK

8.00 – 15.00

ŚRODA

7.50– 15.30

CZWARTEK

7.55 – 15.35

PIĄTEK

7.50 – 14.30

 

2)   Nauczyciele bibliotekarze udostępniają za pomocą e-dziennika i na stronie internetowej szkoły z zakładce ZDALNA NAUKA (BIBLIOTEKA) listy narzędzi i technologii informacyjno – komunikacyjnych wspierających edukację uczniów i pracę nauczycieli

 

3)   Uczniowie i nauczyciele mogą kontaktować się w  ww. sprawach z nauczycielami bbliotekarzami[Aleksandra Grochala – Hawrylewicz, Anna Prejbisz, Edyta Juncewicz – Trela, Urszula Hetnar] za pomocą e-dziennika.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad zdalnego nauczania zostały skierowane 
do rodziców/opiekunów oraz uczniów za pomocą dziennika elektronicznego

w dniu 23.10.2020r.

 

 

* Zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (pdf)

 

1. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z MATEMATYKI (pdf)

2. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z GEOGRAFII I BIOLOGII (pdf)

3ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO (pdf)

4. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z PLASTYKI (pdf)

5. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA (pdf)

6. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z HISTORII (pdf)

7. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (pdf)

8. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (pdf)

9. ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z FIZYKI (pdf)

10.ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH (pdf)

11.ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z JĘZYKÓW OBCYCH (pdf)

 

 

 

1.     ANEKS DO PRZEDMIOTOWEGO  SYSTEMU OCENIANIA  Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA