A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Akcja protestacyjna

Opublikowano w Inne

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW:


W związku z zawieszeniem przez ZNP ogólnopolskiego strajku nauczycieli informujemy, że od dnia 29.04.2019r zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia uczęszczają na zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć BS I stopnia.

 Z wyrazami szacunku Dyrekcja ZSP im KZL w Lubaniu