A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Pan bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło, od 2017 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej) w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

1. Do klasy o jakim profilu Pan uczęszczał, w których latach? Kto był Pana wychowawcą?

Pięcioletnie Technikum Mechaniczne (pierwszy rocznik) w latach 1990-1995. Wychowawcą był dyrektor szkoły Gerard Kempiński.

2. Którego ze swoich nauczycieli wspomina Pan najmilej?

Panią Lidię Błażków oraz świętej pamięci Pana Mieczysława Ociesę.

 

3. Jakie zdarzenie (zabawne, ważne…) ze szkolnych lat szczególnie utkwiło Panu w pamięci?

Obrona pracy dyplomowej. Szatnia szkolna, która służy do dzisiejszego dnia.


4. Czy można powiedzieć, że Pana szkolne przyjaźnie przetrwały?

Nie wszystkie.


5.Jak potoczyła się Pana droga zawodowa?

Praca zawodowa zaraz po ukończeniu szkoły średniej potoczyła się w kierunku szkoły pożarniczej. Najpierw dzienna Szkoła Aspirantów w Poznaniu (dwuletnia). Następnie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (studia inżynierskie czteroletnie w systemie zaocznym), dwuletnie studia magisterskie w SGSP w Warszawie, Menadżerskie Studia Podyplomowe przy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.


6. Proszę dokończyć zdanie - KZL to klucz do.... Dobry start w dorosłe życie z ukierunkowaniem na wybrany cel do osiągnięcie.