A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Festiwal Kobiet w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. M. Konopnickiej

Opublikowano w Aktualności

     Od 18 do 19 listopada 2021 r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece im. M. Konopnickiej organizowany był Festiwal Kobiet. Uczniowie klasy IV TH Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu wysłuchali prezentacji  Podróże w czasach covid, którą przygotowała Pani Bogusława Wilk z biura podróży Sunny Holiday. Opiekunem uczniów była Pani Monika Mela.