A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Sukces Weroniki Kęski

Opublikowano w Aktualności

     Z przyjemnością informujemy o sukcesie Weroniki Kęski w konkursie na opracowanie artykułu przedstawiającego DEMOGRAFICZNY OBRAZ DOLNEGO ŚLĄSKA OCZAMI MŁODYCH BADACZY, w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej. Weronika napisała artykuł w dwóch wersjach językowych: w j. polskim i angielskim.
     W konkursie Jury przyznało dwa wyróżnienia:
- dla Weroniki Kęski z Technikum Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu - za zachowanie struktury i wymogów edycyjnych odpowiednich dla artykułu naukowego oraz za jego przygotowanie w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej,
- dla Daniela Nowaka z Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze - za umiejętną interpretację danych statystycznych oraz swobodę językową i lekkość wyrażania myśli.
Weronika jest uczennicą klasy 3 technikum reklamy, a pracę pisała pod opieką Moniki Ozgi.
Serdecznie gratulujemy Weronice sukcesu!!!