A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Praktyki uczniów w Austrii.

Opublikowano w Aktualności

     W poniedziałek 15 listopada 2021 odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów klas technikum hotelarskiego i gastronomicznego w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im.KZL w Lubaniu.   Jest to już dziewiąta edycja programu praktyk prowadzonego we współpracy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy we Wrocławiu. Praktyki w najlepszych hotelach w rejonie Salzburga i Voralberg są szansą rozwoju zawodowego dla naszych uczniów. Mają oni okazję poszerzać swoje umiejętności zawodowe i pogłębiać znajomość języka niemieckiego pod opieką pani Edyty Juncewicz -Trela kierownika praktycznej nauki zawodu i pani Iwony Szwarczyńskiej nauczyciela języka niemieckiego.

Trzymamy kciuki za wszystkich uczniów, którzy podejmą w tym roku to wyzwanie.