A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Szkolny konkurs artystyczno-informatyczny

Opublikowano w Aktualności

    Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w szkolnym konkursie artystyczno-informatycznym. Zwycięzca konkursu otrzyma 150 zł w gotówce, a wszyscy uczestnicy, których prace będą spełniać warunki zawarte w regulaminie, będą miały podwyższoną ocenę z Informatyki na semestr. Wszystkie informacje dotyczące konkursu są zawarte w poniższym regulaminie."

>>>REGULAMIN KONKURSU<<<