A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie

Opublikowano w Aktualności

     15 listopada 2021 r. odbył się powiatowy konkurs wiedzy o bioregionie „W krainie łużyckich wulkanów"”, organizatorem konkursu było Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie - Martyna Grubizna, Jakub Muszka i Marcin Bartoszewicz.