A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

„Eins, due, tres…” – reaktywacja projektu praktyk zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

Po kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią wznowiono projekt pn.: „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu”.

   Głównymi celami projektu są: poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów, uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przygotowanie uczniów do aktywności i mobilności w życiu zawodowym, rozwijanie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy lokalnym i europejskim.

    W ramach projektu odbyły się do tej pory trzy wyjazdy zagraniczne, tzw. mobilności, podczas których 34 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk zrealizowało praktyki zawodowe w Hiszpanii (dwie grupy w Maladze ) i Niemczech (1 grupa w Berlinie).

     Dla kolejnych uczestników programu Erasmus + zaplanowano praktyki zawodowe we włoskim Rimini w okresie 22.11-17.12.2021 r.

     Młodzież, która zdecydowała się na realizację praktyk zagranicznych we Włoszech, wzięła udział w procesie rekrutacji i przygotowuje się do wyjazdu. We wrześniu i październiku 2021 roku wyłonieni w ramach rekrutacji uczniowie uczestniczyli w specjalnym bloku zajęć z branżowego języka angielskiego i w warsztatach kulturowo-pedagogicznych oraz opracowali anglojęzyczne CV, które zostały przesłane organizacji partnerskiej z Włoch.

     Zakwalifikowani do projektu Erasmus + uczniowie uczestniczyli w kilku spotkaniach informacyjnych organizowanych przez zespół projektowy, m.in. w spotkaniu z panią Lidią Błażków – dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, która pogratulowała uczestnikom decyzji o udziale w projekcie oraz omówiła ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa w czasie całego wyjazdu, w drodze z miejsca praktyk do miejsca zakwaterowania oraz podczas samodzielnego poruszania się po mieście w czasie wolnym. Zobowiązała także uczniów do respektowania ustalonych zasad organizacyjnych.

  23 uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu reprezentujących branże: hotelarską, informatyczną, reklamy i logistyczną odbędzie praktyki zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach na terenie Rimini oraz weźmie udział w animacjach kulturalnych i wycieczce dla uczestników mobilności zorganizowanych i zapewnionych przez włoskiego partnera szkoły.

      W czasie pobytu we Włoszech uczniom będą towarzyszyli opiekunowie ze strony szkoły. Ze środków programu Erasmus+ zostaną pokryte koszty podróży (bilety lotnicze), zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnione kieszonkowe oraz polisy ubezpieczeniowe uczestników.

 

    Życzymy wszystkim uczestnikom projektu powodzenia w zdobywaniu wysokiej jakości doświadczeń zawodowych i pozytywnych wrażeń z pobytu we Włoszech.

Po kilkunastomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią wznowiono projekt pn.: „Eins, due, tres … – praktyki zagraniczne uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu”.

Głównymi celami projektu są: poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów, uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przygotowanie uczniów do aktywności i mobilności w życiu zawodowym, rozwijanie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy lokalnym i europejskim.

W ramach projektu odbyły się do tej pory trzy wyjazdy zagraniczne, tzw. mobilności, podczas których 34 uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik logistyk zrealizowało praktyki zawodowe w Hiszpanii (dwie grupy w Maladze ) i Niemczech (1 grupa w Berlinie).

Dla kolejnych uczestników programu Erasmus + zaplanowano praktyki zawodowe we włoskim Rimini w okresie 22.11-17.12.2021 r.

Młodzież, która zdecydowała się na realizację praktyk zagranicznych we Włoszech, wzięła udział w procesie rekrutacji i przygotowuje się do wyjazdu. We wrześniu i październiku 2021 roku wyłonieni w ramach rekrutacji uczniowie uczestniczyli w specjalnym bloku zajęć z branżowego języka angielskiego i w warsztatach kulturowo-pedagogicznych oraz opracowali anglojęzyczne CV, które zostały przesłane organizacji partnerskiej z Włoch.

Zakwalifikowani do projektu Erasmus + uczniowie uczestniczyli w kilku spotkaniach informacyjnych organizowanych przez zespół projektowy, m.in. w spotkaniu z panią Lidią Błażków – dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, która pogratulowała uczestnikom decyzji o udziale w projekcie oraz omówiła ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa w czasie całego wyjazdu, w drodze z miejsca praktyk do miejsca zakwaterowania oraz podczas samodzielnego poruszania się po mieście w czasie wolnym. Zobowiązała także uczniów do respektowania ustalonych zasad organizacyjnych.

23 uczniów ZSZiO im. KZL w Lubaniu reprezentujących branże: hotelarską, informatyczną, reklamy i logistyczną odbędzie praktyki zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach na terenie Rimini oraz weźmie udział w animacjach kulturalnych i wycieczce dla uczestników mobilności zorganizowanych i zapewnionych przez włoskiego partnera szkoły.

W czasie pobytu we Włoszech uczniom będą towarzyszyli opiekunowie ze strony szkoły. Ze środków programu Erasmus+ zostaną pokryte koszty podróży (bilety lotnicze), zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnione kieszonkowe oraz polisy ubezpieczeniowe uczestników.

Życzymy wszystkim uczestnikom projektu powodzenia w zdobywaniu wysokiej jakości doświadczeń zawodowych i pozytywnych wrażeń z pobytu we Włoszech.