A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

XVII edycja rajdu pieszego pod hasłem „Las bliżej nas”

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
XVII Edycja Rajdu Pieszego XVII Edycja Rajdu Pieszego
    W dniu 26 października 2021 roku, trzydziestu uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (z klas Technikum Logistycznego, Technikum Informatycznego i Technikum Gastronomicznego) uczestniczyło w XVII edycji rajdu pieszego pod hasłem „Las bliżej nas”. Rajd zorganizowało Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu i Nadleśnictwo Świeradów. Wędrowaliśmy po Leśnictwie Przylesie i Platerówka z Panią Leśniczy Justyną Szwechłowicz i Panem Podleśniczym Zdzisławem Soja. Wędrowaliśmy drogami leśnictw poznając tajniki pracy leśniczych, np. sposoby oznaczania drzew przeznaczonych do wycinki oraz tych pozostawionych, dających nowe pokolenia nasion. Uczyliśmy się rozpoznawać gatunki drzew i innych roślin po liściach oraz korze. Dowiedzieliśmy się, że monokultury świerkowo – sosnowe są powoli zastępowane gatunkami drzew cenniejszych: buka, dębu, jodły. Wszystko w celu zwiększenia bioróżnorodności na obszarze Wielkiego Lasu Lubańskiego.
    Pogoda dopisała, kolory jesieni zaskakiwały intensywnością a po wędrówce wspólnie z innymi uczestnikami, na szczycie Góry Liściastej, zjedliśmy pyszne kiełbaski z ogniska. Po odpoczynku ruszyliśmy w powrotną drogę do Lubania.