A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Polsko – czeska wymiana i współpraca międzynarodowa w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

W tym roku szkolnym została zawiązana współpraca międzynarodowa między szkołą polską – Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu  oraz czeską placówką oświatową reprezentowaną przez Szkołę Średnią Zawodową: Středni  Škola Strojni, Stavebni a Dopravni znajdującą się w Libercu, niedaleko polskiej granicy. Współpraca została zainaugurowana wizytą czeskich przedstawicieli w naszej szkole w dniu 20.10.2021. Goście z Republiki Czeskiej zwiedzali szkołę oraz brali udział w rozmowach dotyczących wymiany międzynarodowej, kierunków kształcenia, możliwości rozwoju i współpracy. We wspólnym spotkaniu uczestniczyli ze strony czeskiej: Dyrektor Szkoły – Pan Jan  Samšiňak, jego zastępca Pan Leoš Křeček oraz nauczyciel języka angielskiego i tłumacz języka polskiego Vit Kloz. Stronę polską reprezentowały następujące osoby: Pani Dyrektor Lidia Błażków oraz nauczyciele: Edyta Juncewicz-Trela oraz Paweł Łupicki.

Głównym celem współpracy i wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy polską i czeską młodzieżą ze szkół partnerskich. Wspólne przedsięwzięcia, imprezy, wizyty i rewizyty będą służyły wielorakim zadaniom. Dzięki współpracy i wymianie możliwe będą kontakty polskiej i czeskiej młodzieży naszych dwóch szkół, znajdujących w Euroregionie Nysa. Euroregion Nysa jest najstarszym euroregionem w Polsce i obejmuje obszary przygraniczne, położone u styku granic Polski, Czech i Niemiec.

Wymiana młodzieży przynosi  oczywiste korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem czeskim, polskim, niemieckim i angielskim. Ponadto młodzi ludzie mają możliwość poznać obyczaje, geografię, historię,  tradycję, sztukę i kulturę Czech i Polski, a poprzez udział w zajęciach szkolnych będą mogli porównać systemy szkolnictwa, porozmawiać z Czechami, z dorosłymi  i rówieśnikami, przełamywać barierę językową i kulturową oraz po prostu nauczyć się czegoś nowego i nawiązać przyjaźnie.

Wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń ma ogromne znaczenie dla trwałego porozumienia między naszymi narodami. To właśnie młodzi ludzie będą tworzyć przyszłe stosunki między naszymi krajami. Od ich nastawienia zależeć będzie przełamywanie istniejących wciąż jeszcze uprzedzeń i stereotypów, utrudniających nieraz utrzymywanie dobrych relacji między naszymi społeczeństwami. Im więcej takich kontaktów, tym więcej korzyści wypłynie z tego dla nas wszystkich.

Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość na świat i drugiego człowieka, większą kulturę osobistą, i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te wyjazdy pozwalają przełamywać barierę kulturową i językową, zdobyć przyjaciół za granicą, a przede wszystkim są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów i uprzedzeń sąsiedzkiego, polsko – czeskiego współżycia i współpracy.

 

Paweł Łupicki – nauczyciel  i  tłumacz

W tym roku szkolnym została zawiązana współpraca międzynarodowa między szkołą polską – Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. KZL w Lubaniu  oraz czeską placówką oświatową reprezentowaną przez Szkołę Średnią Zawodową: Středni  Škola Strojni, Stavebni a Dopravni znajdującą się w Libercu, niedaleko polskiej granicy. Współpraca została zainaugurowana wizytą czeskich przedstawicieli w naszej szkole w dniu 20.10.2021. Goście z Republiki Czeskiej zwiedzali szkołę oraz brali udział w rozmowach dotyczących wymiany międzynarodowej, kierunków kształcenia, możliwości rozwoju i współpracy. We wspólnym spotkaniu uczestniczyli ze strony czeskiej: Dyrektor Szkoły – Pan Jan  Samšiňak, jego zastępca Pan Leoš Křeček oraz nauczyciel języka angielskiego i tłumacz języka polskiego Vit Kloz. Stronę polską reprezentowały następujące osoby: Pani Dyrektor Lidia Błażków oraz nauczyciele: Edyta Juncewicz-Trela oraz Paweł Łupicki.

Głównym celem współpracy i wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy polską i czeską młodzieżą ze szkół partnerskich. Wspólne przedsięwzięcia, imprezy, wizyty i rewizyty będą służyły wielorakim zadaniom. Dzięki współpracy i wymianie możliwe będą kontakty polskiej i czeskiej młodzieży naszych dwóch szkół, znajdujących w Euroregionie Nysa. Euroregion Nysa jest najstarszym euroregionem w Polsce i obejmuje obszary przygraniczne, położone u styku granic Polski, Czech i Niemiec.

Wymiana młodzieży przynosi  oczywiste korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem czeskim, polskim, niemieckim i angielskim. Ponadto młodzi ludzie mają możliwość poznać obyczaje, geografię, historię,  tradycję, sztukę i kulturę Czech i Polski, a poprzez udział w zajęciach szkolnych będą mogli porównać systemy szkolnictwa, porozmawiać z Czechami, z dorosłymi  i rówieśnikami, przełamywać barierę językową i kulturową oraz po prostu nauczyć się czegoś nowego i nawiązać przyjaźnie.

Wzajemne poznanie i zrozumienie młodych pokoleń ma ogromne znaczenie dla trwałego porozumienia między naszymi narodami. To właśnie młodzi ludzie będą tworzyć przyszłe stosunki między naszymi krajami. Od ich nastawienia zależeć będzie przełamywanie istniejących wciąż jeszcze uprzedzeń i stereotypów, utrudniających nieraz utrzymywanie dobrych relacji między naszymi społeczeństwami. Im więcej takich kontaktów, tym więcej korzyści wypłynie z tego dla nas wszystkich.

Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość na świat i drugiego człowieka, większą kulturę osobistą, i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te wyjazdy pozwalają przełamywać barierę kulturową i językową, zdobyć przyjaciół za granicą, a przede wszystkim są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów i uprzedzeń sąsiedzkiego, polsko – czeskiego współżycia i współpracy.

Paweł Łupicki – nauczyciel  i  tłumacz