A- A A+

Film promocyjny

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Spotkanie w ramach projektu "Brücke - Most"

Opublikowano w Aktualności

     Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubaniu wzięli dziś udział w spotkaniu w ramach projekt "Brücke - Most" organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie. Patrycja Skorek z technikum logistycznego, Viktoria Stachurska z technikum hotelarskiego i Jan Danilecki z technikum gastronomicznego mają możliwość uczestniczyć w kursie języka niemieckiego. Uczniowie będą również mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Zorganizowane zostaną dla nich praktyki zawodowe w Niemczech. 

    Projekt koordynowany jest przez nauczycieli języka niemieckiego i przedmiotów zawodowych.   W ramach współpracy z Instytutem Goethego pani Iwona Szwarczyńska - nauczyciel języka niemieckiego weźmie udział w kursie dla multiplikatorów nauczycieli języka obcego zawodowego. Dzięki temu projektowi Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących dołączył do wąskiego grona   sześciu szkół w Polsce, które mają taką możliwość podwyższania kształcenia zawodowego. Mamy   nadzieję, że ta współpraca przyniesie oczekiwane efekty.