A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Opublikowano w Aktualności

    Doceniając wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz zaangażowanie w rozwój dolnośląskiej oświaty 18 października 2021 w Karpaczu nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu Eliza Sławińska otrzymała z rąk Pani Marzeny Machałek sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pana Romana Kowalczyka Kuratora Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
   Pani Eliza Sławińska jest zatrudniona w ZSZiOim. KZL na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.
    Od 14 lat zajmuje się szkoleniem głównie klas proobronnych . Jej uczniowie na przestrzeni tych lat osiągają sukcesy zajmując czołowe miejsca w krajowych zawodach i konkursach proobronnych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.