A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Realizacja projektu TRAILS+ czyli mobilne laboratoria innowacyjności w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

Opublikowano w Aktualności

G A L E R I A
Projekt TRAILS Projekt TRAILS
     W dniach 4-13 października 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu realizowany jest projekt Trails+ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020.
    W ramach projektu TRAILS+ uczniowie uczestniczą w warsztatach z zakresu kształtowaniaprzedsiębiorczego myślenia i przygotowania do pracy zorientowanej na innowacje oraz rozwijających zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz projektowania produktów i usług dla nowych modeli biznesowych.


   W celu realizacji projektu na terenie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu usytuowano 2 mobilne kontenery, które są wykorzystywane jako tymczasowe laboratoria innowacyjności przystosowane do prowadzenia warsztatów dla uczniów.Kontenery są wyposażone w sprzęt do zajęć - m.in. drukarki 3D, pióra 3D, gogle VR i udostępnione uczniom do wykonania prostych projektów.