A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Opublikowano w Aktualności

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Informujemy, że PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla kandydatów

do klasy I oddziału przygotowania wojskowego odbędzie się 10.06.2021r. (czwartek).

Zbiórka kandydatów w łączniku szkoły o godz. 9.00. (prosimy o przygotowania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego do weryfikacji tożsamości kandydata)

Do egzaminu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli, najpóźniej w dniu egzaminu, orzeczenie lekarza podstawowej opieki medycznej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia.

Kandydat obowiązany jest stawić się na egzamin w stroju sportowym (spodnie/spodenki gimnastyczne, koszulka sportowa, buty sportowe). Wszystkie ćwiczenia objęte egzaminem zalicza się w stroju sportowym.

Prosimy o zachowanie dystansu i reżimu sanitarnego na terenie szkoły.