A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Ważna informacja dla uczniów

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

Przypominamy, że od 31 maja 2021r rozpoczynają się w szkole zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas wg aktualnego planu lekcji.

W trakcie nauki na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny, tj. zachowanie dystansu minimum 1,5 m., noszenie maseczek, w częściach wspólnych mycie i dezynfekcja rąk. Szczegółowe zasady określają wytyczne GIS, MEiN oraz obowiązujące w szkole procedury bezpieczeństwa. Osoby przebywające na kwarantannie, w izolacji, chore lub z objawami choroby zakaźnej nie mogą przebywać na terenie szkoły i brać udziału w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych.