A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Zebranie z rodzicami 28.05-2.06.2021r

Opublikowano w Aktualności

UWAGA

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI:

Zebrania odbywają się w formie on-line w dniach od 28.05.2021r. do 02.06.2021r.

Lp

Klasa

Wychowawca

Data

Godzina

Forma zebrania

1

1 LJ/LW

Monika Mela

01.06.2021

(wtorek)

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet.

2

1 TG/TLg

Agnieszka Jasińska-Dinsber

02.06.2021

(środa)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

3

1 TI

Aleksandra Grochala-Hawrylewicz

01.06.2021

(wtorek)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

4

1 TL

Grażyna Sawicka

01.06.2021

(wtorek)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

5

1 TR

Mariusz Korecki

02.06.2021

(środa)

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

6

1 A

Kamila Widzisz

01.06.2021

(wtorek)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

7

1 B

Izabella Gawron

02.06.2021

(środa)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

8

2 LJp/LWp

Eliza Sławińska

01.06.2021

(wtorek)

15.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

9

2 TGg/THg

Anna Matoga

02.06.2021

(środa)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

10

2 TIp

Mirosław Nir

02.06.2021

(środa)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

11

2 TIg

Ewa Żuławska

02.06.2021

(środa)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

12

2 TLp

Anna Bednarska

02.06.2021

(środa)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

13

2 TLg

Monika Połetek

01.06.2021

(wtorek)

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

14

2 TRp

Edyta Orzechowska

01.06.2021

(wtorek)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

15

2 TRg

Agnieszka Węgłowska

01.06.2021

(wtorek)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

16

2Ag BS

Magdalena Masłowska

02.06.2021

(środa)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

17

2Bg BS

Katarzyna Jaskółowska

02.06.2021

(środa)

15.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

18

2Cp BS

Kamila Małek

28.05.2021

(piątek)

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

19

3 TG/TH

Marta Szymańska

01.06.2021

(wtorek)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

20

3 TI

Magdalena Sibilska

01.06.2021

(wtorek)

16.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

21

3 TL

Iwona Szwarczyńska

02.06.2021

(środa)

15.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

22

3 TR

Monika Ozga

28.05.2021

(piątek)

16.30

Komunikator internetowy, aplikacja Meet.

23

3a BS

Grażyna Redźko

01.06.2021

(wtorek)

17.00

Komunikator internetowy, aplikacja Meet

24

3b BS

Konrad Rutkiewicz

02.06.2021

(środa)

16.00

Wtorek (01.06.2021) – rozesłanie ocen

Środa – zebranie w postaci konsultacji telefonicznej w godz. 16.00 – 17.00