A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

BRAWO INFORMATYCY ZSZiO im. KZL w LUBANIU!

Opublikowano w Aktualności

bakcyl1   Cykl szkoleń on-line programu „Bakcyl programowania” zakończony sukcesem uczniów technikum informatycznego i szkoły!

     Po realizacji założeń projektu i eliminacjach, które odbyły się w I semestrze, nasi uczniowie zakwalifikowali się do grupy podstawowej i zaawansowanej. Po kilku miesiącach zmagań, udziału w wykładach i laboratoriach on-line, otrzymaliśmy specjalne wyróżnienia dla uczniów:

  • z grupy podstawowej: Adriana Aleksandrowicza klasa 2TIp,Jakuba Maliszewskiego klasa 2TIp, Jakuba Muszki klasa 2TIp
  • z grupy zaawansowanej: Piotra Skrzyńskiego klasa 2TIg

     Nasza szkoła jako jedna z trzech, została wyróżniona za aktywny udział wielu uczniów, w ramach projektu ukończyli kurs programowania w jeżyku C++