A- A A+

Film promocyjny 2021

 

 

F

i

l

m

 

p

r

o

m

o

c

y

j

n

y

BEZPŁATNY DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO DLA RODZICÓW I UCZNIÓW!!!!
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
Liceum ogólnokształcące o profilu proobronnym z elementami ratownictwa medycznego
Technikum organizacji reklamy
Technikum hotelarskie
Technikum hotelarskie
Technikum gastronomiczne
Technikum gastronomiczne
Liceum ogólnokształcące ratownictwo medyczne i promocja zdrowia
Technikum informatyczne
Branżowa Szkoła I stopnia
Technikum logistyczne
Drukuj

Konkurs „Najlepszy Uczeń w Zawodzie”

Opublikowano w Aktualności

     W kwietniu br. w klasach Technikum Hotelarskiego odbył się konkurs „Najlepszy Uczeń w Zawodzie”, 45 uczniów rozwiązywało test z zakresu hotelarstwa. W tym roku najlepsze okazały się dziewczęta :)

I miejsce zajęła Paulina Grzywo-Dąbrowska z klasy IV TH
II miejsce Natalia Topolnicka z klasy IV TH
III miejsce ex aequo Karolina Hajdukiewicz i Sara Kuczyńska z klasy III TH